Privat Äldreboende Stockholm

För personer som börjat komma upp i åren är ett äldreboende en plats där de kan erbjudas trygghet och rutiner som de själva inte klarar att hålla upp. Beroende på hur du mår och vilka möjliga krämpor du lider av finns det olika äldreboenden för dig.

Har du en demens är ett demensboende att rekommendera medan äldre personer som bara behöver lite stöd passar bättre på ett vanligt äldreboende eller även ett servicehem. Det finns även korttidsboenden om ditt omvårdnadsbehov inte är så allvarligt och du endast behöver stöd under en viss period under exempelvis rehabilitering.

Sedan införandet av Vårdval Stockholm har du som patient tillhandahållits mer inflytande över vart du vill få din vård, inklusive äldrevård. Det innebär helt enkelt att du själv måste granska vad som finns tillgängligt och välja det boende som passar dig bäst.

Naturligtvis är detta system ett bra system som ger patienten möjligheten att påverka den vård han eller hon får, men samtidigt kan det ge ökad förvirring och stress då valet inte alltid är helt enkelt. Som om inte det var nog ökar antalet privata äldreboende i Stockholm dramatiskt.

På grund av detta tänkte vi idag försöka underlätta för dig i din urvalsprocess och guida dig genom djungeln av privata äldreboende i Stockholm.

Olika sorters äldreboende och vårdval Stockholm

Som nyss nämnt finns det en rad olika sorters äldreboenden som man idag kan få vård på. Därför bör det första steget i din urvalsprocess vara att lista ut vilken typ av vård och stöd du behöver.

I viss utsträckning har du möjlighet att påverka den sortens äldreomsorg du kan tänkas behöva men det är även upp till Stockholms läns biståndshandläggare att genomföra en komplett utredning med målet att avgöra ditt omvårdnadsbehov. Detta görs för att du ska få den vård du behöver och för att motverka att dementa patienter hamnar på ett vanligt äldreboende och vice versa.

Här är en lista på några av de vanligast äldreboendesorterna:

Vanligt äldreboende – Detta är ditt typiska äldreboende där patienter erbjuds stöd och umgänge efter behov. Omvårdnadskravet är i regel lågt och många patienter klarar av att hantera det mesta i livet på egen hand. 

Servicehem – Denna sortens äldreboende är till för äldre som klarar sig på egen hand men som känner att de behöver tryggheten av personal på plats dygnet runt. Även här anpassas vården efter ditt personliga behov.

Korttidsboende – Om du skadar dig eller periodiskt blir sämre och tröttare kan ett korttidsboende vara att rekommendera. I Stockholm finns det flera privata korttidsboende att välja mellan.

Demensboende – För alla som lider av demenser och Alzheimers sjukdom är det ett demensboende som gäller. På dessa äldreboenden kan du få specialiserad vård anpassad efter ditt unika sjukdomstillstånd.

Särskilt boende – Särskilda boenden är till för alla som inte passar in på andra boenden. Det kan röra sig om allvarliga demenser där patienten är utåtagerande, eller för patienter som av andra skäl har ett stor omvårdnadsbehov. 

Utöver dessa boendeformer kan du som äldre även erbjudas hemtjänst vilket kan vara att föredra i många fall då du slipper flytta och kan stanna kvar i ditt eget hem. I slutändan är det som sagt upp till kommunen att avgöra vilken vård du behöver men om du önskar att få hemtjänst brukar det gå att lösa.

Antingen privat eller kommunal vård

Efter att du, tillsammans med kommun, listat ut vilken typ av boende som passar bäst för dig är det dags att välja om du vill ha kommunal vård eller om du är intresserad i ett privat äldreboende Stockholm.

Vården som erbjuds på kommunala och privata äldreboende ska vara exakt samma och i grunden ska skillnaderna mellan de olika boendeformerna vara minimala.

Med det sagt har vissa privata äldreboende i Stockholm tillgång till en större budget och för ett högre pris kan du få mer specifik vård. Ett kommunalt äldreboende är begränsad till den budget de tilldelas av kommunen. Det innebär verkligen inte att du erbjuds bristfällig vård på ett kommunalt äldreboende, snarare tvärtom. Däremot är det många som anser att det högre priset för ett privat äldreboende ofta är värt det.

I slutändan är valet ditt och vart du hamnar baseras på den vård du behöver, den budget du har tillgång till och vad du personligen föredrar. Det kan vara värt att veta att privat äldrevård blir allt vanligare och mer populär. 

Privat äldreboende Stockholm

I samband med att privat äldrevård blir mer och mer populärt ökar även antalet privata äldreboende i Stockholm. Idag drivs de flesta av en privat aktör som äger flera boenden men en del drivs fortfarande som privata enheter helt på egen hand. Nedan är en lista över några av de ledande privata äldreboenden i Stockholm.

Attendo

Attendo är idag en av de ledande aktörerna inom äldrevård i Sverige och de driver ett stort antal boende i Stockholm. Denna organisation är omfattande och de har vårdpersonal som kan hantera alla olika sorters äldrevård – från enkelt stöd i vardagen till allvarliga demenser och palliativ vård.


Kavat Vård

Efter Attendo är Kavat vård en av de ledande och mest populära aktörerna på den privata äldrevårdsmarknaden i huvudstaden. Kavat vård är uppskattade bland patienter och anhöriga och har ett gott rykte. 

Vardaga

Denna aktör fokuserar på att erbjuda personligt anpassad vård med stor värme och omsorg. Sammanlagt har man ett par handfull boende i Stockholm och man erbjuder vård för alla oavsett omvårdnadskrav.

Ansvar & Omsorg (A&O)

Som en nationell aktör inom äldrevården driver A&O en rad populära och moderna äldreboenden i Stockholm län.

Stockholms sjukhem

Förutom rehabilitering och en del vård i Bromma, driver Stockholms sjukhem även ett privat äldreboende på Kungsholmen. Stockholms sjukhem har länge varit en pionjär inom privat vård i Stockholm stad och de erbjuder några av de mest eftertraktade äldrevårdsplatserna i länet.

Detta är endast några av alla de privata äldreboenden i Stockholm och listan skulle kunna göras längre. Däremot är de ovanstående aktörerna de mest populära och sannolikheten är hög att du kommer välja en av dem om du är intresserad i att få privat vård.

Sammanfattning

Förhoppningsvis har vi kunnat hjälpa till och guida dig i rätt riktning gällande vilket äldreboende du vill välja.

Som tidigare nämnt är skillnaden på den kommunala vården och den privata vården inte så stor men det är upp till dig att välja vad du föredrar. Och oroa dig inte för mycket över valet. Om du själv har svårt att välja och känner dig överväldigad av alla valmöjligheter kan kommunen hjälpa dig.

Efter att du genomfört din utredning kommer du presenteras med val och rekommendationer från din biståndshandläggare som är utbildad till att hitta de bästa boendena för alla.

Skulle du ha frågor gällande valet av vårdplats kan du kontakta oss direkt eller höra av dig till Stockholms län.

Lämna en kommentar