Sista Tiden I Livet Cancer

Sista tiden i livet för cancersjuka i Sverige

Även om cancer i många fall går att bota med hjälp av modern sjukvård drabbas årligen tusentals Svenskar av obotliga former som förr eller senare leder till döden.

För dessa personer innebär sjukdomen ofta mycket vård, regelbundna besök på sjukhuset och allt för ofta långa perioder spenderade inlagd på specialistavdelningar.

Vad alla de som drabbats av obotlig cancer har gemensamt är att de kommer spendera sista tiden i livet på hospice där de kommer få palliativ vård.

Eftersom palliativ vård skiljer sig markant från traditionell vård är det många som har funderingar kring vad som sker under sista tiden i livet för cancerpatienter och vi tänkte idag få rätsida på det hela.

Livets slutskede

Inom vården kallas den sista tiden i livet för livets slutskede och det är under denna perioden som din vård kommer ställas om från behandlande och botande till lindrande och förberedande. Målet med vården i livets slutskede är nämligen inte att bota dig från din cancer utan att se till att du har det så bekvämt som möjlig under sista tiden i livet.

Det är upp till den ansvarande sjukvårdspersonalen att utvärdera ditt sjukdomstillstånd och besluta när livets slutskede inletts för dig.

Palliativ vård under sista tiden i livet

När din cancer har nått en punkt där du inte längre kommer klara dig och din kropp börjar stängas ner kommer palliativ vård att sättas in. Fokus kommer nu skifta från att försöka bota din cancer till att lindra din symptom. Du kommer även lägga märke till att livet blir friare för dig.

Många cancerpatienter lider av smärtor och andra obehag och vårdpersonalen kommer anpassa den vård efter dina personliga symptom. Det innebär att palliativ vård ser annorlunda ut från patient till patient, även om huvudfokus ofta är smärtlindring och psykologiskt stöd.

Det är mycket som sker med kroppen och psyket under den sista tiden i livet för cancersjuka. Vi har satt samman heltäckande guider om processen som vi rekommendera att du läser om du har frågor.

Hospice eller i hemmet

Sannolikheten är hög att du som cancerpatient kommer spendera den sista tiden i livet på hospice och det är en vårdplats som ser mycket annorlunda ut jämfört med mer traditionella vårdplatser.

På hospice har du som patient ökad frihet och dina anhöriga får komma och gå som de vill dygnet runt. Här finns inga besökstider och du får äta när du vill och ofta även förtära alkohol. Dessutom får anhöriga och familj gärna spendera natten så ofta de vill.

Som sagt är målet med palliativ vård att se till att du är så bekväm som möjligt. Det innebär att du förutom lindrande sjukvård själv får komma med önskemål om hur du vill ha det i livets slutskede.

I många fall kan du även erbjudas palliativ vård i hemmet under den sista tiden i livet, fast det beror på ditt sjukdomstillstånd och om du är stabil nog att vistas i hemmet. Denna form av vård kallas avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och är en central del av den palliativa vården idag.

Låt oss sammanfatta

När du som cancersjuk nått fram till livets slutskede kommer den vård du mottar skifta från “botande” till “lindrande” eller så kallad palliativ vård.

Sjukvårdens mål under din sista tid i livet är att se till att du har det så bra som möjligt och att få vård på hospice är ofta en behaglig om än stressfull och sorglig upplevelse.

Denna process och vård är inte unik för cancersjuka utan palliativ vård är något som erbjuds alla som nått fram till livets slutskede oavsett orsak. Vanliga orsaker att man slutligen hamnar på hospice är cancer och andra obotliga sjukdomar, samt hög ålder och ålderssjukdomar som Alzheimers.

Tveka inte att kontakta oss med fler frågor och kika gärna på våra andra guider relaterade till palliativ vård, livets slutskede och hospice.

Lämna en kommentar