Döende i cancer

Döende i cancer – symtom, behandling och svar på frågor

De flesta av oss associerar termen palliativ vård med cancersjuka och hospice. Detta beror på att majoriteten av de som får palliativ vård i Sverige får det på grund av sin cancer.

Trots det råder det fortfarande en viss förvirring hos många sjuka och anhöriga gällande när palliativ vård sätts in, när den cancersjuka anses döende och framför allt vilka symptom som visar sig när man dör i cancer.

Därför har vi tillägnat hela följande sida till döende i cancer, symptom, behandling och svar på några av de vanligaste frågorna.

Är du döende i cancer?

Även om man idag kan dö av alla sorters cancer man kan drabbas av är sannolikheten att man överlever högre än någonsin. Givetvis beror det lite på vilken sorts cancer man har och hur långt gången sjukdomen är, men generellt sett är det fler som överlever cancer i dag än för bara ett par år sedan.

Vår poäng är att inte alla som har cancer kommer dö av det och följande artikel fokuserar endast på de som drabbats av cancer som av en eller annan anledning inte går att bota, alternativ anhöriga till personer med obotlig cancer.

Döende i cancer symptom varierar beroendes på sjukdom

De symptom du eller någon annan som är döende av cancer varierar och påverkas av en rad olika faktorer. Först och främst är det cancertypen som avgör symptomen men även hur länge man varit sjuk och hur resten av ens hälsa är.

Till exempel får den som är döende i lungcancer symptom som skiljer sig från den som är döende på grund av en hjärntumör. På samma sätt ser symptomen annorlunda ut för den som har en aggressiv form av cancer och endast ett par månader kvar att leva jämfört med den som har en cancer som utvecklas mer långsamt.

Många som insjuknar i cancer drabbas dessutom av olika sorters cancer då sjukdomen gärna sprider sig, därför kan en person som är döende i cancer visa symptom från olika sjukdomar samtidigt.

Sist men inte minst påverkas cancersymptomen på personens ålder och generella hälsa. En ung person med relativt bra hälsa kommer ofta ha färre symptom än en äldre person som redan börjat få krämpor och lättare förvirring.

Vad vi försöker förklara är att döende i cancer symptomen varieras och är ofta personliga, därför är det svårt att säga exakt hur en person kommer uppleva de.

Fast med det sagt finns det ett par riktlinjer att följa och nedan hittar du en lista på några av de vanligaste symptomen.

Vanliga symptom hos personer döende i cancer:

  • Smärta – De flesta som dör av cancer och får palliativ vård under livets slutskede upplever stora fysiska smärtor som oftast kan kopplas till cancern. Tilläggningsvis får man andra smärtor i samband med att ens väsentliga organ och kroppsliga funktioner börjar stängas ner.
  • Trötthet – En ökad trötthet är bland de vanligaste symtomen hos de som dör av cancer. En kombination av att kroppen börjat stänga ner, mycket läkemedel och en aggressiv form av cancer kan köra ens energinivåer i botten.
  • Förvirring – I samband med att kroppen börjar bryta ner och ens sjukdom förvärras är risken för förvirring hög. Detta är extra vanligt bland äldre patienter och under palliativ vård. 
  • Ångest – Ett vanligt döende i cancer symptom är ångest. Livets slutskede är en period i livet kantad av ovisshet och existentiell ångest.
  • Organsvikt – När kroppen börjar stänga ner och cancer tar över kommer även organ som inte drabbats av cancer att börja svikta. För många är det organsvikten som slutligen leder till döden.
  • Andningssvårigheter – Inom palliativ vård och livets slutskede för cancerpatienter är andningssvårigheter vanligt förekommande och något som drabbar de flesta, oavsett vilken sorts cancer de lider av.

Palliativ vård och behandling

Den som dör av cancer kommer under livets slutskede få palliativ vård, antingen i hemmet eller på ett hospice. Palliativ vård fokuserar på att minska och lindra de symptom som man ofta drabbas av när man dör av cancer och det är en unik sorts vård.

Vill du lära dig mer om palliativ vård och vad som sker i livets slutskede hänvisar vi dig till vår andra omfattande guider. Våra guider riktar sig både till de som själva befinner sig eller närmar sig livets slutskede samt anhöriga till person i en liknande situation.

Skulle du ha frågor som vi inte svarat på i våra guider får du gärna kontakta oss.

Lämna en kommentar