Döende symptom

En av de få garantierna i världen är att vi alla kommer dö. Tyvärr är döden inte bara en sorglig upplevelse då man kommer få lämna jordelivet och alla ens anhöriga, men döden kan även vara en smärtsam och obehaglig upplevelse.

Idag dör majoriteten av svenskar av sjukdomar; hjärt- och kärlsjukdomar ligger i topp medan den näst vanligaste dödsorsaken är cancer. Utav alla som drabbas av cancer och andra obotliga sjukdomar dör de flesta inom sjukvården efter att ha mottagit så kallad palliativ vård.

I sin tur uppvisar alla de tiotusentals patienter som årligen får palliativ vård en rad olika döende symptom som vi idag tänkte titta närmare på.

Vad händer egentligen i livets slutskede och vilka är dödens symptom?

Olika symptom beroendes på dödsorsak

Naturligtvis varierar döende symptom beroendes på varför personen i fråga är döende. Exempelvis visar en person som är döende i cancer andra symptom än en person som är döende av alzheimers.

Fast med det sagt delas även många symptom av döende och det finns även symtom som i princip alla visa i livets slutskede. Några av de vanligast döende symtomen är:

Smärta – Smärta är något som drabbar alla i livets slutskede. För vissa kommer den mest smärta från sjukdomstillståndet såsom en specifik tumör. För andra är smärtan mer generell och grundad i att kroppen sakta men säkert har börjat stänga ner. Som du säkert kan föreställa dig är det smärtsamt att dö.

Trötthet – Att man blir tröttare och tröttare ju närmare döden man kommer är kanske inte så konstigt. Faktum är att trötthet är ett av de vanligaste symptomen bland döenden som mottar palliativ vård.

Förvirring – Ju längre ens sjukdom har utvecklats och ju närmare man är döden desto mer förvirrad brukar patienter bli. Detta döende symtom påverkas och förvärras ofta av medicinering och smärtstillande samt den ångest som drabbar de flesta under livets slutskede. Förvirring är ofta värre och mer vanligt förekommande bland äldre patienter fast

det kan drabba alla.

Ångest – Frågor och funderingar kring döden och vad som händer efter man gått bort leder ofta till ökad ångest bland palliativa patienter. På grund av detta är psykologiskt stöd och även behandling en viktig grundpelare inom palliativ vård.

Andningssvårigheter – Ett symtom som drabbar majoriteten av alla vid döden är andningssvårigheter. I samband med att dina väsentliga funktioner försvagas och försämras, minskar lungornas prestationsförmåga samtidigt som saliv och vätska gärna samlas i luftvägarna. Därför har de flesta av oss svårt att andas, hosta, och så vidare under livets slutskede.

Organsvikt – I likhet med att andningen försvagas under livets slutskede försvagas även resten av ens organ. Därför har de flesta döende symptom som grundar sig i att deras organ sviktar.

Palliativ vård i enlighet med symptom

På grund av alla dessa olika symptom som kan uppstå under livets slutskede är det viktigt att den palliativa vård man får anpassas. Palliativ vård är nämligen en unik vårdform som inte bara anpassas efter varje patients sjukdomstillstånd men som även justeras i samband med att symptom förvärras och blir fler.

Till exempel kan två patienter som är i samma ålder och lider av samma sorts cancer få två olika sorters palliativ vård på samma hospice eftersom deras döende symptom varierar.

Sammanfattning och sista ord

Som anhörig till en person som är dödssjuk och som förr eller senare kommer behöva palliativ vård är det viktigt att du håller kolla på sjukdomsförloppet. Genom att studera döende symtom och granska hur personen i fråga känner sig kan du underlätta arbetet för sjukvårdspersonal samtidigt som du kan larma när symtomen nått en punkt där palliativ vård behövs.

Med det sagt är det alltid sjukvårdspersonalens ansvar att övervaka patienten och avgöra när palliativ vård ska sättas in.

Lämna en kommentar