Geriatrik

Geriatrik: en omfattande introduktion

Geriatrik är en form av läkarvård som fokuserar på vård och omsorg för äldre och därför benämns geriatrik ofta som läran om åldrandets sjukdomar.

Det första många tänker på när det hör beskrivningen av geriatrik är demens och alzheimers som givetvis är en stor del av geriatrik. Däremot är demens endast en av många sjukdomstillstånd som kan drabba oss på äldre dagar och geriatrik innefattar mycket mer än bara demensvård.

På följande sida kommer vi utforska termen geriatrik på nära håll med målet att erbjuda en sammanfattning av vad geriatrik innebär för de äldre och deras anhöriga.

Vad är geriatrik?

Låt oss börja med att ta en närmare titt på vad geriatrik faktiskt betyder.

Som sagt är geriatrik läran om de sjukdomar som drabbar äldre och därför inkluderar det en stor del av vår sjukvård på somliga platser i landet. I regel sköts majoriteten av geriatrik från våra länsstyrda sjukhus där specialistläkare och -sjuksköterskor ofta arbetar.

Faktum är att geriatriken på många av landets sjukhus delar rum med den vanliga vården på våra vardagliga invärtesmedicinska kliniker. Där tilldelas geriatriken ofta ett begränsat antal rum och specialutbildad personal för geriatriska patienter.

Dessutom hanteras mycket av Sveriges geriatrisk vård på kommunala äldreboenden där mycket av vården drivs som ett samarbete mellan kommun (boende) och landsting (läkare).

Som om inte det var nog har antalet privata aktörer inom geriatrik vuxit på senaste och de tar över mer och mer av marknaden för var dag.

Det kommer kanske inte som en överraskning att en stor del av geriatrik har med rehabilitering att göra eftersom det många gånger är svårare och mer tidskrävande för äldre personer att återhämta sig. Det kan till exempel röra sig om rehabilitering efter ett benbrott eller en stroke. Vi pratar mer om de vanligaste sjukdomarna och behandling nedan om det är av intresse.

Sist men inte minst är även palliativ vård en del av geriatrik på många platser men vi har tillägnat ett helt stycke till palliativ vård inom geriatrik längre ner på sidan.

Geriatriska sjukdomar

Till att börja med brukar man säga att geriatrik inkluderar sjukdomar som i regel endast drabbar oss vid hög ålder och det är framför allt demens och alzheimers sjukdom som man då tänker på. Fast det kan självklart även röra sig om andra neurodegenerativa sjukdomar och mentala sjukdomstillstånd. Både utredningsfasen och själva behandlingen av demenssjukdomar räknas till geriatrisk vård.

Det är viktigt att förstå att demensvård är en stor del av geriatrik men något som ofta hanteras separat från andra geriatrisk vård då det är en så krävande sjukdom.

Utöver det innefattar geriatrik sjukdomstillstånd som är vanligare vid äldre ålder men som kan drabba vem som helst, exempelvis stroke, liggsår, och hjärtinfarkt. Här är rehabilitering en viktig stöttepelare och mycket av vården sköts på korttidsboenden eller utförs av hemtjänst.

Många äldre drabbas även av depression, ångest, förvirring, sömnsvårigheter och andra mentala problem som också behöver vårdas.

Tilläggningsvis inkluderar geriatrik behandling av sjukdomar som är vanliga vid alla åldrar men som kräver extra behandling eller som kan vara knepigare att hantera vid hög ålder. Ett bra exempel är benbrott som de flesta yngre kan läka ifrån på ett par månader men som det kan ta flera år för en äldre att återhämta sig ifrån. Även lunginflammation och liknande “dödliga” sjukdomar inkluderas i geriatrisk vård.

Slutligen är smärta en av de vanligaste problemen som man vårdar inom geriatrisk vård och det är ett brett ämne. På ålderns höst är det inte ovanligt att man börjar få krämpor och smärtor och att behandla smärta på rätt vis är en viktig aspekt inom geriatrik.

