Tidiga Tecken På Demens

Tidiga tecken på demens – detta bör du veta

Demens som ibland också kallas för Alzheimers är en psykisk sjukdom som idag drabbar otaliga äldre människor världen över. Sjukdomen orsakas av att hjärnan bryts ner vilket i sin tur försämrar vår kognitiva funktion, vårt minne samt andra vitala funktioner.

Idag finns det tyvärr inget botemedel för demens men det finns många sätt som man kan begränsa och kontrollera sjukdomen och ju tidigare man diagnostiserar tillståndet och påbörjar behandlingen desto bättre är ens möjligheter att leva ett drägligt liv.

Därför är det viktigt att du som börjar komma upp i åren samt du som har anhöriga som är äldre har en förståelse för tidiga tecken på demens.

Olika sorters demens och hur de påverkar oss

Idag förknippar de allra flesta demens med försämrat minne och charmigt förvirrade äldre personer, men sanningen är att demens är ett allvarligt sjukdomstillstånd som sällan är så charmigt.

Det finns en rad olika sorters demenssjukdomar men Alzheimers sjukdom är den vanligaste, och nästan varje fall är unikt då tidiga tecken på demens är något som påverkar oss olika.

För vissa påverkar demensen endast minnet och enklare kognitiva funktioner. För andra kan det vara med allvarligt och har en större inverkan på livet. I vissa fall kan den drabbade bli enormt förvirrad, deprimerad och till och med aggressiv och farlig för både sig själv och personer i dess omgivning.

På grund av detta är det viktigt att man själv och som anhörig är uppmärksam för tidiga tecken på demens och samtidigt inte är rädd för att vara ärlig om man börjar märka skillnader. Som sagt kan demens inte botas men om man upptäcker tidiga tecken på demens kan man snabbt få en diagnos och inleda behandling som kan underlätta för den drabbade.

Vanliga tidiga tecken på demens

Som sagt är nästan varje fall av demens unikt och det är en sjukdom som påverkar oss all på olika sätt. Med det sagt finns det tidiga tecken på demens som vill alla bör vara uppmärksamma på. Nedan har vi listat några av de vanligaste.

– Språk och minne

Något av de första funktionerna som påverkas när man drabbas av demens är minnet och språk. Det kan vara så enkelt som att du har svårt att minnas vart du parkerat bilen eller vilken dag det är till mer allvarliga fall som att du börjar glömma bort familjemedlemmar.

När minnet försämras påverkar det ofta språket och det kan bli svårare att uttrycka sig då man glömmer bort ord eller förväxlar innebörden av ord.

Vid fall där demens påverkar frontalloben kan det också hända att personer som alltid haft ett vårdat språk börjar uttrycka sig på olämpliga vis och att man blir “ful i munnen”.

– Depression och oro

Det är också vanligt att demenssjuka blir deprimerade och extra oroliga och detta sker av olika anledningar.

Ofta rör det sig om att den drabbade blir deprimerad och orolig då han eller hon själv känner av att något är “annorlunda” även om de inte nödvändigtvis kan sätta fingret på vad. Och när minnet och ens språkliga funktioner börjar svikta är det inte märkligt att man blir extra orolig.

Demensen kan även påverka delar av hjärnan som gör att den drabbade blir deprimerad och orolig och nedstämdhet.

– Andra personlighetsförändringar

I de allra flesta fallen av demens börjar den drabbade tidigt tappar intresse för saker som tidigare varit viktigt. Det kan röra sig om allt från familj och arbete till hobbys och intressen. Ofta påverkar det även hygienen då den demenssjuka slutar prioritera att tvätta sig själv eller hålla ordning och reda i livet.

Som sagt kan en demenssjuk även förändras på andra vis och det är inte helt ovanligt att de drabbade blir aggressiva och utåtagerande, dels på grund av hjärnskador men också på grund av en ökad orolighet och rädsla.

Vikten av anhörigas uppmärksamhet kring tidiga tecken på demens

Utöver de typiska tecken vi nämnt ovan kan alla förändringar i en persons beteende vara tidiga tecken på demens. Problemet är att den som drabbas sällan märker det själv och att i de fall där de märker det skämmas över att behöva erkänna det.

Därför är det enormt viktigt att du som anhörig håller koll på dessa tidiga demenstecken och att när du misstänker att något är fel inte tvekar att agera.

Är det bara mindre tecken så som försämrat minner eller nedstämdhet kan det vara bra att prata med den drabbade direkt. Fast om du misstänker att sjukdomen utvecklas snabbt eller att den drabbade inte är medveten om hur illa det gått rekommenderar vi att du tar hjälp av proffs.

Demens är tyvärr en sjukdom som i många fall utvecklas mycket fort och det är därför viktigt att man diagnostiserar de drabbade så tidigt som möjligt.

För att sammanfatta det hela vill vi ännu en gång förklara att tidiga tecken på demens kan varierar från person till person och det finns egentligen inget typexempel på exakt hur sjukdomen starta. Just därför är det viktigt att vi är uppmärksamma på förändringar i beteende hos våra anhöriga.

Lämna en kommentar