Vad gör man när någon dör?

Ibland ställs vi människor inför situationer som vi varken planerat eller förberett oss på. Döden är en av de situationerna och på grund av den okunskap som ofta råder kring döden i kombination med naturlig sorg, blir situationen ännu värre.

Därför hoppas vi nu att vi kan försöka klargöra ett par viktiga punkter kring döden och vad du förväntas göra när någon dör.

Observera att denna guide skrivits med de närmast anhöriga i åtanke men att vi även nämner ett par generella tips längre ner.

Innan döden inträffar

Om du har en anhörig som lider av en obotlig sjukdom och befinner sig i livet slutskede är det viktigt att du erbjuder så mycket stöd och hjälp du kan. Givetvis är detta lättare sagt än gjort men det är viktigt att du finns till.

Beroende på din anhörigas sjukdomstillstånd och ålder kan han eller hon vara mer eller mindre vid medvetandet under livets slutskede och det är bra att du tillsammans med vårdpersonalen anpassar den palliativa vården efter patientens behov.

Palliativ vård är den vård man får i livets slutskede och målet är att lindra symptom (framför allt smärta och existentiell ångest) samt att skapa en så hemtrevlig och bekväm miljö som möjligt för patienten. Och just när det kommer till den bekväma miljön spelar anhöriga en viktig roll.

Utöver det finns det inte mycket man kan göra utan att försöka vara där för sin anhöriga.

Naturligtvis gäller inte samma när döden inträffar plötsligt vi en olycka eller liknande.

Efter att döden inträffat – begravning

Så vad gör man när någon dör?

Även efter att personen i fråga gått bort är det viktigt att man respekterar hennes eller hans önskemål gällande begravning, minnesstund, osv. Har personen inte önskat något speciellt har du större valmöjligheter, men generellt sett säger vi att man följer den dödes önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Som nära anhörig är det din uppgift att planera begravningen men eftersom döden är en period av stor sorg kan det vara bra att be om hjälp. I Sverige har vi idag en rad begravningsbyråer som kan erbjuda precis så mycket eller lite stöd du behöver och vi råder dig till att kontakta en av dem.

Fenix är en begravningsbyrå online och de har ett fantastiskt rykte och en förmåga att på ett enkelt sätt hjälpa dig planera och utföra den begravning du har i åtanke. Dessutom har de en stor kunskapsbank full av information gällande vad som sker efter döden i fall du känner att du vill ha mer information.

Efter döden utöver begravningen

Förutom att personen som gått bort ska begravas måste även dess ägodelar hanteras. Dödsboet är den term man använder för att beskriva allt de som en person lämnar efter sig när hen gått bort och det är anhörigas uppgift att se till att dödsboet tas hand om.

Detta inkluderar att rensa och sälja alternativt hyra ut personens boende men även alla ägodelar. I de fall där det finns ett testamente måste det respekteras annars finns det tydliga regler om vad som gäller, vem som ärver vad och så vidare.

I många fall kan det vara en överraskande krånglig procedur och därför kan det vara bra att koppla in en jurist som kan erbjuda hjälp under processen och se till att allt sköts på rätt sätt. Det är framför allt bouppteckningen som kan vara krånglig.

Vad gör man efter döden om man inte är nära anhörig?

Om en vän, kollega eller släkting har gått bort men du inte anses vara “nära anhörig” eller familj, uppmanar vi dig att låta de som stått personen nära hantera detaljerna kring döden, bouppteckningar, begravning, osv.

Däremot rekommenderar vi att du försöker erbjuda så mycket hjälp och stöd som du kan och de nära anhöriga vill. Att erbjuda en axel att luta sig mot och någon att prata med under sorgetiden är också att rekommendera.

Glöm bara inte att alla hanterar döden och sorg på olika vis och att man måste respektera det. Försök aldrig påverka eller förändra hur någon sörjer då det ofta gör situationen värre, dessutom är sorgen som sagt något mycket personligt.

Lämna en kommentar