Seniorboende

Vad är ett seniorboende och vem är de till för? Det händer ofta att våra läsare misstolkar ordet seniorboende och framför allt att det blandas ihop med äldreboenden och därför tänkte vi nu försöka få rätsida på det hela. Ett seniorboende är nämligen inte ett äldreboende och det är flera viktiga skillnader som du bör … Läs mer

Häggenäs Sjukhem

Mitt i Skåne ligger det naturnära äldreboendet Häggenäs Sjukhem. Boendet inriktar sig på äldre människor med demenshandikapp, psykiska funktionsnedsättning och/eller medicinska besvär. Sedan starten på 1950-talet har boendet genomgått större förvandlingar och är idag ett modernt och anpassat boende, men med samma familjära anda som vid starten. På Häggenäs Sjukhem strävar man efter att låta … Läs mer

Döende I Cancer Symptom

Döende i cancer – symtom, behandling och svar på frågor De flesta av oss associerar termen palliativ vård med cancersjuka och hospice. Detta beror på att majoriteten av de som får palliativ vård i Sverige får det på grund av sin cancer. Trots det råder det fortfarande en viss förvirring hos många sjuka och anhöriga … Läs mer

Hur ser du att en person är döende?

Att döden är en vanlig och helt normal del av livet är något vi alla är medvetna om, trots det är oro kring döden ofta vanliga och det är många som har frågor och funderingar. Anhöriga är ofta de som har flest frågor när någon som står en nära börjar närma sig en punkt där … Läs mer

Demensboende Stockholm

Demensboende i Stockholm Om du drabbas av en demenssjukdom kan det vara svårt att klara av vardagen på egen hand. Istället finns det möjlighet att flytta till ett demensboende. Det finns olika typer av demensboende, både permanenta boenden och boende för så kallad växelvård, där man varierar mellan att bo i hemmet och på demensboendet. … Läs mer

Vad händer efter döden?

En av de frågor som människan kämpat med att svara på sedan urminnes tider är vad som händer efter döden. Vi människor har en naturlig instinkt att försöka hitta svar och lösningar på det okända och döden är en av de frågor som vi kämpat med mest. Tyvärr verkar det omöjligt för oss att få … Läs mer

I Livets Slutskede Vad Händer I Kroppen

I livets slutskede, vad händer med kroppen? Livet slutskede är som du kanske redan känner till den period som dödssjuka patienter befinner sig i precis innan de går bort. Under denna perioden ändras den vård man får och man förbereds både psykiskt och mentalt för vad som komma skall. Givetvis är livets slutskede en tragisk … Läs mer

Döende symptom

En av de få garantierna i världen är att vi alla kommer dö. Tyvärr är döden inte bara en sorglig upplevelse då man kommer få lämna jordelivet och alla ens anhöriga, men döden kan även vara en smärtsam och obehaglig upplevelse. Idag dör majoriteten av svenskar av sjukdomar; hjärt- och kärlsjukdomar ligger i topp medan … Läs mer

Äldreomsorg Stockholm

Äldreomsorgen i Stockholm är till för dig som är över 65 år och som behöver vård och medicinskt stöd av diverse anledningar. Vården är omfattande och kan ges både i hemmet samt på vårdplatser och äldreboenden beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med. Det är först och främst Stockholms … Läs mer

Stockholms Sjukhem Kungsholmen

Stockholms Sjukhem på Kungsholmen – Allt du behöver veta Stockholms Sjukhem är en privat vårdplats i Stockholm men ett lång och väletablerat rykte som drivs av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Verksamheten är framför allt riktad mot äldrevård, geriatrik, demensvård, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt olika former av rehabilitering. Vårdenhetens flaggskepp ligger mitt på … Läs mer