Hur ser du att en person är döende?

Att döden är en vanlig och helt normal del av livet är något vi alla är medvetna om, trots det är oro kring döden ofta vanliga och det är många som har frågor och funderingar.

Anhöriga är ofta de som har flest frågor när någon som står en nära börjar närma sig en punkt där han eller hon snart kommer lämna jordelivet.

Gällande anhörigas frågor handlar det ofta om funderingar gällande när personen i fråga kommer gå bort och i så fall hur man kan se det för att förbereda sig. Finns det tecken som kan avslöja att någon är döende och hur ser man i så fall det?

Det beror på sjukdom och dödsorsak

Först och främst ser döden ofta annorlunda ut även om det finns saker de flesta fallen har gemensamt. Den största påverkande faktorn är varför personen är döende och även åldern på personen. Anledning till detta är att kroppen reagerar olika beroende på varför det är man dör.

Låt oss förklara.

En person som under många år haft cancer som sakta förvärrats och inte kunnat botas, kommer dö på ett sätt som skiljer sig från någon som nyss diagnostiserats med en aggressiv form av cancer.

Vidare kommer en äldre person som drabbats av demens gå igenom en sista tid i livet som ser annorlunda ut från många andra.

Döden ser med andra ord ut annorlunda beroendes på vem det är som dör och varför. Fast med det sagt finns det även likheter mellan alla dessa fallen och det finns tydliga tecken som kan ofta kan avslöja vad som är på väg att ske.

Vad sker i livets slutskede?

Innan vi fortsätter vill vi klargöra att majoriteten av alla de som årligen dör av sjukdomar i Sverige får palliativ vård under livets slutskede.

Palliativ vård är en unik vårdform som endast erbjuds för döende personer och det är viktigt för både personal och anhöriga att vara medveten om hur man ser att en person är döende så att palliativ vård kan sättas in vid rätt tillfälle.

Detta tillfälle kallas ofta för brytpunkten och det krävs både träning och erfarenhet för att på ett korrekt sätt upptäcka brytpunkten.

Du kan läsa mer om palliativ vård i de många heltäckande guider vi har på ämnet med fokus på äldrevård.

Vanliga tecken på att döden är nära

För man ska kunna upptäcka att någon är döende behöver man först veta vad det är man bör lägga märke till, dvs. vilka tecken man ska hålla ett extra öga på.

Enligt palliativa vårdutbildningar är följande tecken på att någon är döende.

Förändrade matrutiner och försämrad aptit

En av de största och första förändringarna som inleds är en minska matlust. I samband med att kroppen börjar stänga ner minskar behovet för nya föda och energi och därför slutar kroppen prioritera det. I sin tur leder det till en minskad aptit där patienten kan bli illamående av både lukter och smaker. Även personer som tidigare varit förtjusta i mat, tappar ofta snabbt matlusten när döden närmar sig.

  • Tröttheten tilltar och sovtimmarna blir fler

Att man blir trött i livets slutskede bör inte komma som en överraskning. Faktum är att ökad trötthet är en av de vanligaste symptomen på döden. Tröttheten kan visa sig på olika sätt men ett allmänt ökat behov av sömn och en svårighet att hålla sig vaken är ofta tydliga tecken på att någon är döende.

  • Inåtvänd och antisocial

Många döende personer blir kontinuerligt mer inåtvända när de blir döende och många stänger successivt ner sin personlig sida. Detta sker på grund av en kombination av ökad trötthet och den psykiska press som livet slutskede är associerad med. Som du säkert förstår är livets slutskede förknippat med mycket ångest.

  • Andningssvårigheter och rosslingar

Majoriteten av alla de som idag får palliativ vård lider även av andningssvårigheter som förvärras. Det kan röra sig om rosslingar på grund av vätska i luftvägarna till långa andningsuppehåll som sjukvårdspersonalen måste hålla kolla på.

Utöver det finns det en rad andra tecken som kan avslöja att en person är döende, exempelvis:

  • Ökad smärta både allmän och förknippad med sjukdomstillståndet
  • Kroppsdelar blir kallare och marmorerade
  • Näsan blir vit och upplevs mer spetsig
  • Patientens urinproduktion upphör eller minska drastiskt
  • Pulsen försvagas och blodtrycket faller
  • Patienten har svårigheter att svälja både dryck och föda

Lämna en kommentar