Levercancer Förlopp

Levercancer förlopp, vård och behandling

Levercancer är idag en mycket vanlig form av cancer som årligen drabbar cirka 3000 svenskar och närmare 1,5 miljoner personer världen över. Det är även den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i landet för män och näst vanligast för kvinnor (efter bröstcancer).

Som namnet avslöjar drabbat lungcancer lungorna och många gånger lider de drabbade av flertalet tumörer som sprider sig snabbt. Idag dör många som drabbas av lungcancer, inte nödvändigtvis för att man inte kan bota sjukdomen utan för att sjukdomen ofta upptäcks för sent.

Det stora problemet med lungcancer är nämligen att de flesta inte visar symptom förrän sjukdomen är långt gången och man inte längre har samma möjlighet att behandla om bota.

På följande sida erbjuder vi en insikt i lungcancer förloppet och information gällande hur denna cancer identifieras och behandlas.

Diagnos av lungcancer

Som sagt visar de flesta inga symptom på att de är sjuka förrän cancern nått en punkt där den inte längre går att bota. Faktum är att de flesta dör inom 12 månader efter att de fått sin diagnos trots att de kan haft cancer flera år tidigare än så.

På grund av detta är det inte ovanligt att lungcancer upptäcks av en slump, ofta när man röntgar andra delar av överkroppen. För att säkerställa att det är cancer det rör sig om kan man ta blodprover samt cellprover av tumörerna. 

Med det sagt ät det vanligaste tidiga symptomet för lungcancer en ihållande hosta som är svår att lindra med traditionella medel. Det är inte heller ovanligt att man drabbas av andningssvårigheter, blod i saliven när man hostar och smärta i bröstkorgen.

Lungcancer är mycket ovanligt hos personer som är yngre än 40 och förekommer oftast hos patienter som är 70 år och äldre.

Lungcancer förloppet

Man kan drabbas av cancer och vara sjuk i fler år innan man börjar visa symptom och det är just därför som lungcancer är så farlig. När man väl börjar visa symptom är sjukdomen redan långt gången och de första stegen i förloppet är över.

Därefter går utvecklingen snabbt och en stor del av de som diagnostiseras sent i sjukdomen dör inom ett år efter diagnosen. Under den här perioden förvärras de symptom man har och smärtan blir alltmer påtaglig. Cancer brukar även sprida sig, både i lungorna men även i resten av kroppen.

När symtomen väl når en punkt där de inte längre går att behandla sätts patienten på palliativ vård inför döden. Under den palliativa vården börjar lungcancern sakta ta över och förstöra kroppen.

Palliativ vård sker alltid översikt av läkare och sjukvårdspersonal men kan genomföras i patientens hem om särskilda villkor uppfylls.

Behandling av lungcancer

Som tur är dör inte alla som får en diagnos av lungcancer och det finns flera sätt att behandla sjukdomen. Cellgifter, strålning och operation är effektiva metoder mot lungcancer och i de flesta fallen erbjuds en samling av olika behandlingsmetoder.

Operation vid ett tidigt sjukdomsskede är alltid att föredra då det är den mest effektiva sättet att behandla lungcancer. Däremot är det inte alltid möjligt eftersom sjukdomen sällan upptäcks i tid.

Lämna en kommentar