Stockholm Sjukhem

Stockholm Sjukhem: Vi har svaren på dina frågor

Stockholms Sjukhem är en stiftelse och privat vårdgivare som erbjudit sjukvård för framför allt äldre personer i livets slutskede sedan slutet på 1800-talet.

Eftersom Stockholms Sjukhem är en av de ledande aktörerna i Stockholm för palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASHI), geriatrik och rehabilitering är det många i sina äldre dagar som har frågor gällande Stockholm Sjukhus och deras tjänster. Likaså är det många med anhöriga som börjar komma upp i åldern som har funderingar kring vad Stockholms Sjukhem är och vad de erbjuder.

Därför har vi valt att sammanställa en guide till Stockholm Sjukhem och deras tjänster som du kan ta del av här under.

Stockholms Sjukhems verksamhet och tjänster

Stockholms Sjukhem är som sagt en av de ledande aktörerna när det kommer till vård av äldre med särskilda vårdbehov. Palliativ vård, ASHI och geriatrik är deras fokus och något man bemästrat över åren. Man driver även en hel del rehabilitering.

Idag håller Stockholm Sjukhem sin verksamhet både i sina egna lokaler vid Fridhemsplan på Kungsholmen i Stockholm samt på Bromma Sjukhus. Eftersom ASHI är ett av deras fokus drivs även en del utbildningar och vård hemma hos vårdtagare.

Verksamheten på Kungsholmen är idag ett vårdhem för äldre med plats för totalt 99 boenden uppdelat på olika specialistavdelningar. Här erbjuds äldre stöd från dygnet runt personal samt all den sjukvård de kan tänkas behöva i livets slutskede. På Kungsholmen har man även kapaciteten att vårda demenssjuka samt andra vanliga åldersjukdomar.

På Bromma Sjukhus sysslar Stockholms Sjukhem med rehabilitering och man erbjuder allt från vård och sjukgymnastik till utbildning och stöd. Men det är som sagt boendet på Kungsholmen som än idag är deras flaggskepp.

Vården som erbjuds av Stockholms Sjukhem är fantastisk och man har ett mycket gott rykte i branschen samt bland både nuvarande och tidigare boenden och deras anhöriga.

Stockholms Sjukhems avdelningar och mottagningar

Idag är verksamheten som Stockholms Sjukhem erbjuder omfattande med alla de mottagningar och avdelningar som behövs för att möta behoven hos sina boenden.

Förutom rehabilitering och AHIS som delats upp mellan Bromma och Kungsholmen, driver Stockholms Sjukhem en egen minnesklinik för demenssjuka, ett neuroteam både i Bromma och på Kungsholmen, 5 avdelningar för geriatrik, två avdelningar för palliativ vård, samt en avdelning för kirurgisk rehab och en avdelning för neurologisk rehab.

Utöver det har man även flera avdelningar på Kungsholmen vars fokus är “vanlig” äldrevård där omvårdnadsbehovet inte är så stort. Stockholms Sjukhem driver även Primärvårds-rehab samt en läkarmottagning.

Stockholms Sjukhem är med andra ord fullt utrustade att hantera, vårda och rehabilitera majoriteten av äldre i Sverige oavsett sjukdomstillstånd, förutsättningar, behov och krav.

Skulle du vara intresserad i att få en plats på Stockholms Sjukhem antingen åt dig själv eller en anhörig kan du kontakta sjukhemmet direkt med hjälp av informationen nedan. Observera att Stockholms Sjukhem är en privat aktör och att de inte alltid följer samma riktlinjer gällande ansökan och beviljande som kommunala hem gör.

Med det sagt kan man få en plats på Stockholms Sjukhem även om man går via biståndshandläggaren i Stockholms kommun. Fast det beror så klart på den äldres situation och behov samt hur många platser som är tillgängliga.

Kontakta Stockholms Sjukhem

Skulle du vilja ha mer hjälp och rådgivning om din situation kan du kontakta Stockholms Sjukhem antingen via telefon eller på plats på Kungsholmen och Brommas Sjukhus.

Använd följande kontaktinformation:

Kungsholmen:

  • Telefonväxel: 08-122 800 00
  • Adress: Mariebergsgatan 22, 112 19 Stockholm
  • Öppettider: mån – fre: 06:30 – 19:00 & lör – sön: 10:00 – 17:00

Bromma Sjukhus:

  • Telefonväxel: 08-122 800 00
  • Adress: Follingbogatan 32, 168 62 Bromma

Observera att man bytte telefonnummer både på Kungsholmen och i Bromma i början på 2019 så det är viktigt att du uppdaterar kontaktinformationen om du tidigare varit i kontakt med Stockholms Sjukhem. Ovanstående telefonnummer är de mest relevanta.

Stockholms Sjukhems historia

Stockholms Sjukhem grundades år 1867 med målet att erbjuda vård och omsorg för “ vård av obotligt eller långvarigt sjuka fattiga personer”. Först efter 1879 började man ta emot boenden med mentala svårigheter då man öppnade “Nya Sjukhemmet” för personer med epilepsi och “för omgivningen störande sjukdomar”.

År 1950 rev man Stockholms Sjukhems ursprungs byggnaden för att sedan bygga om och ersätta lokalen med mer moderna faciliteter. Man byggde även ett tillhörande och fristående Kapell som idag är K-märkt.

Man har sedan 1950 erhållit fler lokaler och Stockholms Sjukhem är konstant under utbyggnad och expansion.

Lämna en kommentar