Geriatrisk Omvårdnad

Geriatrisk omvårdnad – guide och bokrecension

Geriatrisk omvårdnad är en annan term för vården av äldre och det är ett ämne som intresserar många av olika anledningar. Därför har vi valt att dedikera denna sida till allt som berör geriatrisk omvårdnad in Sverige.

Samtidigt är Geriatrisk omvårdnad även namnet på en enormt populära bok skriven av Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff. Är det så att du hittat denna sida för att du är på jakt efter en bokrecension så hittar du den längst ner på denna sida.

Vården av äldre

Geriatrik är läran om äldres sjukdomar och därför en väsentlig del av den moderna äldrevården med fokus på sjukdomar. Målet med geriatrisk omvårdnad är att utvärdera varje persons unika vårdkrav och därefter erbjuda personen anpassad vård så att personen kan leva ett så värdigt liv som möjligt.

Beroende på patienten och det vårdkrav personen har varierar den geriatriska omvårdnaden markant. Även platsen där personen mottar sin vård kan varierar från ens eget hem med hjälp av anhöriga eller hemtjänst till ett äldreboende eller särskild boende.

Exempelvis kan en äldre person med artros, Parkinsons och högt blodtryck ofta få den vård och det stöd de behöver i vardagen direkt från sitt eget hem. Ofta räcker det med att man får besök av hemtjänsten en eller ett par gånger om dagen.

Jämför det med en person som har svår demens och som behöver hjälp med i princip varje del av ens vardag, från toalettbesök och enkel hygien till mat och umgänge, så får du en bättre översikt av hur brett det spektrum geriatrisk omvårdnad täcker är.

För att erbjuda en ännu bättre idé av vad geriatrisk vård är tänkte vi ta en titt på några av de vanligaste sjukdomarna som behandlas inom geriatrisk omvårdnad.

Geriatriska sjukdomar och vård

Som sagt är geriatrik läran om äldres sjukdomar och de som arbetar inom geriatrisk omvårdnad måste ha en bra förståelse för en rad olika sjukdomstillstånd och hur de bäst behandlas.

Nedan hittar du korta sammanfattningar av tre av de vanligaste sjukdomarna som drabbar oss i äldre dagar.

Demens och Alzheimers sjukdom

Demens är en fruktansvärd sjukdom som årligen drabbar miljontals människor världen över. Sjukdomen förknippas ofta med ett försämrat minne men det är bara en av otaliga symtom. Demens är en obotlig sjukdom och vi har begränsade möjligheter att bromsa utvecklingen i enskilda patienter. Det innebär att de som insjuknar konstant blir sämre och att deras tillstånd förvaras allt eftersom.

Förutom att påverka minnet kan en demens, beroendes på vilken del av hjärna den drabbar, även påverka motorik och talförmåga, förminska ens förmåga att ta hand om sin egen hygien och egentligen alla delar av livet. Därför har många med demens ett ökat och unikt omvårdnads krav.

Eftersom omvårdnads kravet är så högt behövs det ofta särskilda boende för demenssjuka. Ofta delas dessa boenden in i vanliga demensboende och särskilda demensboende

Många associerar även demens med Alzheimers sjukdom eftersom det idag är den vanligaste sortens demens.

Tyvärr är demens inte något man kan bota och sjukdomen leder alltid till döden. För vissa utvecklas sjukdomen snabbt medan andra kan ha en demens i 10+ år.

I samband med att patientens sjukdomstillstånd förvärras krävs det mer och mer av anhöriga samtidigt som patientens uppfattning om verkligheten hela tiden förvrängs. Därför anser många att demens är en anhörigs sjukdom.

Palliativ vård för äldre

Förr eller senare kommer alla de som drabbats av demens behöver palliativ vård i livets slutskede. Palliativ vård är mycket unik då målet aldrig är att bota patienter utan istället vill man underlätta patientens liv och erbjuda dem en värdig sista tid i livet.

Mycket av vården fokuserar på smärtlindring och psykologiskt stöd för både patient och anhöriga.

Personer som redan placerats på ett äldreboende får i regel sin palliativa vård direkt på boendet i det rum de tilldelats. Skulle de vara så att personens fall är unikt på något sätt eller om han eller hon insjuknat i en annan sjukdom kan palliativ vård även ges på mer traditionella vårdplatser. Och skulle den demenssjuka passa för det kan man även erbjudas palliativ vård på ett hospice.

Fast eftersom målet med palliativ vård för personer i livets slutskede är att göra deras liv så bekvämt som möjligt, kan palliativ vård även erbjudas i hemmet. Denna lösning är alltid att föredra i de fall där det är praktiskt då det markant ökar patientens välbehag. Tyvärr är det allt för sällan möjligt att genomföra palliativ vård i äldres hem, framför allt om de drabbats av en demens.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, proppar och infarkter är också vanligt förekommande bland äldre och något som inkludera i geriatrisk omvårdnad.

Inom denna delen av den geriatriska vården erbjuds både förebyggande och lindrande/behandlande vård och rehabilitering.

Exempelvis erbjuds patienter med högt blodtryck den medicinering och vård de behöver för att minska riskerna. För personer som redan drabbats av en stroke eller hjärtinfarkt är vården istället fokuserad på rehabilitering och ofta smärtlindring.

Termen hjärt- och kärlsjukdomar inkluderar så många symptom och sjukdomar att det är svårt att sammanfatta all den vård som erbjuds. Fast eftersom hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden är trycket högt för de som arbetar med geriatrisk omvårdnad.

Geriatrisk omvårdnad – boken

Förutom att vara läran om äldres sjukdomar är geriatrisk omvårdnad även en mycket uppskattad bok på ämnet.

Boken skrevs av Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff som alla är experter på geriatrik med lång erfarenhet från denna sortens vård.

I boken skriver man om de egenskaper som kännetecknar geriatrisk vård samt de principer som vården lutar sig på. Boken är mycket välskriven och detaljerad och många uppskattar den för sitt fokus på integritetsskyddande vård där den sjuka, i så stor utsträckning det går, inkluderas i besluten som fattas om vården.

Enligt många är Geriatrisk omvårdnad en av de bästa böckerna som skrivits på svenska och det är en bok som alla som arbetar inom äldrevården bör läsa.

Bäst av allt är att Geriatrisk omvårdnad är lättillgänglig och den kan enkelt beställas online, köpas i din lokala bokhandlare eller lånas på biblioteket.

Lämna en kommentar