I Livets Slutskede Vad Händer I Kroppen

I livets slutskede, vad händer med kroppen?

Livet slutskede är som du kanske redan känner till den period som dödssjuka patienter befinner sig i precis innan de går bort. Under denna perioden ändras den vård man får och man förbereds både psykiskt och mentalt för vad som komma skall.

Givetvis är livets slutskede en tragisk och känsloladdad händelse som många har frågor och funderingar kring. En av de vanligaste frågorna har att göra med vad som händer med ens kropp i livets slutskede så därför tänkte vi ta en titt på det idag.

Fysisk palliativ vård

För att bättre förstå vad som händer med kroppen i livets slutskede är det bäst att börja med att titta på den vård man får. Vården kallas palliativ vård och är annorlunda från annan vård som idag erbjuds.

Palliativ vård har nämligen inte som mål att bota patienten utan istället vill man göra livet så bekvämt och värdigt som möjligt. Det innebär framför allt att man försöker lindra de psykiska förändringar som sker i kroppen under.

Eftersom varje person är unik och allas tid i livets slutskede skiljer sig från varandra ser den palliativa vården annorlunda ut från person till person. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen som ansvara över patienten utvärderar sjukdomstillståndet för att därefter anpassa vården.

Nedan kommer vi diskutera några av de vanligaste fysiska symptomen och de processer som händer i kroppen under livets slutskede. Men vi vill att du ska vara medveten om att detta är en generell beskrivning och att vi inte nämner alla fysiska symptom då de kan vara unika. Samtidigt är det inte alla i livets slutskede som upplever alla följande symptom heller.

Vad händer med kroppen i livets slutskede?

När en person når fram till livets slutskede så händer många saker i kroppen med målet att stänga ner kroppen för att låta personen i fråga gå vidare till efterlivet. Beroendes på hur man insjuknat ser processen något annorlunda ut, men i stora drag stänger kroppen ner olika livsviktiga processer en efter en.

Därför är exempelvis organsvikt och gradvis ökande trötthet två av de vanligaste symptomen som nästan alla upplever. Men låt oss ta en närmare titt på mer konkreta exempel på vad som händer med kroppen i livets slutskede.

Smärta och smärtlindring

Som du säkert kan förstå kan det vara mycket smärtsamt att vara i livets slutskede och ju längre gången man är desto högre är ofta smärtan.

När kroppen befinner sig i livets slutskede börjar olika funktioner i kroppen att stänga ner vilket resulterar i allt från muskelkramper till akuta smärtor och det kan drabba i princip vilken del av kroppen som helst. I livets slutskede slutar kroppen även att prioritera funktioner såsom smärtlindring vilket gör situationen värre.

Beroende på hur du insjuknat kan smärtorna variera. Befinner du dig i livets slutskede som ett resultat av hög ålder och demens eller liknande kan smärtorna vara allmänna men har du till exempel insjuknat i cancer eller från en olycka kan smärtorna vara mer specifika och kopplade till sjukdomstillståndet.

På grund av detta är smärtlindring en central del av all palliativ vård och det finns en rad olika farmakologiska metoder att använda för smärtlindring. Som vi tidigare nämnde är det väsentligt att all palliativ vård, inklusive smärtlindring, anpassas efter varje unikt fall.

Illamående och minskad matlust

När kroppen ger sig in i livets slutskede har den som sagt målet att låta patienten gå bort och därför stängs funktioner i kroppen ner en efter en. Det innebär även att kroppen inte längre fokuserar på att hålla personen vid liv vilket betyder att kroppen inte längre behöver ny energi.

Kroppen börjar med andra ord att själv stänga av behovet för mat och dryck och många av de associerade funktionerna blir oväsentliga för kroppen. Resultatet av de är att patienten tappar sin aptit och sitt behov av dryck. Illamående, hulkningar, och kräkningar är vanligt förekommande när kroppen slutar behöva mat.

Försämrad blodtillförsel

Även försämrad blodtillförsel är något som inträffar hos de flesta och något som har otaliga symptom.

Allt från yrsel och ökat illamående till en känsla av kyla med tillhörande skakningar är vanligt. På grund av detta är det ofta mycket varmt på rum där man genomför palliativ vård och patienten är ofta insvept i filtar och annat som kan värma.

Precis som för alla andra kan en känsla av att var frusen öka intensiteten av andra symtom och ju varmare patienten är, desto bättre blir det generella välmåendet. 

Andningssvårigheter och uppehåll

I samband med att sjukdomstillståndet gradvis försämras blir patientens organ svagare och svagare. Ett av de första organen som påverkas är lungorna vilket resultera till oregelbunden andning och även längre andningsuppehåll.

I många fall är det på grund av andningen och att lungorna slutar fungera som patienten slutligen går vidare till efterlivet. Därför är det en standardprocedur att utvärdera patientens andningsmönster flera gånger om dagen.

När det absoluta slutskedet påbörjas i kroppen kan patientens andningsuppehåll sträcka sig flera minuter åt gången.

Låt oss sammanfatta vad som händer i kroppen under livets slutskede

Vid livets slutskede har kroppen hos patienten börjat stänga ner för att förbereda den sjuke för efterlivet. På grund av det är en gradvis ökad trötthet och yrsel mycket vanligt.

Förutom det sker många andra fysiska utvecklingar i kroppen och man börjar tidigt tappa aptiten samtidigt som smärta och kramper är vanligt förekommande. Illamående, yrsel, försämrad blodtillförsel och en känsla av att vara kall följer tätt efter.

Slutligen påverkas även ens förmåga att andas vilket leder till andningsuppehåll som successivt förvärras.

Eftersom alla är unika och annorlunda från varandra ser livets slutskede inte alltid likadant ut men de ovannämnda fysiska symptomen är några av de vanligaste. Och det kan vara bra för både patienter och anhöriga att förbereda sig.

Lämna en kommentar