Vad Betyder Demens

Trots att demens är en sjukdom som sorgligt nog drabbar en stor del av vård befolkning är det många som inte vet vad en demens är och hur sjukdomen kan se ut. Samtidigt finns det många anhöriga som nyss fått reda på att en släkting eller nära vän fått diagnosen och som nu vill lära sig mer om vad man kan förvänta sig.

Om du tillhör en av de grupperna eller om du bara är intresserad av att lära dig mer om demenssjukdomar, har du kommit rätt. I följande inlägg kommer vi svara på frågan vad betyder demens och ge en detaljerad inblick i en av världens vanligaste ålderssjukdomar.

Demens – en snabb introduktion

Demens är en neurodegenerativa sjukdom som påverkar hjärnan hos framför allt personer som är över 65 även om det i ovanliga fall kan drabba yngre personer.

Det finns idag en rad olika demenser som påverkar olika delar av hjärnan och som därför visar olika symptom. Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom som drabbar cirka 70 procent av alla som har demens. Med det sagt är det vanligt att man inte har en enskild demensdiagnos utan att man har flera på samma gång.

Eftersom en demens kan påverka olika delar av hjärnan kan symtomen se olika ut, fast det finns även symptom som kännetecknar alla demenser.

De flesta av oss förknippar demenssjukdomar med glömska vilket är korrekt då minnessvårigheter ofta är ett av de första tecknen på att man insjuknat. Andra symptom inkluderar personlighetsstörningar, aggressioner, bristande hygien, problem med vardagliga sysslor, och en allmän mental försämring.

Tyvärr är demens en obotlig sjukdom som man till viss del kan bromsa in men inte bota eller behandla. Därför är en demensdiagnos även en dödsdom och en sjukdom som förr eller senare leder till döden. På grund av detta får de flesta demenssjuka i vårt land palliativ vård under livets slutskede. Du kan läsa mer om palliativ vård i våra heltäckande guider.

Minnesmottagningar, utredning och diagnos

Om du misstänker att du själv eller en anhörig har börjat visa tecken på en tidig demens är det viktigt att du söker vård. Det är i regel kommunen som ansvarar över demensvården och geriatriken och därför är det bäst att vända sig till dem.

Kommunens biståndshandläggare kan beställa en utredning på en minnesmottagning så att patienten kan utvärderas. Med hjälp av en relativt enkel utredningsprocess kan experter snabbt besluta vilken sorts demens du lider av och hur den bästa vårdplanen ser ut för just dig.

I demensens tidiga stadier kan patienten ofta bo kvar hemma fast med stöd från anhöriga. I samband med att sjukdomen förvärras kan hemtjänsten användas för extra stöd och hjälp och i värsta fall kan patienten behöva flytta in på ett demensboende.

Demensvård och särskilda boenden

Eftersom demens är en obotlig sjukdom fokuserar demensvård på symtomlindring och vård och målet är aldrig att försöka bota. Vården som erbjuds varierar från patient till patient och vårdplanen är ofta högst personlig.

Vården i sig kan inkludera allt från stöd med vardagliga sysslor såsom matlagning och städning, till personlig hygien, medicinering, sjukgymnastik och kost.

Om du är anhörig till en demenssjuk person är det viktigt att du håller nära kontakt med den som är vårdansvarig och om patienten fortfarande bor hemma måste sjukdomstillståndet utvärderas med jämna mellanrum.

I de fall där patienten inte kan bo hemma är det ett äldreboende som gäller. Vissa demensboenden är snarlika traditionella äldreboenden medan andra är så kallade särskilda boenden där vårdbehovet hos patienterna är högt. På demensboenden erbjuds alla patienter en egen lägenhet som utrustats för att kännas hemtrevlig men samtidigt tillåter vård ända in i livets slutskede.

Tack vare vårdvalet kan du själv välja om du vill flytta till ett kommunalt eller privat äldreboende. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Sammanfattning

Demens är en neurodegenerativa sjukdom som idag drabbar tusentals personer i Sverige varje år. Sjukdomen är obotlig och symtomen förvärras successivt tills det att den tar livet av patienten i fråga.

I samband med att sjukdomen förvärras ökar vård kravet och även om många äldre kan fortsätta bo hemma med en demens i sina tidiga stadier, behöver många flytta in på ett äldreboende.

Demenssjukdomar faller under geriatrik och det är därför den geriatriska kliniken i din kommun som ansvarar för demensvård, utredningar, osv.

Lämna en kommentar