Geriatriska Sjukdomar

I takt med att vi människor åldras får kroppen allt svårare att hantera vissa sjukdomar. Vi behöver också mer tid för återhämtning. Geriatriska sjukdomar syftar till just de sjukdomar som uppkommer till följd av stigande ålder.

Läran om dessa sjukdomar kallas geriatrik. Geriatriken handlar bland annat om att undersöka de orsaker och symtom som skiljer sig vid sjukdom hos äldre. Geriatriken skiljer sig från gerontologi som är lärandet om åldrandet i sig, det ”friska” åldrandet. 

Vad händer i kroppen när vi åldras?

Kroppen påverkas på olika sätt när vi åldras. Åldrandet är en långsam process och därför märker vi sällan av allting på en gång. Hos vissa människor syns och märks åldrandet tydligare än hos andra. 

Kroppen blir svagare och vi blir mindre uthålliga. Vi får svårare att stå emot infektioner. Våra organ åldras olika fort och olika mycket. Hjärtat har inte samma förmåga att pumpa runt blodet i kroppen, vilket gör att vi lättare känner oss ansträngda.

Njurarna får svårare att rena kroppen från oönskade slaggprodukter och lungkapaciteten minskar. Även kroppens skelett och muskler påverkas av åldrandet. Många äldre lider av benskörhet och stela muskler. Även benbrott är vanligt förekommande hos äldre.

Kroppens sinne försämras, många drabbas av nedsatt syn och hörsel. Även utsidan av kroppen förändras när vi blir äldre, huden börjar hänga och vi får rynkor. Håret på huvudet blir tunnare och ofta blir huden torr. 

När vi blir äldre uppstår även förändringar vi vårt beteende. Minnet påverkas ofta och vi får svårt att komma ihåg saker. Våra sömnvanor förändras från hur det har sett ut tidigare i livet.

Vad räknas som geriatriska sjukdomar?

Geriatriska sjukdomar kan vara både psykiska och fysiska. De kan vara kroniska eller ha ett mer akut sjukdomsförlopp. Vanliga geriatriska sjukdomar är bland annat 

  • Depression hos äldre
  • Osteoporos (benskörhet) 
  • Demenssjukdomar
  • Frakturer (exempelvis höftfraktur)
  • Artros
  • Hjärt- och kärlsjukdomar 
  • Diabetes

Depression hos äldre

Depression är ett av det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. För många människor innebär åldrandet att mycket tid spenderas ensam. För andra blir det ett tillfälle att fundera över viktiga frågor i livet. En del människor har lidit av psykisk ohälsa tidigare i livet som fortsätter in i ålderdomen. Det finns både psykiska och fysiska orsaker till att äldre människor drabbas av depression.

Vad kan man göra för att förhindra depression hos äldre?

Även när man blir äldre är det viktigt med social gemenskap och närhet. Att känna att livet är meningsfullt och att känna sig behövd är viktigt för en persons mående.

Även fysiska åtgärder som att träna och äta bra mat kan ha positiva effekter för en persons välmående. Hos äldre människor är det vanligt att man söker vård för ett fysiskt problem, som kanske egentligen har att göra med att personen känner sig deprimerad. 

Vilken hjälp finns det att få vid geriatriska sjukdomar?

Många vårdcentraler har särskilda mottagningar för äldre, så kallad äldremottagningar. På äldremottagningen kan du som är 75 år eller äldre få hjälp och råd. Mottagningarna är speciellt anpassade för äldre.

Exempelvis måste en äldremottagning kunna erbjuda en fast vårdkontakt och ha tider tillgängliga samma dag eller dagen efter patienten sökt vård. De måste också vara möjligt att ringa till mottagningen utan att behöva göra olika knappval i telefonen. 

Äldremottagningarna specialiserar sig på vård av äldre och har stor kunskap om olika sjukdomar och svårigheter som kommer med åldrandet. De har särskilda kunskaper när det kommer till kost, psykiska ohälsa och läkemedel. 

Både den vanliga vårdcentralen och äldremottagnignen kan skriva remisser till geriatrikavdelningen på ett sjukhus, om du som äldre behöver särskild vård. Många sjukhus har idag speciella geriatrikavdelningar där patienter kan få behandling och rehabilitering. På sjukhusets geriatrikavdelning finns specialister inom olika områden så som läkare, fysioterapeuter, undersköterskor, logopeder, dietister, kuratorer och psykologer. 

Minnesmottagning

Minnesmottagningen är en del av geriatriska vården och utreder personer med minnessvårigheter eller andra symtom för demens. Utredningens syfte är att finna orsaken till personens problem för att sedan kunna tillsätta rätt behandling och stöd. För att få komma till minnesmottagningen behöver du en remiss från en läkare.

Lämna en kommentar