Geriatriska Kliniken

Geriatriska kliniken – Din äldrevårdsexpert

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och den vård som majoriteten av äldre i Sverige idag behöver i olika utsträckningar. För somliga handlar geriatrisk vård mest om en enklare vårdplan som inkluderar grundläggande vård i samband med att man blir äldre. För andra är geriatrisk vård en del av vardagen och något man får regelbundet.

Oavsett vilken sorts vård det är du behöver är sannolikheten stor att du behöver vända dig till den geriatriska kliniken där du är bosatt.

Nedan kan du läsa mer om geriatriska kliniker i Sverige, vilken vård de erbjuder samt hur du kommer i kontakt med en vårdplats nära dig.

Vård som erbjuds på den geriatriska kliniken

Beroende på vart i Sverige du bor finns det olika sorters geriatriska kliniker som du kan vända dig till. Dels finns det privata kliniker, mottagningar och boende för äldre och dels finns det geriatriska kliniker som drivs av kommun och landsting. Sannolikheten är hög att den geriatriska kliniken där du är bosatt är kopplad till det regionala sjukhuset alternativt en vårdcentral.

På den geriatriska kliniken kan du som är äldre erbjudas vård av många olika former beroende på ditt personliga behov. Exempelvis kan du får hjälp med krämpor och fysiska problem som uppstått i samband med att du blir äldre. Samtidigt är de som arbetar på den geriatriska kliniken specialister på neurodegenerativa sjukdomar som demens och Alzheimers.

Utöver det ansvara de flesta geriatriska kliniker även för rehabilitering av äldre efter skador, kirurgiska ingrepp, strokes och liknande.

Som om inte det var nog ansvarar många av landets geriatriska kliniker även för palliativ vård, hopsicevård efter behov samt, i vissa fall, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

På grund av den breda kompetens som ofta kännetecknar en geriatrisk klinik har de ofta olika vårdplatser. Många kliniker har till exempel en daglig mottagning som du kan besöka och boka tid för om du vill få en undersökning. Dessutom kan det finnas plats för sjukgymnaster och andra som arbetar inom rehabilitering. Erbjuds det dessutom längre rehabiliteringsvård, traditionell äldrevård och palliativ vård finns det med stor sannolikhet även patientrum där patienter kan bo och/eller övernatta.

Man kan helt enkelt säga att din geriatriska klinik är en all-i-ett lösning för alla problem och krämpor som du kan komma att uppleva när du blir äldre.

Vill du lära dig mer om den geriatriska kliniken som du är kopplad till förslår vi att du antingen kontaktar kliniken direkt eller går via din kommun. Eftersom mycket av vård äldrevård idag drivs av kommuner faller geriatriska kliniker ofta under deras ansvar och inte landstinget.

Geriatriska kliniker runt omkring landet

Beroende på vart i landet du befinner dig kan den geriatriska vården som är tillgänglig vara mer eller mindre heltäckande.

I Stockholm är den geriatriska vården utbredd och här har du som vårdtagare bra möjligheter att själv välja den vårdplats som passar dig bäst. Samma sak gäller i Malmö Län och i Göteborg Stad där geriatriken är väletablerad. Även i landets Universitetsstäder, däribland Lund och Uppsala, hittar vi stora och välutrustade geriatriska kliniker. 

På mindre orter får man ofta finna sig i en mindre geriatrisk klinik med grundläggande kompetens och för allvarliga fall där patienter har ett stort omvårdnad krav kan remisser till större geriatriska kliniker erbjudas.

Ett par sista ord

Om du börjar komma upp i åldern är det bara en tidsfråga innan du kommer ha kontakt med den geriatriska kliniken där du bor. Även som en mycket frisk och aktiv person är sannolikheten hög att du vid ett eller annat tillfälle kan behöva hjälp från geriatriken.

Därför rekommenderar vi alla som är äldre än 60 att undersöka hur kommunen där du bor ser ut. Vilka vårdplatser erbjuds? Hur är ser vårdkapaciteten ut för äldre? Och vilken är den geriatriska kliniken du ska vända dig till?

Som sagt kan kommunen hjälpa dig och det är ofta enklast att kontakta dem direkt. Misstänker du dessutom att du eller en anhörig kan ha drabbats av demens behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare så kan de peka dig i rätt riktning.

Lämna en kommentar