Hur Kan Man Se Att En Person Närmar Sig Döden

Döden är en av få garantier som vi människor har och något som vi alla delar. För somliga inträffar döden plötsligt på grund av olyckor eller aggressiva sjukdomar, men för majoriteten är det något som sakta kryper sig på i form av hög ålder, demens, cancer eller andra dödliga sjukdomar. Därför ser döden inte alltid likadan ut, utan beroendes på dödsorsaken utspelar sig döden på olika vis.

Samtidigt finns det gemensamma aspekter som alla dödsorsaker delar och det finns en rad olika tecken som visar på att döden närmar sig.

Idag tänkte vi ta en titt på några av de vanligaste tecken döden så att du enklare kan bilda dig en uppfattning om hur man ser att en person börjar närma sig döden.

Vanligaste dödsorsakerna i Sverige

Enligt Socialstyrelsen dör det årligen cirka 90 000 personer i Sverige och de två vanligaste dödsorsakerna i Sverige år 2017 följande:

  • Sjukdomar i cirkulationsorganen, dvs. hjärt- och kärlsjukdomar – 34% av alla dödsfall år 2017.
  • Tumörsjukdomar, dvs. olika former av cancer – 26% av alla dödsfall år 2017.

Efter det blir siffrorna något diffusa för denna artikeln då man inkluderar olyckor, självmord och liknande och det finns inget sätt att se hur döden närmar sig i de fallen då de ofta sker plötsligt. Däremot anses demens och Alzheimers sjukdom vara en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Därför kommer vi försöka samla hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens (inklusive andra ålderssjukdomar) i följande artikel.

Dödens gemensamma faktor

När man dör av en av de ovanstående anledningar så sker det ofta långsamt över en längre period. Det enda undantaget är hjärt- och kärlsjukdomar som ofta kan ske plötsligt i form av en hjärtinfarkt eller stroke, fast även när dödstillfället sker plötsligt har sjukdomen utvecklats över tid.

Med andra ord har de vanligaste dödsorsakerna en sak gemensam: att det sker över tid och att man dör när kroppen nått en punkt där den inte själv orkar eller kan hålla igång de livsviktiga kroppsfunktionerna. Exempelvis slår cancer ofta ut immunförsvaret och försvagar kroppen tills den ger upp medan en demens leder till döden på grund av att de associerad hjärnskadorna blir så allvarliga att kroppen stänger ner.

Tecken på att döden är nära

Naturligtvis finns det ingen exakt mall som döden följer utan beroende på hur dödsorsaken varierar sjukdomsförloppet. Fast med det sagt finns det tecken som associeras med döden på ett mer generellt plan.

Anledning till att personer dör i livets slutskede är för att kroppen ger upp till en punkt där livsviktiga funktioner stänger ner. Det kan exempelvis röra sig om att andningen försämras eller att hjärtat slutar slå.

Oavsett vilken orsak det är som slutligen leder till döden är trötthet, utmattning och brist på medvetande solklara tecken. Faktum är att de flesta spenderar sin sista tid i livet med att pendla mellan medvetande och medvetande.

Ska sanningen fram är det sällan svårt att lägga märke till när en person närmar sig döden men skulle du vara osäker så råder vi dig till att rådfråga sjukvårdspersonal med insikt i patientens sjukdomstillstånd.

Lämna en kommentar