Livets Slutskede Andning

Livets slutskede – andning och relaterade besvär

Andningen och luftvägarna är en väsentlig del av livet slutskede och något som de flest har problem med. I sin tur har detta resulterat i att behandling av andningsproblem har blivit en central del inom den palliativa vården.

Givetvis kan problemen med luftrören variera och för somliga är besvären värre än andra. Lider man exempelvis av lungcancer eller KOL är sannolikheten mycket hög att problem med luftvägarna, däremot kan patienter som lider av andra sjukdomar klara sig bättre.

Hur påverkas luftvägarna i livet slutskede?

Man brukar säga att det finns två orsaker till varför luftvägarna påverkas under livets slutskede och du kan läsa mer om dem nedan. Därefter fortsätter vi med behandlingsmetoder och delar med oss av mer matnyttig information gällande andning i livets slutskede.

  • Sjukdomsrelaterat

Som vi nämnde ovan är en av de vanligaste orsakerna till problem med luftvägarna underliggande sjukdomstillstånd. Med det menar vi patienter som insjuknat i lungcancer, KOL, eller andra sjukdomar som på ett eller annat vis påverkar luftvägarna. Ofta rör symptomen ofta om smärta i bröstkorgen, hosta, rosslingar och generella problem med att andas.

Som tur är börjar det bli allt ovanligare med KOL i vårt samhälle fast däremot ligger lungcancer i toppen av listan över vanliga dödsorsaker.

När andningen försvåras på grund av underliggande sjukdomar kan det vara besvärligt att lindra dem. Smärtlindring är en av de vanligaste behandlingsmetoderna men det varierar beroendes på omvårdnads kravet och sjukdomstillståndet.

  • Rosslingar och slembildning

Även patienter som inte lider av sjukdomar i luftvägarna upplever ofta problem med andningen i livets slutskede. Faktum är att majoriteten av alla palliativa patienter har rosslingar och en stor del hostar under den palliativa vårdens tidiga stadie. Även andningsuppehåll är vanligt förekommande och något som man i de flesta fall behöver för anteckningar över, men mer om det längre ner.

Anledningen till varför rosslingar är så vanligt är för att de uppstår när patienten inte längre kan svälja eller hosta på egen hand och slem och sekret börjar samlas i luftvägarna. Så i samband med att patienten blir sämre kan problemen med luftvägarna öka.

Vad som är bra att känna till är att rosslingar sällan påverkar patienten negativt och det är ofta mer påfrestande för de anhöriga som måste lyssna på det. Av samma anledning är det inte alltid man behandlar rosslingar såvida patienten inte lider av det.

Andningsuppehåll uppstår i samband med att kroppen börjar stänga ner och lungorna försvagas. Det blir med andra ord för svårt och energikrävande för kroppen att fortsätta andas. Samtidigt behöver kroppen inte längre lika mycket syre och därför behöver man inte andas lika mycket som när man är uppe och aktiv.

Behandla luftvägarna och underlätta andningen

Baserat på den bakomliggande orsaken till andningsproblemen ser behandlingen olika ut. Inom palliativ vård är smärtlindring ett av de vanligaste behandlingsmetoderna och det gäller så klart även för andningen. Om det är uppenbart att patienten upplever smärta när han eller hon andas eller i relation till luftvägarna kommer det behandlas.

Som sagt brukar man däremot inte göra så mycket för rosslingar då det sällan påverkar patient. De enda undantagen är om det har en negativ inverkan på patienten eller om man misstänker att rosslingarna och slembildningarna uppstått på grund av eller kunde orsaka lungödem.

Andra vanliga åtgärder i anslutning till luftvägarna är god munhygien och ändringar av kroppsläge. När patienten inte längre kan äta eller dricka på egen hand är det viktigt att man hjälper till och håller luft och matvägarna fuktiga i den mån det går. Däremot undviker man allt som oftast att suga ut slem då det istället leder till ökad irritation.

Behandling av andningsuppehåll är tyvärr inte möjligt men som sagt är det viktigt att man för journal över hur andningsuppehållen uppstår och hur länge de varar. Genom att studera hur andningsuppehållen förändras och förlängs kan man utvärdera patientens sjukdomstillstånd.

Lämna en kommentar