Demens Hur Länge Lever Man

Demens: hur länge lever man efter en diagnos?

Globalt sett räknas demens som en folksjukdom som i majoriteten av alla fall drabbar äldre. I Sverige räknar man med att ett par 100 000 personer (160 000 person år 2012) har en demens.

Med andra ord är det många av oss som förr eller senare kommer drabbas av en demens och därför är det även ett viktigt ämne för oss att diskutera på en samhällsnivå.

Dessutom är det många som idag har frågor och funderingar kring demenssjukdomar men som har svårt att hitta de svar de söker, något vi arbetar med att motverka

En av de främsta och mest vanliga frågorna som personer med demens eller anhöriga till personer med en demens har är: hur länge lever man med demens? Så därför tänkte vi ta tillfället i akt och svara på det idag.

Olika demenser, olika sjukdomstillstånd

För att bättre förstå hur länge en person kan leva med demens måste man ha en bättre förståelse för sjukdomen själv. Hur länge man lever med demens är nämligen något individuellt som varierar från fall till fall.

Vissa kan leva med demens i uppemot 10 år där sjukdomen gradvis försämras medan andra har ett kortare sjukdomsförlopp, fast mer om det om ett ögonblick.

Idag finns det över 100 olika sorters demenser man kan drabbas av och Alzheimers sjukdom räknas som den vanligaste och är även den som flest känner till. I sin tur drabbas de flesta som har demenser även av andra åldersrelaterade sjukdomar som även de har en inverkan på hur demensen utspelar sig och utvecklas.

Med andra ord finns det hundratals olika demenser och sjukdoms kombinationer man kan drabbas av när man kommer upp i åldern och beroendes på hur man annars mår fysiskt och psykiskt kan man ha olika reaktioner på sjukdomarna.

Vår poäng är att varje demens är unik och det är viktigt att man förstår det innan man tar en titt på hur länge man lever med en demens.

Hur länge lever man med demens?

Svaret på den frågan är att det beror på. Som du säker redan känner till leder alla demenser till döden men resan dit ser annorlunda ut beroende på vem du är. Somliga lever endast ett par år efter sin diagnos och har man en aggressiv form av sjukdomen kan man snabbt uppleva grava personlighetsförändringar och även bli sängliggandes och okontaktbar.

För andra är demensen något som utvecklas långsamt över tid. Det kan ta uppemot 10 år från diagnosen tills det att sjukdomen skördar ens liv. Många gånger inleds sjukdomen med att man får problem med minnet och enklare kognitiva funktioner men att man fortfarande kan ta hand om sig själv.

Ofta klarar sig de som drabbats på egen hand till att börja med och sakta med säkert behöver anhöriga och hemtjänst eller liknande erbjuda mer och mer hjälp. I samband med att demensens symtom förvärras kan man behöva flytta in på ett äldreboende där man får spendera de sista åren av sitt liv.

Hur länge man lever med demens är helt enkelt personligt och det kan dröja allt mellan 1 och 10+ år från det att man först drabbas tills sjukdomen tar ens liv.

Vård ökar livskvalitet och längd

Demens är idag en obotlig sjukdom som alltid leder till döden. Med det sagt är demensvården utbredd och det finns mycket man kan göra för att lindra symtom och optimera livskvaliteten hos patienter.

Man har även kunnat bevisa att vissa symtom går att bota och att sjukdomen kan bromsas in med rätt vård. Ett bra exempel på detta är när man åtgärdar orsaken som resulterat i demensen.

En person som exempelvis blivit dement på grund av brist på vitamin B12 kan uppleva en minskning i symtom med ett ökat intag av B12. En demens som orsakats av hög alkoholkonsumtion kan också lindras vid ett minskat intag av alkohol, osv.

Det går med andra ord att maximera livslängden och livskvaliteten för demenssjuka med rätt sorts vård.

Lämna en kommentar