Geriatrik

Geriatrik: en omfattande introduktion Geriatrik är en form av läkarvård som fokuserar på vård och omsorg för äldre och därför benämns geriatrik ofta som läran om åldrandets sjukdomar. Det första många tänker på när det hör beskrivningen av geriatrik är demens och alzheimers som givetvis är en stor del av geriatrik. Däremot är demens endast … Läs mer

Geriatrisk Omvårdnad

Geriatrisk omvårdnad – guide och bokrecension Geriatrisk omvårdnad är en annan term för vården av äldre och det är ett ämne som intresserar många av olika anledningar. Därför har vi valt att dedikera denna sida till allt som berör geriatrisk omvårdnad in Sverige. Samtidigt är Geriatrisk omvårdnad även namnet på en enormt populära bok skriven … Läs mer

Geriatriska Kliniken

Geriatriska kliniken – Din äldrevårdsexpert Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och den vård som majoriteten av äldre i Sverige idag behöver i olika utsträckningar. För somliga handlar geriatrisk vård mest om en enklare vårdplan som inkluderar grundläggande vård i samband med att man blir äldre. För andra är geriatrisk vård en del av vardagen … Läs mer

Hemtjänst

Hemtjänsten är en omvårdstjänst för äldre där all eller majoriteten av vården och omsorgen sköts i den äldres eget hem. Vården är framför allt riktad till äldre personer med lågt vårdkrav och som endast behöver hjälp med enklare dagliga sysslor, fast det finns undantag.  Hemtjänsten har nämligen personal från alla sjukvårdsyrken och de har kapacitet … Läs mer

Geriatrisk avdelning

Geriatrisk avdelning – vårdplatser för äldre En geriatrisk avdelning är en avdelning på ett sjukhus där man hanterar äldre personer och de sjukdomar som hänger ihop med mänskligt åldrande. Det finns idag en mängd olika sorters geriatriska avdelningar som alla specialiserar sig på olika saker och i följande artikel kommer vi erbjuda en detaljerad guide … Läs mer