Geriatrik Stockholm

Geriatrik i Stockholm län

Geriatrik är läran om sjukdomar som kommer med åldrandet. Att bli äldre innebär större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Kroppen är inte lika bra på att stå emot infektioner. Symptomen för olika sjukdomar blir värre i högre ålder. Det tar även längre tid att återhämta sig från sjukdomar när man väl drabbats. Geriatriken handlar bland annat om att undersöka de orsaker och symptom som skiljer sig vid sjukdom hos äldre. Geriatriken skiljer sig från gerontologi som syftar till läran om åldrandet i sig, vad som brukar kallas det ”friska” åldrandet.

Inom Stockholms läns sjukhusområde (SLSO) finns tre geriatriska kliniker belägna i

 • Danderyd
 • Jakobsberg
 • Sabbatsberg

Det gör Stockholms läns sjukvårdsområde till Sveriges största geriatriska vårdgivare. Klinikerna drivs under landstingets regi. På de olika klinikerna arbetare läkare tillsammans med specialistsjuksköterskor för att ge den bästa möjliga geriatriska vården till patienter. Läs mer om de geriatriska klinikerna på Stockholms läns sjukhusområdes hemsida

Geriatrisk vård drivs även på följande mottagningar, kliniker och sjukhus inom Stockholms län:

 • Dalengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A. 
 • Capio Geriatrik Nacka 
 • Handengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A. 
 • Löwetgeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A. 
 • Capio Geriatrik Nynäshamn 
 • Geriatrik Bromma, Stockholms sjukhem
 • Geriatrik Kungsholmen, Stockholms sjukhem
 • Huddingegeriatriken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Södertäljegeriatriken Södertälje sjukhus AB

Geriatrisk vård

Kroppen påverkas på olika sätt när vi åldras. Åldrandet är en långsam process och därför märker vi sällan av allting på en gång. Hos vissa människor syns och märks åldrandet tydligare än hos andra. En del geriatriska sjukdomar och besvär kan där emot komma plötsligt. Geriatrisk vård kan därför innebära både akutvård och rehabilitering. Den geriatriska vården ser till alla aspekter av en äldre persons mående, både de fysiska, psykiska och sociala. Därför arbetar många olika professioner på de olika mottagningar, blanda annat läkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, psykologer och annan vårdpersonal.

Vad räknas till geriatriska sjukdomar?

Både fysiska och psykiska sjukdomar är vanligt hos äldre, till de vanligaste geriatriska sjukdomarna räknas bland annat

 • Depression hos äldre
 • Osteoporos (benskörhet) 
 • Demenssjukdomar
 • Frakturer (exempelvis höftfraktur)
 • Artros
 • Hjärt- och kärlsjukdomar 
 • Diabetes

Minnesmottagning

Minnesmottagningen är en del av geriatriska vården. På minnesmottagningen utredes personer med minnessvårigheter eller andra symptom som tyder på demens. Utredningens syfte är att förstå orsakerna bakom de olika symptomen för att på så sätt kunna tillsätta rätt behandling och stöd.

På minnesmottagningen möts du ofta av en läkare och sjuksköterska som bland annat tar EKG och blodprov. Hjärnan och minnets funktion testas genom en rad praktiska övningar och minnestester. För att få komma till minnesmottagningen behöver du en remiss från en läkare. Ofta följs besöket på minnesmottagningen upp av ett hembesök, för att se hur personen klarar av vardagen och dagliga rutiner.

Om du misstänker att du själv eller någon närstående börjar få minnessvårigheter, bör det utredas på en minnesmottagning. Du vänder dig först till din vårdcentral för att få en remiss av din läkare.

Lämna en kommentar