Alzheimer Symtom

Det i särklass vanligaste symptomet på Alzheimers sjukdom är minnessvårigheter, men inte alla drabbas av svårigheter att komma ihåg saker och det finns även andra tillstånd som kan ge liknande symptom som Alzheimers.

Flera neurologiska tillstånd har symptom som liknar Alzheimers sjukdom. Utmattning, störningar i ämnesomsättningen, depression och infektioner kan alla ge liknande symptom, liksom vitaminbrister eller felanvändning av läkemedel kan ge följder som liknar Alzheimers symptom. 

De vanligaste symtomen på Alzheimers sjukdom:

Minnessvårigheter

Ofta kommer Alzheimers sjukdom smygande, och det första tecknet på symptom är ofta problem med närminnet, även kallat episodiskt minne.

Att glömma saker på spisen, inte komma ihåg vem du pratade i telefon med tidigare på dagen eller inte kunna komma ihåg datum, avtalade tider och platser är tidiga Alzheimers symptom. Minnessvårigheter är de vanligaste symptomen hos äldre personer som drabbats av sjukdomen och i många fall det enda symptomet.

Ofta leder minnessvårigheterna till upprepade frågor och kanske irritation för den som inte förstår att det är sjukdomsrelaterat. Man kan också ha svårt att hitta ord för saker, ett tillstånd som kallas ”ordglömska” eller anomisk dyfasi.

Detta är ett symptom som ofta drabbar yngre personer som håller på att utveckla Alzheimers sjukdom. Ju mer sjukdomen utvecklas, desto svårare blir symptomen. 

Tappa bort saker och glömma dess användningsområden

Ett annat typiskt Alzheimers symptom är att slarva bort saker, lägga dom på fel ställe eller helt enkelt glömma bort vad du ska göra med saken i fråga.

Du kanske lägger tandborsten i kökslådan för att sedan inte hitta den, ställer skorna i badrumsskåpet eller glömmer vad du ska använda en penna till. 

Problem med tidsuppfattning eller orienteringsförmåga

Ett varningstecken på att du eller någon i din närhet håller på att utveckla Alzheimers sjukdom är svårigheter att hålla reda på tiden.

Att glömma bort vilken dag det är, förväxla morgon med kväll eller inte kunna uppfatta hur lång tid du har gjort någonting, hur länge du varit på toaletten eller hur länge ägget kokat kan vara Alzheimers symptom.

Den drabbade får också svårt att orientera sig, går lätt vilse på platser de väl känner till eller förstår plötsligt inte vara han eller hon befinner sig någonstans. 

Sämre problemlösningsförmåga 

Ett Alzheimers symptom är plötsliga problem med att lösa enkla vardagsproblem och att kunna lösa problem i flera steg.

Det blir svårt att klara av att använda mobiltelefon, dator eller fjärrkontroller då den drabbade tappar slutledningsförmåga och inte längre förstå vad som händer om man trycker på en specifik knapp eller hur man öppnar en dörr man låst.

Det blir också svårt att kunna utföra uppgifter som kräver instruktioner i flera steg. Att följa ett vanligt recept eller betala sina räkningar blir plötsligt stora utmaningar som är svåra att reda ut. 

Språksvårigheter och problem med att räkna

Ordförrådet försämras ofta och det blir svårt att hitta rätt ord, vilket kan leda till onaturliga pauser i konversationer, eller att man helt enkelt inte klarar av att formulera vad det är man vill ha sagt. Att räkna och komma ihåg siffror kan vara svårt och ibland även att kunna läsa av en klocka eller en tidtabell.

Människor som levt länge i ett land med ett annat språk än sitt modersmål, och lärt sig tala ett andraspråk i princip felfritt kan ibland glömma mer och mer av andraspråket tills personen slutligen återgår till att bara kunna kommunicera på sitt modersmål. Även att formulera sig i skrift blir svårare, och även kortare textkommunikationer som sms blir svåra att hantera. 

Andra psykologiska symptom

Ibland kan Alzheimers symptom utvecklas och trigga andra psykologiska symptom. Oro och ångest över en försämrad förmåga kan trigga humörsvängningar med utbrott av ilska, irritation och hopplöshet och ibland utvecklas andra tillstånd som depression eller apati.

Dessa tillstånd brukar skiljas från varandra, men kan samexistera och utvecklas ofta hand i hand med Alzheimers sjukdom. 

Isolering och tillbakadragande 

Den som utvecklar Alzheimers symptom är till en början ofta smärtsamt medveten om att något inte står rätt till och att de börjar få nedsatta förmågor.

Det är då vanligt att man känner skam och oro, vilket kan leda till att de undviker andra människor och sociala sammanhang, drar sig tillbaka och isolerar sig från omvärlden. 

Vem utvecklar symptom på Alzheimers sjukdom? 

Vanligast är att äldre personer blir sjuka och får Alzheimers symptom. Alzheimers kan dock drabba människor i alla åldrar.

Det finns fortfarande inget botemedel mot Alzheimers, men det finns läkemedel som kan bromsa utvecklingen.

Eftersom Alzheimers symptom liknar symptom från andra neurologiska sjukdomar som det ofta finns effektiva botemedel mot, är det viktigt att försöka skilja på Alzheimers symptom från andra neurologiska nedsättningar eller bristsjukdomar.

Om du är osäker på om dina eller en närståendes symptom är Alzheimers symptom, bör du kontakta en läkare för att genomgå en utredning. Personer som drabbas av Alzheimers sjukdom kan ofta vårdas i hemmet. 

Lämna en kommentar