Sjukhem

Sjukhem: en grundläggande guide

Sjukhem är ett begrepp för boenden inom vård- och äldreomsorgen där de äldre får vård och omsorg dygnet runt. Begreppet sjukhem är inte längre vanligt förekommande utan idag används andra namn för sjukhem som äldreboende, vård- och äldreboende eller särskilt boende.

Andra vanligt förekommande benämningar som du kan komma att stöta på är: servicehus, ålderdomshem, vårdhem, vårdboende, gruppboende, omsorgsboende och omvårdnadsboende.  

Vård- och äldreboende 

Vård- och äldreboende är boenden för äldre människor som av olika anledningar inte kan bo själva och klara av vardagen på egen hand. Vård- och äldreboende består ofta av lägenheter utrustade med kök eller pentry och badrum. På boendet får de äldre hjälp med att sköta de vardagliga rutinerna och den personliga hygienen. De får även hjälp med daglig medicinering, sjukvård, fysioterapi och andra vårdbehov. Det ordnas ofta gemensamma aktiviteter för de som bor på boendet. Vad för typ av aktiviteter och i vilken omfattning skiljer sig från boende till boende.

För att få plats på ett äldreboende krävs det först att du ansöker om en plats. Därefter träffar du en biståndshandläggare från kommunen som tillsammans med dig ser över dina behov. Du har även möjlighet att själv framföra dina egna önskemål. Därefter får du ett biståndsbeslut där det står vilken typ av vård du har rätt till. När du väl har fått ditt beslut kan du oftast själv välja vilket boende du vill bo på. Reglerna för hur fritt du får lov att välja kan dock skilja sig från kommun till kommun. 

Särskilda boenden


Särskilda boenden är ett samlingsnamn för boende för äldre som har behov av en viss typ av vård. Det finns exempelvis särskilda boende för äldre som lider av demenssjukdom, somatisk sjukdom eller psykisk sjukdom. 

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av äldreboende/särskilt boende där du bor under en kortare tid. För en del fungerar korttidsboendet som avlastning för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. För andra är korttidsboendet ett alternativ när rehabilitering eller kortare vård krävs efter en sjukhusvistelse.

Exempel på vård- och omsorgboende (sjukhem)

Stockholms Sjukhem
Mariebergsgatan 22, Kungsholmen, Stockholm

Stockholms Sjukhem är ett vård- och omsorgboende beläget centralt i Stockholms stad. Boendet drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem består av 99 lägenheter indelade i olika kategorier beroende på vårdbehov. Exempelvis finns 45 lägenheter för äldre med demenssjukdom och 9 lägenheter för personer under 65 år med demenssjukdom. Boendet präglas av en hemtrevlig miljö och det ordnas ofta aktiviteter utifrån de boendes önskemål.

Läs mer om Stockholms Sjukhem på deras hemsida: https://www.stockholmssjukhem.se/ 

Vittsjö Sjukhem


Verumsvägen 2, Hässleholm

I Skåne beläget nära den vackra Vittsjön ligger Vittjö Sjukhem. Boendet består av 38 lägenheter med en hemtrevlig boendemiljö. Boendet är inriktat på bland annat demenssjukdomar och erbjuder både permanent boende och korttidsvård. Aktiviteter anordnas ofta utifrån de boendes önskemål och intressen. Boendet har ett eget kök och stor vikt lägg på mat och måltider.Läs mer om Vittsjö Sjukhem på deras hemsida: https://shg.se/vittsjo

Lämna en kommentar