Jakobsbergsgeriatriken

Jakobsbergsgeriatriken är en geriatrisk specialistmottagning som fokuserar på daglig äldrevård och minnesutredningar och som är en del av Jakobsbergs Sjukhus i Järfälla. På sjukhuset är Jakobsbergsgeriatriken också kända som avdelning 6. 

Denna geriatrisk mottagning hanterar framför allt personer som bor i Järfälla eller närområdet men kan i vissa fall även ta emot personer från andra platser i Stockholm.

Utöver det ansvarar läkarna på Jakobsbergsgeriatriken även för läkarbesök på de tre särskilda boendena Eken, Björken och Olovslund.

Vård på Jakobsbergsgeriatriken

Geriatrikavdelningen på Jakobsbergs Sjukhus har inga vårdplatser i form av boenden för äldre utan istället hanterar de vardaglig vård, rehabilitering samt en minnesutredningar för patienter med misstänkt demens. För att få vård på Jakobsbergsgeriatriken behöver du en läkarremiss från din husläkare eller en läkare på sjukhus.

Det innebär att du kan kommat till kliniken för att få vård vid behov. Du kan dessutom få ditt sjukdomstillstånd utvärderat och en vårdplan utformad om så behövs.

Om du bor i närheten och har begärt en minnesutredning från kommunens biståndshandläggare är det med stor sannolikhet på Jakobsbergsgeriatrikens minnesmottagning som du kommer göra din utredning.

Skulle det därefter visa sig att du behöver ytterligare vård eller en plats på ett äldreboende kan läkare och sjuksköterskor på kliniken hjälpa dig hitta ett passande boende.

En stor del av verksamheten på Jakobsbergs Sjukhus avdelning 6 fokuserar även på rehabilitering av äldre som drabbats av en stroke, hjärtinfarkt eller annan skada. Det kan också röra sig om rehabilitering efter ett kirurgiskt ingrepp.

Överlag är Jakobsbergsgeriatriken en ganska standard geriatrisk mottagning och det finns hundratals liknande kliniker i landet.

Vem ansvarar Jakobsbergsgeriatriken för?

På grund av det vårdval vi idag har i Sverige kan vem som helst i regel välja att få sin vård på Jakobsbergs Sjukhus. Med det sagt är verksamheten framför allt riktad till personer i kringliggande områden och kommuner.

Avdelningen är med andra ord först och främst för personer skrivna i Järfälla, Solna, Sundbyberg samt Upplands-Bro kommuner. Och som tidigare nämnt krävs det en remiss från en läkare för att man ska få vård på Jakobsbergsgeriatriken.

Utöver det ansvarar även Jakobsbergsgeriatriken för läkarbesök och vård vid behov på tre närliggande särskilda boenden för äldre. Det innebär att man kan erbjuda palliativ vård, specialist demensvård, med mera.

Jakobsbergsgeriatriken kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med Jakobsbergsgeriatriken? Då kan du använda följande uppgifter.

Adress: Birgittavägen 4, 177 31 Järfälla

Telefon: 08-123 400 00 (växel)

Mer information om Jakobsbergs Sjukhus

Jakobsbergs Sjukhus är ett sjukhus beläget i Järfälla kommun som ägs och drivs av Stockholm läns landsting.

Förutom en geriatrisk avdelning finns är även en vårdcentral, en barn- och ungdomsmedicinsk avdelning (BUMM), logoped, ett apotek samt en tandvårdsmottagning.

Lämna en kommentar