Sabbatsberg Geriatrik

Sabbatsbergsgeriatriken – Äldreomsorg i centrala Stockholm

Som namnet avslöjar är Sabbatsbergsgeriatriken en geriatrisk vårdplats i Stockholms län för patienter som behöver vård och stöd dygnet runt. Det är en av de största akuta geriatriska klinikerna i Stockholm och de facto resten av Sverige, och man har en lång erfarenhet av att hantera och behandla äldre med olika geriatriska besvär

Om du själv tror att du kan behöva läggas in på kliniken eller om du har en anhörig som redan lagts in eller som du misstänker behöver läggas in på Sabbatsbergsgeriatriken, är detta inlägg för dig.


Sabbatsbergsgeriatriken kallas ofta för Stockholmsgeriatriken då sjukhuset och vårdplatserna är placerade mitt i centrala Stockholm.

Sabbatsbergsgeriatriken kontaktinformation

Sabbatsbersgeriatriken är en del av Sabbatsbergs sjukhus och man har en omfattande förmåga att hantera sjukdomar och besvär hos äldre, både akut och under en längre period

Skulle du behöva komma i kontakt med kliniken kan du använda följande information:

Sabbatsbersgeriatriken adress: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 102 39 Stockholm

Telefonnummer: 08-123 380 00

Verksamhetschef: Carl Herlitz (08 123 380 10, carl.herlitz@sll.se).

Du kan även ringa direkt till Sabbatsbergs telefonväxel (08-690 63 15) och be att få bli kopplad till geriatriken. 

Bra att veta är att Sabbatsbergsklinikens besökstider är dygnet runt och att du som anhörig inte begränsas till att besöka under specifika tider på dygnet.

Avdelningar och mottagningar på Sabbatsbergsgeriatriken

Geriatriken på Sabbatsbergs sjukhus är som sagt en av de största av sitt slag i Sverige och man har en omfattande kapacitet att hantera alla de sjukdomar som förknippas med mänskligt åldrande, inklusive palliativ vård i livets slutskede.

Idag är Sabbatsbergsgeriatriken uppdelad på sex olika avdelningar samt en minnesmottagning som du kan läsa mer om nedan.

  • Avdelning 61

Avdelning 61 erbjuder akutgeriatrisk vård för patienter med hjärtsvikt och KOL. Här erbjuds akutvård i toppklass men man kan även erbjuda utredning, omvårdnad, behandling rehabilitering under en längre vårdperiod.

Chefsjuksköterska på avdelning 61 är Christina Moberg (christina.moberg@sll.se).

  • Avdelning 62

I likhet med avdelning 61 är avdelning 62 en akutgeriatrisk avdelning fast här fokuserar man på innovation, medicin och ortopedi. Vården utförs av ett team sjuksköterskor och läkare med spetskompetens inom geriatrik.

  • Avdelning 71

Avdelning 71 på Sabbatsbergsgeratriken är en avdelning som fokuserar på ortopedi och patienter med stroke. Här finns 25 vårdplatser varav de flesta är till för patienter som av olika skador ådragit sig frakturer, benbrott och ortopediska åkommor. Dessutom erbjuder man rehabiliteringsvård för äldre som fått neurologiska skador från stroke. Vården erbjuds dygnet runt.

  • Avdelning 72

Avdelning 72 på Sabbatsbergsgeriatriken är uteslutande för patienter som bär på meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) och multiresistenta bakterier (MRB). För att hantera denna unika risken sköts vården av ett stort team både från Sabbatsbergs sjukhus men även utifrån andra sjukhus däribland Karolinska.

Avdelningen har 7 rum och det krävs en remiss för att läggas in.

  • Avdelning 81

Detta är en traditionell geriatrisk akutavdelning för äldre med ortopediska skador och frakturer som är i behov av rehabilitering. Vården drivs i samarbete med andra flera andra vårdplatser inom kommunen.

  • Avdelning 82

Avdelning 82 är den kognitiva avdelningen på Sabbatsbergsgeriatriken med tillgång till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast samt dietister logoped, med mera.

  • Minnesmottagning

Sabbatsbergsgeriatriken har även en minnesmottagning där man utreder patienter med misstänkt demens eller Alzheimers sjukdom. Utredningarna tar mellan 1-3 månader beroende på patienten och är framför allt tillgänglig för patienter boendes i Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, fast undantag kan göras.

Man kan även hjälpa till att placera patienter på lämpliga boenden inom Stockholms län.

Utöver allt detta erbjuder Sabbatsbergsgeriatriken även läkarvård och på vissa av kommunens särskilda boenden (SÄBO).

För att starta en utredning på Sabbatsbergsgeriatrikens minnesmottagning behövs en remiss från husläkare eller annan vårdansvarig.

Vem kan få vård på Sabbatsbergsgeriatriken?

Stockholmsgeriatriken och hela Sabbatsbergs sjukhus är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde och kan därför behandla och vårda personer från hela Stockholms stad. Fast med det sagt är vården på geriatriken och framför allt minnesmottagningen i första hand till för personer som är bosatta i centrala Stockholm.

Slutligen driver man även ett projekt som man kalla Återinläggning inom 30 dagar med målet att öka möjligheten till återinläggning för sköta personer i sina äldre dagar. Projektet har resulterat i både ökad patientsäkerhet men även en bättre arbetsmiljö.

Lämna en kommentar