Cancer Slutskede

Livets slutskede – när cancer inte går att bota

En del människor får det otroligt tunga beskedet att de har obotlig cancer. En sådan diagnos innebär att det inte går att bli av med sjukdomen eller stoppa framåtskridningen av sjukdomen. En del människor kan leva en längre tid med så kallad kronisk cancer (obotlig cancersjukdom), medan för andra går sjukdomsförloppet fortare. Ingen cancersjukdom är den andra lik och det går därför inte att säga hur länge man kan leva med obotlig cancer.

Vård vid obotlig cancer

När det inte längre går att bota sjukdomen eller bromsa sjukdomsförloppet brukar palliativ vård sättas in. Palliativ vård är en gemensam vårdinsats och kombination av olika insatser för att lindra symptom och skapa bästa möjliga livskvalitet för den sjuka personen som möjligt. Den palliativa vården bedrivs genom ett samarbete mellan olika professioner som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer och annan vårdpersonal.

Exempel på palliativa insatser för en människa med obotlig sjukdom är 

  • Medicinering för smärtlindring och lindring av symptom.
  • Stöd från hemtjänsten för att underlätta det vardagliga livet.
  • Samtalsstöd för att hantera ångest, oro och existentiella tankar och frågor.
  • Ekonomisk vägledning och annan typ av vägledning för få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Den allra sista tiden

Den allra sista tiden med obotlig cancer kan vara svår att föreställa sig. Sjukdomsförloppet skiljer sig från person till person, men för många ser det ut på liknande sätt.

De sista månaderna i livet för en person med obotlig cancer präglas ofta av trötthet och en känsla av svaghet i kroppen. Ibland är det medicinen som gör att personen känner sig tröttare. Smärta kan förekomma i samband med att cancern växer i kroppen. Det är vanligt att drabbas av viktnedgång.

När personen endast har dagar kvar i livet är det vanligt att medvetandet försvinner och att personen endast är vaken korta stunder. Ofta blir andningen tyngre och låter annorlunda än den brukar. Till slut tar personen sitt allra sista andetag och andningen upphör.

Stöd för dig som anhörig

För dig som anhörig kan den sista tiden vara oerhört tung och svår att ta sig igenom. Den innebär ofta många psykiska påfrestningar. Samtidigt som man måste stå ut med sina egna känslor måste man finnas där för personen som är sjuk.

Det kan vara oerhört svårt att prata om döden, men brukar ofta kännas skönt efteråt. Genom att prata om den behöver ingen låtsas och får utlopp för tankar och känslor. Samtidigt måste du som anhörig respektera att den som är sjuk kanske inte alltid vill prata om döden utan tänka på andra saker under den sista tiden i livet.

Ofta kan det vara skönt att som anhörig få prata med en utomstående person. Hos socialtjänsten finns det möjlighet för dig som anhörig att få samtalsstöd, antingen i grupp eller individuellt. Ibland kan man behöva professionell hjälp även efter det att personen gått bort. 

Lämna en kommentar