Fysiska Symtom Vid Livets Slutskede

Vid livets slutskede är det många som, förutom ångest och förvirring, upplever fysiska symtom och framför allt smärta. Naturligtvis är det viktigt att dessa symtom behandlas och lindras som gott det går och att man som patient och anhörig håller ett öga på hur symtomen utvecklas och om nya uppstår.

Givetvis är det många, framför allt äldre personer som oroar sig kring livets slutskede och som därför är intresserade i att veta mer om de fysiska symtomen som ofta uppstår.

Därför har vi tagit tillfället i akt och svarat på frågan: vilka är de fysiska symtomen vid livet slutskede?

Vad innebär livets slutskede?

Innan vi ger oss an de fysiska symtom som ofta uppstår i livets slutskede är det något vi vill klargöra.

Många äldre personer idag anser att livets slutskede inleds tidigare än vad det officiellt gör och det är egentligen inte så märkligt. När en person inte längre kan ta hand om sig själv som tidigare och även enkla vardagliga sysslor försvåras är det inte ovanligt att man tappar livslusten.

Är det dessutom så att man behöver flytta in på ett äldreboende eller börja få hjälp av hemtjänsten är det också många som anser att livets slutskede har påbörjats.

Enligt sjukvården är det inte riktigt så utan då anses livets slutskede vara när du nått en punkt där målet för din vård inte längre är att förlänga livet utan att göra det så bekvämt som möjligt för dig under din sista tid i livet. Denna typen av vård kallas för palliativ vård och i regel sträcker sig livets slutskede inte mer än högst ett par veckor.

Observera att även yngre personer kan nå livets slutskede och få palliativ vård och det är inte bara för äldre. Personer som exempelvis drabbats av obotlig cancer är en av de vanligaste att motta palliativ vård, däremot kan deras fysiska symtom skilja sig från de man upplever som äldre i livets slutskede

Fysiska symtom i livets slutskede

Med det ur vägen tänkte vi nu ta en titt på de symtom som är vanligast att man upplever vid livets slutskede.

Det är viktigt att förstå att symtomen kan variera från person till person och beror ofta på sjukdomstillstånd, därför kommer vi endast prata om de vanligaste.

Fokus på smärtlindring

Vid livets slutskede upplever i princip alla smärtor av olika slag. Det kommer kanske inte som en förvåning att det kan göra ont när kroppen har börjat stänga ner sig och därför är smärtlindring en grundpelare inom den palliativa vården.

Faktum är att patienter som är under palliativt vård, kontinuerligt genomgår tester där dess smärtnivåer utvärderas så att de kan får rätt smärtlindring.

Trötthet

Trötthet är ett annat typiskt symtom vid livets slutskede. Under utvecklingen där personer går från vanlig vård till palliativ vård är en ökad trötthet ett av de vanligaste och mest tydliga symtomen.

Just detta symtom tenderar alltid att förvärras och patienten går ofta från att vara medveten i början på den palliativa vården till att spendera mer och mer tid i ett icke vaket tillstånd.

Illamående

Många patienter i livets slutskede upplever att illamående är ett av de jobbigaste symtomen. Illamåendet orsakas av flera faktorer såsom ökad smärta, lägre mat- och dryckesintag, mediciner, och så vidare.

Som du säkert redan känner till är illamående ett symtom som kan vara svårt att lindra och därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen som ansvarar för vården utvärderar patientens personliga behov.

Andningssvårigheter

I samband med att ens sjukdomstillstånd förvärras blir andningssvårigheter och andningsuppehåll allt vanligare. Naturligtvis kan det orsaka ett stort obehag hos patienter men genom rätt placering i sängen och med fläktar kan situationen förbättras.

I slutskedet av livets slutskede först ofta ett protokoll över patientens andningssvårigheter och man anteckningar uppehåll i andningen samt när symtomet försämras.

Organsvikt

Livets slutskede är en process där en patient sakta får från jordelivet till efterlivet och det innebär att personens kropp sakta med säkert börjar stängas ner. Därför är organsvikt ett vanligt fysiskt symtom vid livets slutskede.

Tyvärr finns det inte mycket att göra för att motverka organsvikten utan målet är även här att lindra symtom och göra omgivningen så bekväm som möjligt för vårdtagaren.

Kopplingen mellan ångest och fysiska symtom i livets slutskede

Under de senaste åren har forskning kunna visa en tydlig koppling mellan ångest och fysiska symtom, framför allt smärt, vid livets slutskede.

Den existentiella krisen som nästan alla upplever när de får palliativ vård kan vara extremt stark och för många är det en mycket ensam upplevelse. I sin tur resulterar ofta ångesten i att de fysiska symtomen förvärras.

På grund av detta är det viktigt att den palliativa vården erbjuds som en kombination av fysisk smärtlindring samt psykologiskt stöd. För vissa räcker det att ha umgänge och gärna nära och kära på plats. För andra kan terapi och samtal med psykologer vara att rekommendera.

Det är även viktigt att patienten känner sig så bekväm och hemmastadd som möjligt då det kan minska ångesten och därför även smärtorna och andra fysiska symtom.

Lämna en kommentar