Hospice Uppsala

På hospice i Uppsala ges palliativ vård, vård som lindrar symptom vid en obotlig sjukdom. Ordet hospice kommer från latinets hospitum och betyder härbärge eller gästfrihet. På hospice i Uppsala erbjuds vård med ett helhetsperspektiv, och där ska patienten kunna fortsätta leva ett så normalt liv som är möjligt, omgiven av sina egna tillhörigheter och efter de vanor som präglade patientens liv innan sjukdom.

På hospice i Uppsala fokuserar vården på smärtlindring av både fysiskt och psykisk smärta, men också på omsorg om närstående. Det betyder bland annat att även anhöriga, vänner och till och med djur är välkomna. På hospice i Uppsala finns inställningen att döden är en naturlig del av livet, och verkar för en så odramatisk övergång mellan liv och död som möjligt.

Här bestämmer bland annat patienten själv när han eller hon vill stiga upp på morgonen, inta sina måltider, motta vård och har dessutom alltid rätt att neka en behandling. Palliativ vård betyder lindrande och tröstande vård och bygger på mänsklig kontakt. 

De som arbetar på hospice i Uppsala 

På hospice i Uppsala arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och präst i team tillsammans och många är utbildade i smärtlindring, taktil massage och samtalsmetodik. Tillsammans arbetar de för att tillgodose patientens behov med medmänsklighet, värme och integritet och erbjuder högkvalitativ vård i livets slutskede. 

Hur kan en dag på hospice i Uppsala se ut? 

På hospice i Uppsala är ambitionen att patienten ska få disponera dagen som han eller hon vill. Dock finns det vissa hållpunkter under dagen att förhålla sig till. 

Maten kan serveras när patienten känner för det, men hållpunkter för måltiderna är följande: 

  • Frukost serveras kl. 08
  • Lunch serveras kl. 12 
  • Middag serveras kl. 17 

Förutom den mat som erbjuds kan patienten också önska sig speciell mat eller dryck. Det kan handla om ett glas vin till maten eller en avec. Patienten själv väljer om han eller hon vill äta i matsalen eller på rummet och vi bjuder även på kaffe och the när det önskas. På avdelningen finns också automater som säljer mat, glass och godis.  

Alla tolv enkelrum på hospice i Uppsala har egen dusch och toalett. Vill patienten ta ett bad finns ett fint badrum. På avdelningen finns också en stor och ljus balkong med möjlighet att rulla ut sängar, rullstolar och andra hjälpmedel. På balkongen finns också en rökhörna för den som vill ha det. Självklart kan man också ta sig till bottenplan via vår hiss. 

Besökare är välkomna närsomhelst på dygnet. Avdelningen är låst kvällar och nätter, men alltid bemannad med personal som kan öppna om en anhörig ringer på dörrklockan. Om patienten vill komma hem några timmar eller dagar försöker personalen ordna detta så långt det är möjligt. 

Varje rum har en fåtölj som kan fällas till säng där anhöriga kan sova över. Man kan också boka ett besöksrum med egen säng till anhörig. Varje rum har TV dit en mobil kan kopplas, och det finns dvdspelare att låna. På avdelningen finns ett familjerum där patienter kan ta emot sällskap i avskildhet. I familjerummet finns en soffgrupp, leksaker och en TV där man kan titta på film eller lyssna på musik.  Även ett andaktsrum finns. 

Det finns också ett urval av tavlor som patienten kan välja mellan och sätta upp på sitt rum om så önskas. Även personliga ägodelar, kläder och sängkläder är välkomna på hospice i Uppsala och på varje rum finns ett värdeskåp med nyckel som patienten får förfoga över. På avdelningen finns ett bibliotek av böcker, filmer och musik för utlåning. Det finns också wifi-närverk som besökare kan använda sig av. 

Grundtanken är att du som patient ska känna dig så hemma som är möjligt på hospice i Uppsala och känna att du kan använda lokalerna som du vill. Vid speciella önskemål finns det alltid personal på plats att fråga.  

Lämna en kommentar