Tecken på att döden är nära

När döden börjar närma sig går våra kroppar och sinnen igenom många förändringar som vi inte är vana vid och som kan vara både skrämmande och stressande. En del av dessa förändringarna är påtagliga och synliga för blotta ögat medan andra sker på insida och är därför mest tydliga för personen som är döende. I … Läs mer

Livets slutskede demens

Livets slutskede för demenssjuka – hur ser vården och upplevelsen ut? Demens är en obotlig och dödlig sjukdom som årligen skördar tusentals liv i Sverige och miljontals liv globalt. Det är en fruktansvärd sjukdom som kan påverkar varje funktion i människokroppen och som kräver ett stort vårdansvar från både anhöriga och sjukvården. Man brukar dela … Läs mer

Döendets Olika Faser

Majoriteten av alla som dör i Sverige och globalt dör av sjukdomar. Det är först och främst hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer som skördar flest offer i Sverige, men det finns många andra dödliga sjukdomar såsom demens som också står bakom tusentals dödsfall årligen. Vad det innebär är att de flesta av oss inte kommer … Läs mer

Döende i cancer

Döende i cancer – symtom, behandling och svar på frågor De flesta av oss associerar termen palliativ vård med cancersjuka och hospice. Detta beror på att majoriteten av de som får palliativ vård i Sverige får det på grund av sin cancer. Trots det råder det fortfarande en viss förvirring hos många sjuka och anhöriga … Läs mer

Cancer Slutskede

Livets slutskede – när cancer inte går att bota En del människor får det otroligt tunga beskedet att de har obotlig cancer. En sådan diagnos innebär att det inte går att bli av med sjukdomen eller stoppa framåtskridningen av sjukdomen. En del människor kan leva en längre tid med så kallad kronisk cancer (obotlig cancersjukdom), … Läs mer

Vad händer i kroppen när man dör i cancer?

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt samhälle och något som årligen drabbar tusentals svenskar. Trots det är det få som känner till vad cancer faktiskt är och hur det påverkar kroppen. Ännu färre förstår vad det är som händer i kroppen när man dör i cancer. Problemet är att olika sorters … Läs mer

Livets Slutskede Andning

Livets slutskede – andning och relaterade besvär Andningen och luftvägarna är en väsentlig del av livet slutskede och något som de flest har problem med. I sin tur har detta resulterat i att behandling av andningsproblem har blivit en central del inom den palliativa vården. Givetvis kan problemen med luftrören variera och för somliga är … Läs mer

Hur Kan Man Se Att En Person Närmar Sig Döden

Döden är en av få garantier som vi människor har och något som vi alla delar. För somliga inträffar döden plötsligt på grund av olyckor eller aggressiva sjukdomar, men för majoriteten är det något som sakta kryper sig på i form av hög ålder, demens, cancer eller andra dödliga sjukdomar. Därför ser döden inte alltid … Läs mer

Vad gör man när någon dör?

Ibland ställs vi människor inför situationer som vi varken planerat eller förberett oss på. Döden är en av de situationerna och på grund av den okunskap som ofta råder kring döden i kombination med naturlig sorg, blir situationen ännu värre. Därför hoppas vi nu att vi kan försöka klargöra ett par viktiga punkter kring döden … Läs mer

Hur ser du att en person är döende?

Att döden är en vanlig och helt normal del av livet är något vi alla är medvetna om, trots det är oro kring döden ofta vanliga och det är många som har frågor och funderingar. Anhöriga är ofta de som har flest frågor när någon som står en nära börjar närma sig en punkt där … Läs mer