Vad händer i kroppen när man dör i cancer?

Cancer är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt samhälle och något som årligen drabbar tusentals svenskar. Trots det är det få som känner till vad cancer faktiskt är och hur det påverkar kroppen. Ännu färre förstår vad det är som händer i kroppen när man dör i cancer.

Problemet är att olika sorters cancer påverkar människokroppen på olika sätt och därför kan det vara förvirrande. Dessutom är många av de behandlingsmetoder som används skadliga för kroppen och i vissa oturliga fall dör patienter som följd av behandlingen.

I följande artikel vill få rätsida på det hela och vi kommer göra så gott vi kan för att förklara vad som händer i kroppen när man dör av cancer.

Cancer är inte lika dödligt idag som förr i tiden

Innan vi dyker in i de dödliga sidorna av cancer vill vi inleda med positiva nyheter. Trots att många idag fortfarande dör av cancer och vissa former av cancer anses vara obotliga, överlever fler människor idag en cancerdiagnos än någonsin förut.

Tack vare outtröttlig forskning på området gör vi ständigt framsteg gällande behandling av olika sorters cancer och de allra flesta sorters cancer kan idag botas. Ju tidigare cancern upptäcks och behandling kan startas, desto större är sannolikheten att man överlever. Därför är det viktigt att man uppsöker vård så fort man misstänker att något är fel.

Vad är cancer?

För att bättre förstå hur cancer påverkar oss och framför allt hur och varför man dör av sjukdomen måste vi först ta en titt på vad cancer faktiskt är.

Cancer är en sjukdom som uppstår när celler i kroppen slutar dö av som de ska och istället fortsätter växa och dela sig. I sin tur leder denna onormala förändring i cellerna till tumörer och det är det som de flesta förknippar med cancer.

Beroendes på vart i kroppen denna förändring sker kan sjukdomstillståndet och -förloppet se annorlunda ut och risken finns alltid att tumörerna sprider sig till andra delar av kroppen.

Därför dör man av cancer

Som sagt påverkar olika sorters cancer oss på olika sätt beroendes på vart sjukdomen inträffar. Exempelvis kan cancer och tumörer i lungorna leda till andningssvårigheter medan en hjärntumör kan skada kognitiva funktioner. Man kan även drabbas av leukemi (cancer i blodomloppet) där man får tumörer i benmärgen och ens röda blodkroppar vilket påverkar i princip hela kroppen.

Naturligtvis kan dessa tumörer resultera i att man dör då man exempelvis kvävs av lungcancer eller få en hjärntumör som påverkar väsentliga funktioner.

Fast det är inte den vanligaste dödsorsaken.

Problemet med cancer är att det är en mycket aggressiv sjukdom och även om man bara har en tumör på en plats, påverkar det hela kroppen och sätter immunförsvaret under enorm press. I samband med att sjukdomen förvärras tvingas kroppen åsidosätta mer och mer resurser till att kämpa mot tumören och detta leder i sin tur till att andra delar av kroppen inte får den energi den behöver för att klara sig.

När sjukdomen väl spridits till en punkt där cancer tar upp så mycket energi att kroppen själv börjar bortprioritera väsentliga funktioner så dör man. Med andra ord dör man av cancer för att cancern får kroppen att stänga ner från insidan och som du säkert förstår kan det vara en utdragen och mycket smärtsam process.

Dö av cancerbehandling

Utav alla de som idag dör med cancer i kroppen dör en förhållandevis stor del av inte av cancer utan den behandling de får. En del tumörer går att operera bort, framför allt om de upptäcks tidigt och inte har spridit sig. Annars är de främsta behandlingarna cellgifter och strålning som båda två kan försvaga kroppen till en punkt där de på ett liknande sätt leder till döden.

För många är det dessutom en kombination av sjukdomen och behandlingen som slutligen leder till döden då cancer försvagar kroppen och cellgifter samt strålning påverkar immunförsvaret.

Lämna en kommentar