Vad Händer Med Kroppen Efter Döden

Vi har alla någon gång frågat oss själva ”vad händer efter döden?”, men har du någon gång funderat om vad som händer med vår kropp efter det att vi tagit vårt sista andetag? Efter vi har dött går kroppen igenom olika stadier, hur snabbt kroppen går in i dessa stadier beror på en rad yttre … Läs mer

Jakobsbergsgeriatriken

Jakobsbergsgeriatriken är en geriatrisk specialistmottagning som fokuserar på daglig äldrevård och minnesutredningar och som är en del av Jakobsbergs Sjukhus i Järfälla. På sjukhuset är Jakobsbergsgeriatriken också kända som avdelning 6.  Denna geriatrisk mottagning hanterar framför allt personer som bor i Järfälla eller närområdet men kan i vissa fall även ta emot personer från andra … Läs mer

Hospice Uppsala

På hospice i Uppsala ges palliativ vård, vård som lindrar symptom vid en obotlig sjukdom. Ordet hospice kommer från latinets hospitum och betyder härbärge eller gästfrihet. På hospice i Uppsala erbjuds vård med ett helhetsperspektiv, och där ska patienten kunna fortsätta leva ett så normalt liv som är möjligt, omgiven av sina egna tillhörigheter och … Läs mer

Fysiska Symtom Vid Livets Slutskede

Vid livets slutskede är det många som, förutom ångest och förvirring, upplever fysiska symtom och framför allt smärta. Naturligtvis är det viktigt att dessa symtom behandlas och lindras som gott det går och att man som patient och anhörig håller ett öga på hur symtomen utvecklas och om nya uppstår. Givetvis är det många, framför … Läs mer

Geriatrik

Geriatrik: en omfattande introduktion Geriatrik är en form av läkarvård som fokuserar på vård och omsorg för äldre och därför benämns geriatrik ofta som läran om åldrandets sjukdomar. Det första många tänker på när det hör beskrivningen av geriatrik är demens och alzheimers som givetvis är en stor del av geriatrik. Däremot är demens endast … Läs mer

Säbo

SÄBO – din guide till särskilda boende SÄBO (ofta skrivet säbo) är en förkortning av termen särskilt boende som i sin tur är ett samlingsnamn för en rad olika sorters boenden inom äldrevården. Om du själv börjat komma upp i åldern och har funderingar kring äldrevård och olika boendetyper, eller om du har en anhörig … Läs mer

Geriatrisk Omvårdnad

Geriatrisk omvårdnad – guide och bokrecension Geriatrisk omvårdnad är en annan term för vården av äldre och det är ett ämne som intresserar många av olika anledningar. Därför har vi valt att dedikera denna sida till allt som berör geriatrisk omvårdnad in Sverige. Samtidigt är Geriatrisk omvårdnad även namnet på en enormt populära bok skriven … Läs mer

Livets slutskede demens

Livets slutskede för demenssjuka – hur ser vården och upplevelsen ut? Demens är en obotlig och dödlig sjukdom som årligen skördar tusentals liv i Sverige och miljontals liv globalt. Det är en fruktansvärd sjukdom som kan påverkar varje funktion i människokroppen och som kräver ett stort vårdansvar från både anhöriga och sjukvården. Man brukar dela … Läs mer

Döendets Olika Faser

Majoriteten av alla som dör i Sverige och globalt dör av sjukdomar. Det är först och främst hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer som skördar flest offer i Sverige, men det finns många andra dödliga sjukdomar såsom demens som också står bakom tusentals dödsfall årligen. Vad det innebär är att de flesta av oss inte kommer … Läs mer

Hospice Malmö

Hospice eller palliativa vårdavdelningar som de också kallas är en väsentlig del av sjukvården i Malmö och resten av landet. På hospice Malmö behandlas alla de personer som drabbats av obotliga sjukdomar och som befinner sig i livets slutskede. Majoriteten av de som idag ligger på hospice Malmö är sjuka i cancer medan en del … Läs mer