Tecken på att döden är nära

När döden börjar närma sig går våra kroppar och sinnen igenom många förändringar som vi inte är vana vid och som kan vara både skrämmande och stressande. En del av dessa förändringarna är påtagliga och synliga för blotta ögat medan andra sker på insida och är därför mest tydliga för personen som är döende. I … Läs mer

Vad Betyder Demens

Trots att demens är en sjukdom som sorgligt nog drabbar en stor del av vård befolkning är det många som inte vet vad en demens är och hur sjukdomen kan se ut. Samtidigt finns det många anhöriga som nyss fått reda på att en släkting eller nära vän fått diagnosen och som nu vill lära … Läs mer

Demens Hur Länge Lever Man

Demens: hur länge lever man efter en diagnos? Globalt sett räknas demens som en folksjukdom som i majoriteten av alla fall drabbar äldre. I Sverige räknar man med att ett par 100 000 personer (160 000 person år 2012) har en demens. Med andra ord är det många av oss som förr eller senare kommer … Läs mer

Alzheimer Symtom

Det i särklass vanligaste symptomet på Alzheimers sjukdom är minnessvårigheter, men inte alla drabbas av svårigheter att komma ihåg saker och det finns även andra tillstånd som kan ge liknande symptom som Alzheimers. Flera neurologiska tillstånd har symptom som liknar Alzheimers sjukdom. Utmattning, störningar i ämnesomsättningen, depression och infektioner kan alla ge liknande symptom, liksom … Läs mer

Stockholm Sjukhus

Stockholm sjukhus – En kortfattad guide Större delen av den vård som bedrivs i Stockholm län är på uppdrag av landstinget. Det finns också en rad olika privata mottagningar och vårdalternativ. Beroende på vad för typ av vård du behöver och hur akut ditt tillstånd är, ska du söka vård på olika ställen. Akutmottagningar På … Läs mer

Stockholm Sjukhem

Stockholm Sjukhem: Vi har svaren på dina frågor Stockholms Sjukhem är en stiftelse och privat vårdgivare som erbjudit sjukvård för framför allt äldre personer i livets slutskede sedan slutet på 1800-talet. Eftersom Stockholms Sjukhem är en av de ledande aktörerna i Stockholm för palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASHI), geriatrik och rehabilitering är det … Läs mer

Stockholmsgeriatriken

Stockholmsgeriatriken – Ett stenkast från T-centralen Stockholmsgeriatriken är ett inofficiellt namn för de geriatriska avdelningarna på Sabbatsbergs sjukhus mitt i centrala Stockholm. Här har man kapaciteten att vårda äldre som lider av en rad olika funktionsnedsättningar och sjukdomar och det är en av de ledande geriatriska klinikerna i Sverige. Har du frågor gällande Stockholmsgeriatriken och … Läs mer

Sjukhem

Sjukhem: en grundläggande guide Sjukhem är ett begrepp för boenden inom vård- och äldreomsorgen där de äldre får vård och omsorg dygnet runt. Begreppet sjukhem är inte längre vanligt förekommande utan idag används andra namn för sjukhem som äldreboende, vård- och äldreboende eller särskilt boende. Andra vanligt förekommande benämningar som du kan komma att stöta … Läs mer

Geriatrik Stockholm

Geriatrik i Stockholm län Geriatrik är läran om sjukdomar som kommer med åldrandet. Att bli äldre innebär större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Kroppen är inte lika bra på att stå emot infektioner. Symptomen för olika sjukdomar blir värre i högre ålder. Det tar även längre tid att återhämta sig från sjukdomar när man väl … Läs mer