Vad Händer Med Kroppen Efter Döden

Vi har alla någon gång frågat oss själva ”vad händer efter döden?”, men har du någon gång funderat om vad som händer med vår kropp efter det att vi tagit vårt sista andetag?

Efter vi har dött går kroppen igenom olika stadier, hur snabbt kroppen går in i dessa stadier beror på en rad yttre omständigheter som temperatur, luftfuktighet och syresättning i miljön där kroppen befinner sig.

Något av det första som händer efter det av vi dött är att kroppens muskler slappnar av. De kan innebära att kroppen släpper ifrån sig urin och avföring.

Eftersom hjärtat stannar och slutar pumpa runt blodet i kroppen blir huden snart blek. Ungefär 15 till 20 minuter efter dödstillfället kan man se att färgen på huden börjar förändras. Efter ett halvt dygn har kroppen uppnått en blek ofärgad eller lila/blå färg. 

Likstelhet – Rigor mortis

Under de första 12 timmarna efter att vi dött utvecklas den så kallade likstelheten ”Rigor mortis”. Likstelhet uppstår när kalium tränger in i musklerna och binder protein, som i sin tur skapar muskelsammandragningar. Först drabbas mindre muskler, exempelvis fingrar, innan de större musklerna tar vid. Likstelhet varar normalt i 1–2 dygn. Även likstelheten påverkas av yttre omständigheter som temperatur.

Likfläckar – Livor mortis

Likfläckar börjar vanligtvis att uppstå efter ett par timmar när blodet med hjälp av tyngdkraften sjunker till de lägst belägna punkterna i kroppen. Ligger exempelvis personen vänd uppåt vid dödsfallet samlas allt blod i ryggen. Likfläckar är en viktig del för att avgöra tiden för ett dödsfall.

Förruttnelse 

PH-värdet i kroppen ökar när döda celler och koldioxid samlas i huden. De ökade värdet gör att hudcellerna försvagas och cellväggarna kollapsar, vilket i sin tur leder till att enzymer och protein frigörs som startar nedbrytningsprocessen. Kroppens mikro-mekanismer börjar bryta ner kroppens inre organ och förruttnelseprocessen är igång. Förruttnelsen kan ge upphov till en väldigt stark lukt. Det är denna lukt man brukar syfta på när man talar om ”lukten av död”. 

Balsamering

När en kropp ska begravas lång tid efter dödsfallet brukar man balsamera kroppen för att avbryta förruttnelseprocessen. Balsameringen gör att kroppen ser fin ut ända fram till begravningen. Balsamering sker genom att formalinlösning sprutas in i kroppen.

Myten om 21 gram

En del påstår att kroppen bli 21 gram lättare i samma ögonblick som att vi dör. Anledningen är att själen sägs väga just 21 gram. I takt med att själen lämnar kroppen förlorar vi också vikten. Att själen skulle väga just 21 gram är omdiskuterat och det finns inga vetenskapliga bevis på att så faktiskt skulle vara fallet. 

Lämna en kommentar