Palliativ vård inom geriatrik

Palliativ vård eller vården i livets slutskede är en central del av geriatrisk medicin och vård.

Om du inte redan visste det är palliativ vård den vård man erbjuder äldre personer som är på väg att gå bort. Målet är att göra upplevelse så bekväm som möjligt och se till att den äldre kan lämna jordelivet under så bra förhållanden som möjligt.

Eftersom döden är en naturlig del av vårt åldrande är palliativ vård något som de flesta geriatriska kliniker och mottagningar har erfarenhet av att erbjuda. Detta gäller framför allt på våra vanliga sjukhus och äldreboenden.

Med det sagt saknas ibland den kapacitet som behövs för palliativ vård och då kan de äldre flyttas från en renodlad geriatrisk klinik till en mottagning som specialiserar sig på just palliativ vård. Alternativt kan hospice vara nödvändigt.

Palliativ vård kan även skötas i hemmet av geriatriska specialister och detta är alltid att föredra om det går. Eftersom många på ålderns höst påverkas av ångest och depression är det fördelaktigt att sköta så mycket vården som möjligt i bekvämligheten av personens hem. Framför allt palliativ vård visar bättre resultat när det genomförs i den döendes eget hem där han eller hon känner sig trygg och bekväm.

Geriatrisk vård i Sverige

Som sagt är geriatrisk vård något som återfinns inom nästan all vård i Sverige. Allt från våra stor universitetssjukhus till vårdcentralen och kommunala samt privata äldreboende har förmågan att hantera geriatriska sjukdomstillstånd.

De som ansvarar för den geriatriska vården är som alltid läkare och de läkare som är specialister inom geriatrik kallas ofta geriatriker. I sin tur sköts den mesta geriatriska vården av sjuksköterskor på landets sjukhus och kliniker.

När det kommer till geriatrisk vård på äldreboenden sköts vården i regel av undersköterskor och vårdbiträden men översikt från sjuksköterskor.

Vid det här laget är det säkert flera av er som undrar vad skillnaden mellan äldrevård och geriatrik är och faktum är att skillnaderna är få eller egentligen obefintliga. Geriatrik är ett större samlingsnamn som inkluderar vår äldrevård.

En av de regioner som verkligen sticker ut när det kommer till geriatrisk vård i världsklass är Stockholm. I vår huvudstad är geriatrik en utbredd och viktig del av alla sjukhusens verksamhet och utöver flera hem och kliniker finns det aktörer såsom Stockholms Sjukhem som utmärkt sig inom geriatrik.

Låt oss sammanfatta

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Mycket av vården drivs med fokus på skillnaderna i att behandla yngre och äldre personer samt specifika sjukdomar som endast drabbar äldre.

Demens, Alzheimers sjukdom, stroke, palliativ vård, benskörhet, rehabilitering, ångest, depression, urinproblem och smärta tillhör några av de vanligaste geriatriska sjukdomarna, fast listan kan göras mycket längre.

Till skillnad från den mer traditionella äldrevården som tillhandahålls på äldreboenden och via hemtjänsten är geriatrik något som finns tillgänglig på de flesta sjukhus och kliniker i Sverige. Allt från akutvården till psykiatrin har kapacitet och förmåga att hantera olika delar av geriatriken. Det finns även sjukhem och kliniker som endast specialiserar sig på geriatrik.

Med det sagt är geriatrik en enormt viktigt del av vården på äldreboenden och hemtjänsten.

I vissa ovanliga fall kan yngre personer får geriatrisk vård om de drabbats av sjukdomar med kopplingar till hög ålder, om deras rehabilitering tillstånd anses extra komplicerat, och så vidare. Geriatrik är med andra ord framför allt, men inte nödvändigtvis uteslutande, för äldre.

Skulle du på ålderns höst känna dig tröttare och förvirrad eller om du plötsligt insjuknar, är du med stor sannolikhet i behov av geriatrisk vård. Och då kan du som tur är glädja dig över att den geriatriska vården i Sverige anses vara en av de bästa i världen.

Lämna en kommentar