Stockholms Sjukhem Kungsholmen

Stockholms Sjukhem på Kungsholmen – Allt du behöver veta

Stockholms Sjukhem är en privat vårdplats i Stockholm men ett lång och väletablerat rykte som drivs av Stiftelsen Stockholms Sjukhem.

Verksamheten är framför allt riktad mot äldrevård, geriatrik, demensvård, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt olika former av rehabilitering.

Vårdenhetens flaggskepp ligger mitt på Kungsholmen och här driver man allt från mottagningar och utredningsenheter till fullständiga vårdplatser för äldre med ett hög vårdbehov.

Förutom Stockholms Sjukhem på Kungsholmen drivs stora delar av Stockholms Sjukhems vård, framför allt rehabilitering, i samarbete med Brommas Sjukhus. Följande sida fokuserar på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen.

Stockholms Sjukhem kontaktuppgifter

Om du inte är intresserad i att lära dig mer om Stockholms Sjukhem utan är i behov av att komma i kontakt med vårdenheten på Kungsholmen kan du använda följande information.

Kontakta Stockholms Sjukhem Kungsholmen:

Verksamhetschef – Therese Lindberg

  • Telefonnummer: 08–122 848 08

Öppettider:

  • Måndag – fredag: 06:30–19.00
  • Lördag – söndag: 10:00–17.00

OBS! Stockholms Sjukhem uppdaterad sin kontaktinformation i början på 2019. Ovanstående information är den senaste och vi ser till att uppdatera och ändra den vid behov.

Vilken vård erbjuds på Stockholms Sjukhem Kungsholmen?

Stockholms Sjukhem är en omfattande verksamhet med flera avdelningar, mottagningar och klinker. Som sagt är deras huvudfokus äldrevård och geriatrik, men man är även specialist på palliativ vård, rehabilitering (oavsett ålder), samt avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

För att ge dig en bättre uppfattning om den vård som erbjuds på Stockholms Sjukhem Kungsholmen tänkte vi lista några av de viktigaste avdelningarna och vad de fokuserar på.

Avdelningar på Stockholms Sjukhem Kungsholmen

ASIH Innerstaden – Denna vårdplats kan erbjuda ASIH till personer som bor i Stockholms innerstad (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Solna och Lidingö).

Neurologisk Rehab (Avdelning 1) – Vårdplats för personer som akut drabbats av neurologiska skador.

Palliativ vård (Avdelning 4) – 21 patientrum för palliativ vård i livets slutskede.

Kirurgisk Rehab (Avdelning 3) – Här erbjuds rehabilitering efter kirurgiska ingrepp.

Husläkarmottagning – En mottagning med husläkare för framför allt äldre.

Primärvårdsrehab Kungsholmen – Sjukgymnaster, dietister och andra rehabexperter kan utvärdera ditt vårdbehov och ge den vård du behöver.

Neuroteam Kungsholmen – Här arbetar experter på rehabilitering i hemmet för personer som drabbats av stroke och liknande skador.

Utöver detta har man även flera avdelningar ämnade för personer med demenser och andra geriatriska problem. En avdelning är till för personer som är yngre än 65 och som drabbats av demens, medan andra är mer traditionella äldrevårdsplatser.

För att få en plats på en av avdelningarna på Stockholms Sjukhem måste man först genomgå en utredning som anordnas av kommunens biståndshandläggare. Därför rekommenderar vi att du kontaktar din kommun eller Stockholms Län om du skulle anse att du behöver en vårdplats på Stockholms Sjukhem Kungsholmen.

Observera att ovanstående lista inte är komplett och att Stockholms Sjukhem på Kungsholmen erbjuder ännu mer vårdmöjligheter.

Stockholms Sjukhem – en kort historia

Stockholms Sjukhems huvudbyggnad på Kungsholmen började planeras under 1860-talet och invigdes för första gången år 1867. Till en början drev man vård för obotligt eller långvarigt sjuka fattiga personer och efter 1870 började man även vård personer med hjärn- och “sinnesskador”.

Sedan dessa har sjukhemmet gått igenom flera uppdateringar och man har bland annat byggt om och byggt ut vårdenheten på Kungsholmen.

Som sagt driver man även en stor del av sin vardagliga verksamhet från sjukhuset i Bromma.

Ett par sista ord

Stockholms Sjukhem är en ledande privat aktör inom privat äldrevård och rehabilitering i Sverige. Med en centralt belägen vårdplats kan Stockholms Sjukhem erbjuda vård på plats eller hemma hos patienter som bor i Stockholms innerstad.

Vården som erbjuds på Stockholms Sjukhem är i världsklass och oavsett om du har en anhörig som ska flytta in på en av deras demensavdelningar eller om du behöver rehabilitering från en skada, kan du lita på att du kommer få den vård du behöver.

Vill du lära dig mer och Stockholms Sjukhem i Bromma hänvisar vi dig till heltäckande guide vi skrivit.

Lämna en kommentar