Äldreomsorg Stockholm

Äldreomsorgen i Stockholm är till för dig som är över 65 år och som behöver vård och medicinskt stöd av diverse anledningar. Vården är omfattande och kan ges både i hemmet samt på vårdplatser och äldreboenden beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Det är först och främst Stockholms Stad som ansvarar för äldreomsorgen i Stockholm men det finns även privata aktörer som samarbetar med kommunen. Och på grund av det vårdvalssystem vi har i Sverige får alla äldre själva vara med och påverkar när och var de tar emot sin vård.

Om du bor i Stockholm Stad och är äldre än 65 kan du lära dig mer om den vård du är berättigad till på följande sida. Vi kommer även erbjuda tips på vart du vänder dig för mer information och för att starta en vårdutredning.

Vård för olika behov

Många äldre behöver idag minimalt med stöd och för dem innebär Stockholms äldreomsorg inte mer än ett par besök på vårdcentralen i månaden. Gällande läkemedel räcker det ofta med blodförtunnande, lättare smärtstillande, rehabilitering, osv. beroende på hur den äldre mår.

Skulle en person behöva mer stöd och hjälp på en daglig eller åtminstone mer regelbunden basis finns det lösningar för det också. Ett av de vanligaste är att äldre personer får stöd och hjälp av anhöriga. Men även när anhöriga sköter vården finns det hjälp att få från Stockholm Stad både i form av ekonomiskt stöd (närstående penning) men även pauser från arbetet.

Behövs det ännu mer hjälp eller om det inte finns anhöriga som kan stödja, kan hemtjänsten vara ett alternativ. Tack vare hemtjänsten kan äldre få vård och stöd av undersköterskor och vårdbiträden under uppsikt av sjuksköterskor och läkare i sitt eget hem. Eftersom vården utförs i patientens hem är det många som föredrar hemtjänst över de kommande alternativen.

I de fall där den äldre personen inte anses frisk nog att bo på egen hand måste han eller hon flytta till ett äldreboenden. Innan den flytten genomförs måste personen genomgå en utredning där vårdbehovet utvärderas så att man kan placeras på rätt sorts boende.

Oavsett vilken sorts vård det är personen i fråga behöver är det Stockholm Stad som är ansvarig.

Äldreomsorg i Stockholm och vårdvalet

Anser du att du eller en anhörig är i behov av äldreomsorg råder vi dig till att kontakta Stockholms Stads biståndshandläggare. Det är nämligen handläggaren som ansvarar för att starta en utredning och att tillsammans med sjukvårdspersonal hitta den bästa vårdplanen för varje person.

Beroendes på den vård som behövs kan patienten själv påverka vart och hur han eller hon kommer få sin vård. Man kan bland annat välja läkare, vårdcentral, osv. men även vilket boende man skulle vilja bo på och huruvida man föredrar privat eller kommunal vård.

Jämfört med i resten av Sverige är äldreomsorgen i Stockholm mycket utspridd och heltäckande. Här finns privata sjukhus såsom Stockholms Sjukhem som erbjuder allt inom geriatrik och äldrevård, till en lång rad privata och kommunala äldreboenden för alla behov.

Dessutom har Stockholm Stad ett utbrett system för hemtjänsten och stora förmågor att sköta ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).

Med andra ord har du som behöver äldreomsorg i Stockholm tillgång till många val gällande den vård du kan motta. Och som inte det var nog kan du känna dig lugn över att alltid vara i god händer och har tillgång till en av de ledande vårdsystemen i världen.

Lämna en kommentar