Äldreomsorg Stockholm

Äldreomsorgen i Stockholm är till för dig som är över 65 år och som behöver vård och medicinskt stöd av diverse anledningar. Vården är omfattande och kan ges både i hemmet samt på vårdplatser och äldreboenden beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med. Det är först och främst Stockholms … Läs mer

Stockholms Sjukhem Kungsholmen

Stockholms Sjukhem på Kungsholmen – Allt du behöver veta Stockholms Sjukhem är en privat vårdplats i Stockholm men ett lång och väletablerat rykte som drivs av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Verksamheten är framför allt riktad mot äldrevård, geriatrik, demensvård, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt olika former av rehabilitering. Vårdenhetens flaggskepp ligger mitt på … Läs mer

Äldreboende Stockholm

Äldreboende Stockholm: Hur ser marknaden ut? På ålderns höst är det många av oss som av olika anledningar hamnar i en situation där vi behöver extra stöd och hjälp i vardagen. En del av oss har anhöriga och familj som kan stödja och när inte det är möjligt räcker det ofta med att man kopplar … Läs mer

Dalen Geriatrik

Dalengeriatrik: information och kontaktuppgifter Dalengeriatriken, ofta kallad Dalen geriatriken, är en allmängeriatrisk klinik med flera avdelningar riktade till äldre med olika funktionsnedsättningar och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom har man en avdelning som utformats för att hantera rehabilitering efter stroke samt ett team som är specialister på ortopedisk rehabilitering. Nedan hittar du all information du kan tänkas … Läs mer

Stockholms Sjukhem

Stockholm Sjukhem: Vi har svaren på dina frågor Stockholms Sjukhem är en stiftelse och privat vårdgivare som erbjudit sjukvård för framför allt äldre personer i livets slutskede sedan slutet på 1800-talet. Eftersom Stockholms Sjukhem är en av de ledande aktörerna i Stockholm för palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASHI), geriatrik och rehabilitering är det … Läs mer

Stockholms Sjukhem Bromma

Stockholms sjukhem är en ledande aktör inom äldrevård, geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och rehabilitering i Stockholms län. Verksamheten drivs på två olika platser, antingen på sitt flaggskepssboende på Kungsholmen eller i samarbete med Bromma sjukhus. På denna sida kommer vi diskutera allt som har att göra med den vård Stockholms sjukhem … Läs mer

Sabbatsberg Geriatrik

Sabbatsbergsgeriatriken – Äldreomsorg i centrala Stockholm Som namnet avslöjar är Sabbatsbergsgeriatriken en geriatrisk vårdplats i Stockholms län för patienter som behöver vård och stöd dygnet runt. Det är en av de största akuta geriatriska klinikerna i Stockholm och de facto resten av Sverige, och man har en lång erfarenhet av att hantera och behandla äldre … Läs mer