När är det dags att flytta till demensboende?

Att besluta när det är dags för en själv eller (oftast) en anhörig att flytta till ett demensboende är inte enkelt och något vi alla hoppas vi slipper. Trots det är det tyvärr ett beslut tusentals tvingas göra varje år och därför kan det vara bra att förbereda sig.

Eftersom demens är en obotlig sjukdom som förr eller senare leder till döden finns det inget sätt att stoppa den på. Däremot kan patientens liv påverkas positivt om vård sätts in tidigt. Faktum är att ju tidigare man identifierar demensen, desto bättre är det. Därför är det viktigt att man agerar snabbt och inte tvekar så att den sjuka kan få den vård de behöver så fort som möjligt.

Om du misstänker att du själv eller en anhörig har börjat få en demens och undrar när det är dags för ett demensboende är detta ett inlägg för dig.

Hur vet man om man har en demens?

Det är inte ovanligt att man på ålderns höst börjar uppleva svårigheter med minnet, allmän förvirring och andra relaterade problem men det betyder inte nödvändigtvis att man har en demens. Därför är det viktigt att man genomgår en ordentlig minnesutredning där ens kognitiva funktioner utvärderas. Dessa utredningar kan beställas av en läkare eller via kommunen och de genomförs allt som oftast av en av kommunens minnesmottagningar.

Målet med en minnesutredning är att:

  1. Ta reda på om patienten i fråga lider av en demens eller om det bara är åldern som spökar.
  2. Identifiera vilken eller vilka av alla de hundratals demensdiagnoser man kan få. Alzheimers är den vanligaste typen av demens och representerar 60-70% av alla fall.

Skulle utredning visa att du inte lider av en demens kan du andas ut och ta det lugnt – du kommer inte hamna på ett demensboende inom en snar framtid. Visar det sig istället att du faktisk har en hjärnskada och en påbörjad demens måste ditt omvårdnadsbehov utvärderas.

Baserat på vilken sorts demens du drabbats av, hur långt gången sjukdomen är samt din livssituation, kommer ditt vårdbehov att utformas. Därefter är det upp till kommunen att hjälpa dig hitta ett lämpligt boende för dig, alternativt beställa hemtjänst.

Beslutet bör fattas av patient, anhöriga och kommun

Det är viktigt att inte glömma att detta är ett beslut som inte bör stressas. Även om det är viktigt att sätta in vård så fort som möjligt kan det vara bra att överväga dina eller era möjligheter.

Vi rekommenderar alltid att man försöker ta ett beslut om när det är dags att flytta in på ett demensboende tillsammans med patienten. Patienten har även möjlighet att komma med önskemål gällande vart han eller hon vill bo.

Vi rekommenderar med andra ord att beslutet om demensvård tas baserat på den minnesutredning som genomförts, patientens egna önskemål samt vad anhöriga känner skulle passa bäst för dem och patienten.

OBS! Givetvis påverkas valet även av tillgänglighet och kommunens kapacitet men målet är alltid att erbjuda så mycket valfrihet som möjligt.

Anhörigas ansvar

Demens är en sjukdom som ofta kallas för en “anhörigs sjukdom” då den sätter enorm press på anhöriga. Även efter det att patient blivit så sjuk att han eller hon inte längre är medveten om sitt sjukdomstillstånd, är anhöriga fortfarande välmedvetna och påverkade av vad som försiggår.

Samtidigt har anhöriga ett stort ansvar mot demenssjuka då de ofta inte har förmågan att själva ta hand om sig. Det kan röra sig om stöd i hemmet till dygnet runt vård och det är ofta mycket påfrestande för alla inblandade parter.

På grund av detta har man som anhörig till en demenssjuk ansvaret att se till att patienten får den vård som behövs. Därför krävs det också att man som anhörig inte tvekar att söka hjälp och vård vid behov eller i samband med att sjukdomen förvärras. Även om det kan kännas mer “humant” att ta hand om sin anhörig själv än att sätta dem på ett äldreboende, är det ofta fördelaktigt för både patient och anhöriga att den demenssjuke får flytta.


På ett demensboende erbjuds demenssjuka vård och stöd från ett team av proffs med större kapacitet och erfarenhet än de flesta.

Vad är ett demensboende?

Ett demensboende är ett äldreboende för personer med demens där personal har spetskompetens och den erfarenhet som krävs för att ta hand om demenssjuka. Här erbjuds demenssjuka möjligheten att leva ett så drägligt liv det bara går under livet slutskede.

Man brukar skilja på vanliga demensboenden och särskilda boenden där det särskilda boendet är för personer med allvarliga demenser och ett högt omvårdnadsbehov. Ett vanligt demensboende är mer likt ett traditionellt äldreboende.

Lämna en kommentar