Livets sista tid

Livets sista tid – en introduktion och en bokrecension Frasen “livets sista tid” kan hänvisa till två olika saker som vi täcker i detalj på följande sida. För det första kan det röra sig om skriften “Livets sista tid” som skrevs av Ulla Söderström, eller så kan det hänvisa till den sista tiden i livet. … Läs mer

Närståendepenning Efter Dödsfall

Närståendepenning efter dödsfall – vad säger lagen? Det är mycket som ska ordnas med och hanteras efter att någon dör och det är i regel nära anhöriga som ansvara för det arbetet. Eftersom det är en ganska stor uppoffring är det många som oroar sig över missad arbetstid och liknande. Dessutom är det många som … Läs mer

Äldreboende Stockholm

Äldreboende Stockholm: Hur ser marknaden ut? På ålderns höst är det många av oss som av olika anledningar hamnar i en situation där vi behöver extra stöd och hjälp i vardagen. En del av oss har anhöriga och familj som kan stödja och när inte det är möjligt räcker det ofta med att man kopplar … Läs mer

Dalen Geriatrik

Dalengeriatrik: information och kontaktuppgifter Dalengeriatriken, ofta kallad Dalen geriatriken, är en allmängeriatrisk klinik med flera avdelningar riktade till äldre med olika funktionsnedsättningar och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom har man en avdelning som utformats för att hantera rehabilitering efter stroke samt ett team som är specialister på ortopedisk rehabilitering. Nedan hittar du all information du kan tänkas … Läs mer

Stockholms Sjukhem

Stockholm Sjukhem: Vi har svaren på dina frågor Stockholms Sjukhem är en stiftelse och privat vårdgivare som erbjudit sjukvård för framför allt äldre personer i livets slutskede sedan slutet på 1800-talet. Eftersom Stockholms Sjukhem är en av de ledande aktörerna i Stockholm för palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASHI), geriatrik och rehabilitering är det … Läs mer

Stockholms Sjukhem Bromma

Stockholms sjukhem är en ledande aktör inom äldrevård, geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och rehabilitering i Stockholms län. Verksamheten drivs på två olika platser, antingen på sitt flaggskepssboende på Kungsholmen eller i samarbete med Bromma sjukhus. På denna sida kommer vi diskutera allt som har att göra med den vård Stockholms sjukhem … Läs mer

Vad händer efter döden i Islam?

En av de viktigaste skillnaderna mellan alla världens ledande religioner är vad som sker efter döden. Även om alla stora religioner är överens om att man antingen belönas med ett bättre liv eller straffas för sina synder, är skillnaderna i vad man faktiskt tror händer stora. Inom kristendomen hamnar man antingen i himmelen och paradiset … Läs mer

Hur ser en död människa ut?

Döden är ett ämne som fascinerar många och oroar ännu fler, dessutom tenderar de flesta av oss att ha frågor och funderingar kring döden. En av de vanligaste frågorna vi ställer om döden är hur en död människa ser ut. Kan man se att en person är död utan att vidröra kroppen? Och vad händer … Läs mer

Sabbatsberg Geriatrik

Sabbatsbergsgeriatriken – Äldreomsorg i centrala Stockholm Som namnet avslöjar är Sabbatsbergsgeriatriken en geriatrisk vårdplats i Stockholms län för patienter som behöver vård och stöd dygnet runt. Det är en av de största akuta geriatriska klinikerna i Stockholm och de facto resten av Sverige, och man har en lång erfarenhet av att hantera och behandla äldre … Läs mer