Närståendepenning Cancer

Närståendepenning cancer  – Vad är din rättigheter?

Att vara anhörig till en person som är svårt sjuk i cancer och som riskerar att inte klara sig är en enormt påfrestande. Inte nog med att man måste oroa sig över den sjukas tillstånd men många gånger måste man även hjälpa till med vården. Ofta krävs det även att man tar ledigt från arbete för att stödja sina anhöriga.

Naturligtvis finns det inget som kan eliminera dessa problemen eller som kan göra påfrestningen mindre. Däremot finns det möjligheter för dig som anhöriga att förbättra situationen något. En av dessa möjligheterna är närståendepenning som betalas ut av Försäkringskassan.

Vad är närståendepenning?

Närståendepenning är ett bistånd som kan betalas ut till personer som på ett eller annat sätt hjälper till att vårda en anhörig. Anledning till penningen är för att erbjuda ekonomiskt stöd i de fall där man tvingas vara borta från arbete på grund av den anhöriges sjukdom.

Närståendepenning kan delas ut till dig oavsett om patienten får vård i hemmet eller på sjukhuset så länge du tvingas avstå från arbete för att utföra vården.

Det är Försäkringskassan som ansvarar för närståendepenningen och det är dem du ska vända dig till för att påbörja processen. Fast först är det viktigt att du är medveten om dina rättigheter och skyldigheter.

Hur kvalificerar jag för närståendepenning cancer?

Först och främst vill vi klargöra att i princip vem som helst som står patienten nära kan kvalificera för närståendepenning. Det kan röra sig om en partner, ett barn, en familjemedlem, en granne eller en arbetskamrat.

Det enda riktiga kravet för att få närståendepenning är att du som anhörig tvingas avstå från arbete för att vårda patienten i fråga. Utöver det krävs det även att patienten är svårt sjuk, dvs. att det finns en omfattande risk för personens liv eller fortsatta välmående, exempelvis en aggressiv form av cancer.

När det gäller den vård du “måste” erbjuda finns det inga krav utan enligt Försäkringskassan räcker det med att du är på plats för att erbjuda stöd. Du behöver med andra ord inte aktivt vårda patienten för att du ska ha rätt till närståendepenning, utan psykologiskt stöd via närvaro är tillräckligt. Vården kan erbjudas i hemmet eller på en vårdplats.

Dessutom kan vården genomföras både i Sverige eller i ett annat EU-land så länge patienten är försäkrad i Sverige. Detta är ypperligt för personer som insjuknat på en semester eller som har rötter utomlands och vill spendera livets slutskede i sitt hemland.

Hur mycket får man i närståendepenning?

Beloppet du betalas ut beror på en rad olika faktorer och utbetalningen fastställs av Försäkringskassan. Saker som kan påverka beloppet är ditt yrke, mängden vård du erbjuder, om andra redan får ersättning för vård av samma patient, etc.

Vi råder dig till att kontakta Försäkringskassan på egen hand och fråga dem direkt för att se hur de kan hjälpa dig i din situation. Glöm bara inte att kraven är väldigt låga och de allra flesta som ansöker för närståendepenning godkänns.

Sammanfattning

Närståendepenning är ett ekonomiskt bidrag som erbjuds till personer som tvingas avstå från arbete för att vårda en anhörig som lider av en svår sjukdom. Kraven för vad som anses som vård är låga och de flesta godkänns för stödet men trots det är det många som inte ens vet att bidraget existerar.

Är det så att du befinner dig i en position där du måste hjälpa till att vårda en anhörig rekommenderar vi att du kontaktar Försäkringskassan för att klargöra om du kvalificerar för närståendepenning cancer eller inte.

Skulle du har fler frågor gällande cancervård i livet slutskede har vi satt samman heltäckande guider om det också.

Lämna en kommentar