Demens Anhörig

Demens anhörig – vad förväntas av dig och vilken hjälp kan du få?

Att vara anhörig till en person med demens är inte lätt och många gånger upplevs det som att hela ens liv sätts på paus för att man ska kunna ta hand om situationen. Det är anledningen till att demenser anses vara en “anhörigs sjukdom”.

I samband med att sjukdomen försämras blir situationen ofta bättre för patienten som sakta med säkert förlorar uppfattningen om vad som pågår, samtidigt som situationen blir värre för anhöriga.

På grund av detta är det viktigt att man som anhörig vet vad som gäller och vad som förväntas av en, men även vad ens rättigheter är och vad man kan få hjälp med.

Demensvård med anhöriga

I de flesta fall när en person får en demensdiagnos är han eller hon fortfarande frisk nog till att fortfarande bo hemma och ofta är det anhöriga som tar på sig rollen som vårdare. Det kan handla om hjälp med matlagning, städning och hygien samt kontroll av läkemedel.

När sjukdomen förvärras och symtomen blir fler förväntas mer av anhöriga men man uppmanas även till att söka stöd från proffs. Det kan exempelvis röra sig om ett dagligt besök från hemtjänsten eller liknande.

Har man tur och demensen inte är för aggressiv eller när den inte påverkar vitala funktioner, kan patienten förbli i hemmet under hela sjukdomsförloppet. I andra fall kan det krävas att patienten flyttar till ett äldreboende eller ett särskilt demensboende.

Att flytta en demenssjuk till ett boende är ofta både extra påfrestande men samtidigt lugnande för anhöriga. Ingen vill se sina nära och kära behöva bo på ett äldreboende men samtidigt innebär det att kravet på de anhöriga minskar.

Delaktig i vårdplanen efter förmåga

Vi anser att det är viktigt att man som anhörig försöker vara så aktiv och involverad som det går och man känner att man kan hantera. Däremot finns det aldrig något krav på att man som anhörig måste ta ansvar i en situation som denna. Därför är det viktigt att du lyssnar på dig själv och att du tar ditt eget liv och dina egna behov på allvar.

Med det sagt uppmanar vi de som vill och känner att de kan att vara delaktiga i vården av patienten och att man tillsammans med sjukvårdspersonal hjälper till att utforma en lämplig vårdplan.

Stöd för anhöriga till demenssjuka

Förutom att vi uppmanar dig att själv ta avstånd från patienten då och då så att du kan fokusera på dina egna behov, kan du även söka professionell hjälp.

Faktum är att eftersom en demens är så pass påfrestande för anhöriga finns det system uppsatta för stöd och hjälp. Du kan till exempel gå på samtal med en terapeut eller gå å anhörigmöten där man kan få stöd av andra i en liknande situation.

Vi vet också att många anhöriga kan få dåligt samvete av att själva söka hjälp och stöd men det finns ingen anledning till det. Sedan 2009 har det varit lagstadgat att Sveriges kommuner måste erbjuda stöd och vara uppmärksamma på anhörigas mentala styrka.

Det viktigaste att komma ihåg som anhöriga är att ta vara på sig själv samtidigt som man erbjuder sin sjuka anhörig så mycket stöd man har ork och möjlighet till.

Ett par sista ord

Trots att en demensdiagnos kan vara bland det värst som kan hända en familj innebär det inte ett komplett slut. Glöm inte att du fortfarande kommer kunna ha fina stunder med din anhörige och att det än finns tid att ta vara på varandras umgänge och skapa fina minnen tillsammans.

Skulle du ha fler frågor om anhörigas roll inom demensvården eller om du själv behöver hjälp, rekommenderar vi att du kontaktar kommunen

Lämna en kommentar