Döende i cancer

Döende i cancer – symtom, behandling och svar på frågor De flesta av oss associerar termen palliativ vård med cancersjuka och hospice. Detta beror på att majoriteten av de som får palliativ vård i Sverige får det på grund av sin cancer. Trots det råder det fortfarande en viss förvirring hos många sjuka och anhöriga … Läs mer

Tidiga Tecken På Demens

Tidiga tecken på demens – detta bör du veta Demens som ibland också kallas för Alzheimers är en psykisk sjukdom som idag drabbar otaliga äldre människor världen över. Sjukdomen orsakas av att hjärnan bryts ner vilket i sin tur försämrar vår kognitiva funktion, vårt minne samt andra vitala funktioner. Idag finns det tyvärr inget botemedel … Läs mer

Geriatriska Kliniken

Geriatriska kliniken – Din äldrevårdsexpert Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och den vård som majoriteten av äldre i Sverige idag behöver i olika utsträckningar. För somliga handlar geriatrisk vård mest om en enklare vårdplan som inkluderar grundläggande vård i samband med att man blir äldre. För andra är geriatrisk vård en del av vardagen … Läs mer

Privat Äldreboende Stockholm

För personer som börjat komma upp i åren är ett äldreboende en plats där de kan erbjudas trygghet och rutiner som de själva inte klarar att hålla upp. Beroende på hur du mår och vilka möjliga krämpor du lider av finns det olika äldreboenden för dig. Har du en demens är ett demensboende att rekommendera … Läs mer

Närståendepenning Cancer

Närståendepenning cancer  – Vad är din rättigheter? Att vara anhörig till en person som är svårt sjuk i cancer och som riskerar att inte klara sig är en enormt påfrestande. Inte nog med att man måste oroa sig över den sjukas tillstånd men många gånger måste man även hjälpa till med vården. Ofta krävs det … Läs mer

Sista Tiden I Livet Cancer

Sista tiden i livet för cancersjuka i Sverige Även om cancer i många fall går att bota med hjälp av modern sjukvård drabbas årligen tusentals Svenskar av obotliga former som förr eller senare leder till döden. För dessa personer innebär sjukdomen ofta mycket vård, regelbundna besök på sjukhuset och allt för ofta långa perioder spenderade … Läs mer

Geriatriska Sjukdomar

I takt med att vi människor åldras får kroppen allt svårare att hantera vissa sjukdomar. Vi behöver också mer tid för återhämtning. Geriatriska sjukdomar syftar till just de sjukdomar som uppkommer till följd av stigande ålder. Läran om dessa sjukdomar kallas geriatrik. Geriatriken handlar bland annat om att undersöka de orsaker och symtom som skiljer … Läs mer

Cancer Slutskede

Livets slutskede – när cancer inte går att bota En del människor får det otroligt tunga beskedet att de har obotlig cancer. En sådan diagnos innebär att det inte går att bli av med sjukdomen eller stoppa framåtskridningen av sjukdomen. En del människor kan leva en längre tid med så kallad kronisk cancer (obotlig cancersjukdom), … Läs mer

Demens Anhörig

Demens anhörig – vad förväntas av dig och vilken hjälp kan du få? Att vara anhörig till en person med demens är inte lätt och många gånger upplevs det som att hela ens liv sätts på paus för att man ska kunna ta hand om situationen. Det är anledningen till att demenser anses vara en … Läs mer

Levercancer Förlopp

Levercancer förlopp, vård och behandling Levercancer är idag en mycket vanlig form av cancer som årligen drabbar cirka 3000 svenskar och närmare 1,5 miljoner personer världen över. Det är även den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i landet för män och näst vanligast för kvinnor (efter bröstcancer). Som namnet avslöjar drabbat lungcancer lungorna och många gånger lider … Läs mer