Hospice Malmö

Hospice eller palliativa vårdavdelningar som de också kallas är en väsentlig del av sjukvården i Malmö och resten av landet. På hospice Malmö behandlas alla de personer som drabbats av obotliga sjukdomar och som befinner sig i livets slutskede.

Majoriteten av de som idag ligger på hospice Malmö är sjuka i cancer medan en del lider av andra sjukdomar. Även äldre personer och många patienter med demens behandlas på hospice Malmö under sin sista tid i livet.

Malmö stad erbjuder dessutom palliativ vård i hemmet, något vi pratar mer om längre ner.

Är det så att du själv är sjuk och kommer bli i behov av palliativ vård eller har du en anhörig som kommer hamna på hospice så är sannolikheten hög att du har många frågor och funderingar. Därför har vi samlat ihop all den viktigaste informationen om hospice Malmö här nedan.

Hospice Malmö – så här fungerar det

Hospice Malmö erbjuder vård i hela regionen och arbetar tillsammans med den palliativa vården i Lund för att erbjuda så bra och trygga vårdplatser som möjligt.

Förutom att kommunen har möjlighet att erbjuda palliativ vård på de flesta mottagningar, kliniker och sjukhus i Malmö har man även ett huvudkontor ett stenkast från Folkets park.

Skulle du därför har specifika frågor om Hospice i Malmö och deras verksamhet kan du kontakta dem där.

Hospice Malmö kontaktinformation:

Adress: Barkgatan 11, Malmö 

Postadress: Palliativ vård och ASIH, Barkgatan 11, 214 22 Malmö

Telefonnummer: 040 33 20 70

Öppettider: Dygnet runt

Precis som på alla andra orter i landet kan du få två olika sorters hospicevård i Malmö. Antingen behandlas du på en vårdplats eller ett “hospice”, eller så får du den palliativa vården i ditt eget hem.

Palliativ vård på vårdplats

Om ditt sjukdomstillstånd inte anses stabilt nog för att du ska kunna befinna dig hemma eller om du spenderat en längre tid på sjukhus innan livets slutskede, kommer du med stor sannolikhet få din palliativa vård på hospice.

Hospice Malmö är en vårdavdelning som skiljer sig markant från andra vårdplatser. Här har varje patient ett eget privat rum som designats till att vara så hemtrevligt som möjligt. Avdelningen har inga officiella besökstider utan anhöriga, vänner och andra får besöka när de vill. Här finns även möjlighet för anhöriga att sova över.

Även andra regler är mer avslappnade på hospice och man får i regel äta när man vill, ta med sig egen mat och så vidare. Målet är att skapa en så trygg och lugn atmosfär som möjligt för patienterna och deras familj.

I de fall där patienten anses för sjuk för att flyttas till hospice och när det gäller äldre som redan är placerade på särskilda boende, kan den palliativa vården även erbjudas direkt där de befunnit sig.

Palliativ vård i hemmet (ASIH)

ASIH eller avancerad sjukvård i hemmet är vad man kallar palliativ vård och hospice som utförs utanför den typiska vården.

Eftersom målet med palliativ vård är att ge patienten ett så dräglig liv som möjligt under livets slutskede är det alltid att föredra om vården kan genomföras i hemmet.

Beroende på sjukdomstillstånd, ålder, osv. kan ASIH genomföras av sjuksköterskor, hemtjänsten, och andra. ASIH-vård planeras alltid av palliativa experter och personal från hospice i samarbete med anhöriga och patienten själv. Vården anpassas även efter varje unikt fall och patientens symptom.

Hospice Malmö – en sammanfattning

Hospice Malmö ansvara för den palliativa vården i kommunen och tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund ansvarar man för stora delar av region Skåne.

Vården kan antingen erbjudas på hospice där patienten har dygnet runt vård från palliativa vårdexperter samt möjligheten att ha anhöriga kring sig utan begränsningar.

I de fall där det är möjligt kan och föredras även palliativ vård i hemmet, så kallad ASIH.

Skulle du ha fler frågor gällande hospice i Malmö och den vård de erbjuder kan du kontakta dem med hjälp av kontaktinformationen ovan.

Lämna en kommentar