Säbo

SÄBO – din guide till särskilda boende

SÄBO (ofta skrivet säbo) är en förkortning av termen särskilt boende som i sin tur är ett samlingsnamn för en rad olika sorters boenden inom äldrevården.

Om du själv börjat komma upp i åldern och har funderingar kring äldrevård och olika boendetyper, eller om du har en anhörig som befinner sig i samma situation är sannolikheten hög att du kommer snubbla över termen säbo förr eller senare.

Från erfarenhet har vi lärt oss att många har frågor kring särskilda boenden och vad detta innebär så därför har vi satt samman en heltäckande guide som du hittar här nedan.

Som sagt är denna guide riktad till säbos och särskilda boende och om du är intresserad av andra sorters boenden, exempelvis ett vanligt äldreboende eller servicehem, har vi guider för det också.

Vad är ett särskilt boende?

Ett särskilt boende – ofta förkortat som säbo – är en boendeform inom Sveriges äldrevård. Dessa boenden kommer i olika versioner beroendes på vilken vård som erbjuds men vad de alla har gemensamt är att de hanterar patienter med högt vårdkrav.

Eftersom vårdkraven för patienter varierar beroendes på deras sjukdomstillstånd har vi idag olika boende för olika sorters vård.

Ett av de vanligaste boenden är demensboenden där personer med allvarliga demenser och Alzheimers sjukdom får vård. I regel skiljer vi på “vanliga” demensboenden och säbo för demenser.

Det finns även säbo för personer med funktionshinder som de haft med sig under hela eller stora delar av livet. Till exempel kan personer med utvecklingstörningar som tidigare bott på servicehem eller fått annan vård kvalificera för en plats på säbo.

Vi har även säbos som hanterar äldre personer med ett högt fysiskt vårdbehov såsom eftermatcherna från en allvarlig stroke, olycksfall, etc.

I de allra flesta fall är ett säbo den sista hållplatsen i livet och därför drivs mycket palliativ vård på säbos i Sverige. Med andra ord är sannolikheten att någon lämnar ett säbo liten förutom i de fall där patienten transporteras till ett sjukhus för mer specifik vård.

Kort sagt kan man säga att ett säbo är till för äldre personer som inte längre kan ta hand om sig själva men som heller inte kvalificerar för ett vanligt äldreboende och som av någon anledning har ett förhöjt omvårdnadskrav.

Vården på säbos

Precis som på andra äldreboende erbjuds de som bor på säbo vård och stöd dygnet runt baserat på sin egen situation.

Här får äldre personer hjälp med allt från vardagliga sysslor såsom matlagning, städning och personlig hygien, till sjukvård och medicinering.

Majoriteten av vården drivs av undersköterskor och vårdbiträden under uppsikt från sjuksköterskor och MAS. Dessutom finns det alltid jourhavande läkare att kontakta vid behov.

Syftet med ett säbo är att erbjuda specialiserad vård till äldre personer med unika vårdkrav som i första hand orsakats av ålder.

Säbo, hemtjänst eller äldreboende?

Vi får ofta frågor om vilket som är bäst av säbo, hemtjänst och äldreboenden och sanningen är att det inte går att svara på. I alla fall inte från en allmän synvinkel.

Det är nämligen så att dessa tre olika vårdformer är unika och anpassade efter olika situationer.

Hemtjänsten är till för äldre personer som fortfarande klarar av de mest men som behöver stöd och hjälp med enklare vardagssysslor.

Äldreboenden är till för äldre som behöver mer hjälp en hemtjänsten har kapacitet att erbjuda men som fortfarande klarar av delar av livet på egen hand. Socialt umgänge och aktiviteter är ett stort fokus på äldreboenden.


Slutligen är säbos för alla de som inte lämpar sig för annan vård och som dygnet runt behöver uppsikt och stöd från personal med specialistkunskaper.

Få en plats på säbo

För att beviljas en plats på ett säbo i Sverige måste man ansöka via kommunens biståndshandläggare som i sin tur kommer genomföra en utredning där din eller din anhöriges vårdkrav fastställs.

Om personen i frågas vårdkrav är högt nog att man i enlighet med LSS (lagen för stöd och service för funktionsnedsatta) eller SoL (Socialtjänstlagen) behöver ett säbo kommer man tilldelas en plats.

Skulle utredningen visa att man inte kvalificerar för ett säbo kommer man istället erbjudas mer lämplig vård.

Sammanfattning

Säbo är en förkortning av särskilt boende som är en form av boende som erbjuds till personer med högt vårdkrav. Idag finns det särskilda boenden för personer i alla åldrar men majoriteten av dem riktar sig till personer över 65 år.

Baserat på ditt vårdkrav finns det olika säbos exempelvis demensboende, rehabilitering och boende för mentalt funktionsnedsatta.

Lämna en kommentar