Stockholm Sjukhus

Stockholm sjukhus – En kortfattad guide Större delen av den vård som bedrivs i Stockholm län är på uppdrag av landstinget. Det finns också en rad olika privata mottagningar och vårdalternativ. Beroende på vad för typ av vård du behöver och hur akut ditt tillstånd är, ska du söka vård på olika ställen. Akutmottagningar På … Läs mer

Stockholm Sjukhem

Stockholm Sjukhem: Vi har svaren på dina frågor Stockholms Sjukhem är en stiftelse och privat vårdgivare som erbjudit sjukvård för framför allt äldre personer i livets slutskede sedan slutet på 1800-talet. Eftersom Stockholms Sjukhem är en av de ledande aktörerna i Stockholm för palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASHI), geriatrik och rehabilitering är det … Läs mer

Stockholmsgeriatriken

Stockholmsgeriatriken – Ett stenkast från T-centralen Stockholmsgeriatriken är ett inofficiellt namn för de geriatriska avdelningarna på Sabbatsbergs sjukhus mitt i centrala Stockholm. Här har man kapaciteten att vårda äldre som lider av en rad olika funktionsnedsättningar och sjukdomar och det är en av de ledande geriatriska klinikerna i Sverige. Har du frågor gällande Stockholmsgeriatriken och … Läs mer

Sjukhem

Sjukhem: en grundläggande guide Sjukhem är ett begrepp för boenden inom vård- och äldreomsorgen där de äldre får vård och omsorg dygnet runt. Begreppet sjukhem är inte längre vanligt förekommande utan idag används andra namn för sjukhem som äldreboende, vård- och äldreboende eller särskilt boende. Andra vanligt förekommande benämningar som du kan komma att stöta … Läs mer

Geriatrik Stockholm

Geriatrik i Stockholm län Geriatrik är läran om sjukdomar som kommer med åldrandet. Att bli äldre innebär större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Kroppen är inte lika bra på att stå emot infektioner. Symptomen för olika sjukdomar blir värre i högre ålder. Det tar även längre tid att återhämta sig från sjukdomar när man väl … Läs mer

Jakobsbergsgeriatriken

Jakobsbergsgeriatriken är en geriatrisk specialistmottagning som fokuserar på daglig äldrevård och minnesutredningar och som är en del av Jakobsbergs Sjukhus i Järfälla. På sjukhuset är Jakobsbergsgeriatriken också kända som avdelning 6.  Denna geriatrisk mottagning hanterar framför allt personer som bor i Järfälla eller närområdet men kan i vissa fall även ta emot personer från andra … Läs mer

Hospice Uppsala

På hospice i Uppsala ges palliativ vård, vård som lindrar symptom vid en obotlig sjukdom. Ordet hospice kommer från latinets hospitum och betyder härbärge eller gästfrihet. På hospice i Uppsala erbjuds vård med ett helhetsperspektiv, och där ska patienten kunna fortsätta leva ett så normalt liv som är möjligt, omgiven av sina egna tillhörigheter och … Läs mer

Säbo

SÄBO – din guide till särskilda boende SÄBO (ofta skrivet säbo) är en förkortning av termen särskilt boende som i sin tur är ett samlingsnamn för en rad olika sorters boenden inom äldrevården. Om du själv börjat komma upp i åldern och har funderingar kring äldrevård och olika boendetyper, eller om du har en anhörig … Läs mer

Hospice Malmö

Hospice eller palliativa vårdavdelningar som de också kallas är en väsentlig del av sjukvården i Malmö och resten av landet. På hospice Malmö behandlas alla de personer som drabbats av obotliga sjukdomar och som befinner sig i livets slutskede. Majoriteten av de som idag ligger på hospice Malmö är sjuka i cancer medan en del … Läs mer