Äldreboende Stockholm

Äldreboende Stockholm: Hur ser marknaden ut?

På ålderns höst är det många av oss som av olika anledningar hamnar i en situation där vi behöver extra stöd och hjälp i vardagen.

En del av oss har anhöriga och familj som kan stödja och när inte det är möjligt räcker det ofta med att man kopplar in hemtjänsten. I de fall där hemtjänsten inte har kapacitet eller förmåga att erbjuda dig det stöd du behöver kan erbjudas en plats på ett äldreboende.

Som boende i Stockholm är det givetvis äldreboende i Stockholm som gäller och har du frågor kring detta ämne har du kommit rätt.

På följande sidan täcker vi allt som har med äldreboenden i Stockholm att göra. Vi kommer ta en titt på olika äldreboenden, jämföra vilka som är de bästa och även erbjuda tips på hur du själv kan ansöka om en plats på ett äldreboende Stockholm.

Olika äldreboenden i Stockholm

Idag finns det drygt 100 olika äldreboenden i Stockholm som alla specialiserar sig på olika saker. En stor del av boenden är vanliga hälso- och omsorgsboenden som anpassats efter äldre personer som behöver stöd i vardagen men som fortfarande sköter det mesta på egen hand.

Utöver det finns det även en stor samling demens- och särskilda boenden som fokuserar på demenser, alzheimers sjukdom och andra ålderssjukdomar som kräver extra vård och ett högt vårdnadsbehov.

Precis som i resten av Sverige är alla äldreboenden utrustad med personal såsom undersköterskor och vårdbiträden som sköter majoriteten av verksamheten samt sjuksköterskor som ser över den dagliga vården. Det finns även läkare vid behov.

Givetvis har alla Stockholms äldreboenden även kapaciteten att hantera vanliga sjukdomstillstånd som ofta drabbar äldre, rehabilitering, medicinering, psykiatriskt stöd samt palliativ vård.

Som om inte det var nog anses äldreomsorgen i Stockholm vara en av de bästa i norra Europa vilket innebär att du som äldre kan förvänta dig vård och stöd i världsklass.

Det enda problemet med ett så stort antal äldreboenden som Stockholm erbjuder är att det kan vara svårt att välja vilket som passar bäst. Som tur är finns det en mycket enkel ansökningsprocess som underlättar valet, men mer om det snart.

Kommunal eller privat vård

Skulle du eller en anhörig vara i behov av ett äldreboende och är intresserad av att ansöka om en plats måste du först besluta om du vill ha kommunal vård eller privat vårt.

Förr i tiden drevs alla äldreboenden i Sverige av landets kommuner men på sistone har man möjliggjort för privata aktörer att köpa, bygga och erbjuda äldreboenden. Därför har det blivit alltmer vanligt med privata äldreboenden i Stockholm.

Med det sagt faller alla boenden i Stockholm under samma lagar och regler och kommunens ansökningsprocess inkluderar både kommunala och privata boenden men eftersom det är skillnader på de två olika boendeformerna är det viktigt att du är medveten om.

Kommunal vård drivs av kommunen och den klassiska formen av äldreboende som vi haft i Sverige i många generationer. Ett privat äldreboende är en nyare form av äldreboende som drivs av privata bolag. Vården som erbjuds på de olika boendena är exakt densamma och kraven på boendena är lika strikta.

Däremot kan ett privat boende kosta mer än ett kommunalt boende och de har mer frihet i hur verksamheten drivs. Dessutom drivs privata äldreboenden i Stockholm med ett vinstintresse vilket har sina för- och nackdelar.

Känner du att du behöver mer information om skillnaden mellan privata och kommunala äldreboenden i Stockholm kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

De största aktörerna inom Stockholms äldreomsorg

Som sagt finns det både privata och kommunala äldreboende i Stockholm och de drivs av olika aktörer.

De kommunala äldreboenden i Stockholm drivs uppenbarligen av Stockholm stad och de representerar en stor del av alla boenden i staden. Dessutom ansvara kommunen för mycket av de administrativa, framför allt när det gäller ansökningar och placeringar av äldre.

När det kommer till privata aktörer är det ett par namn som sticker ut:

  • Attendo är en av Sverige största verksamheter inom privat vård och äldreboenden är en av deras specialiteter.
  • Vardaga är en annan privat aktör som erbjuder äldreboenden av världsklass och som hela tiden expanderar med nya boenden.
  • Temabo driver flera äldreboenden i Stockholm både centralt och i utkanterna av staden.
  • Kavat Vård är en privat aktör som fokuserar på att erbjuda så bra och personlig vård som möjligt. Man har bland annat ett vårdhem med fokus på en hotellkänsla och ett arabiskt äldreboende där man kan röka vattenpipa och titta på arabisk TV.
  • Stora Sköndal är en väletablerad aktör inom Stockholm stads äldrevård och de har ett rykte om att driva bra och högkvalitativa boenden för äldre oavsett vårdkrav
  • Stockholm Sjukhem är ett center placerat centralt på Kungsholmen där man erbjuder många olika sorter av geriatrisk vård. Man driver bland annat rehabilitering och arbetar mycket med Bromma sjukhus.

Observera att detta endast är några av de största privata aktörerna som driver äldreboende i Stockholm och att det finns flera andra boenden och företag att välja mellan för dig som behöver vård.

Vilket äldreboende i Stockholm är bäst?

En mycket bra fråga som tyvärr inte är helt enkel att svara på. Vilket äldreboende som är bäst för dig är nämligen baserat på dina krav och behov och svaret på frågan är därför individuellt.

Med det sagt drivs landets bästa äldrevård i Stockholm och alla de 100 äldreboenden som idag är tillgängliga håller alla en mycket hög standard. Du behöver med andra ord inte vara orolig över att något boende skulle vara sämre än ett annat eller att du skulle erbjudas en bristfällig vård.

För att ta reda på vilket äldreboende i Stockholm som är bäst för dig är det enklast att starta en ansökan via kommunen. Efter ansökningsprocessen är färdig kommer du och din handläggare ha kommit fram till vilka boenden som kommer passa dig bäst så att du kan beviljas en plats baserat på dina behov.

Läs mer om ansökningsprocessen i stycket nedan.

Hur ansöker jag till ett äldreboende Stockholm?

Om du vill ansöka om en plats på ett äldreboende i Stockholm måste du ta kontakta med Stockholms kommun.

Beroende på i vilken stadsdel du bor kommer du sättas i kontakt med en biståndshandläggare som kommer starta en utredning där din situation utreds och ditt vårdkrav fastställs. Efter att man tagit ett beslut om dig och dina förutsättningar kommer du presenteras med en kort lista över passande boenden som du kan välja mellan och som har en plats för dig.

Processen är enkel, snabb och målet är att hitta ett passande äldreboende i Stockholm för dig så fort som det går.

Skulle det visa sig att ditt vårdbehov inte är stort nog för ett äldreboende kan du erbjudas en alternativ lösning, exempelvis hemtjänst.

Om du är nervös och orolig inför vad som komma skall eller om du har frågor gällande äldreomsorgen i Stockholm hänvisar vi dig till kommunen. Stockholm stad har en tjänst som kallas Äldre direkt där äldre personer eller anhöriga till äldre snabbt kan komma i kontakt med en expert.

Äldre direkt telefonnummer:

  • 08-80 65 65

Äldre direkt e-post:

Äldre direkts öppettider:

  • Måndag, onsdag 08.00–16.30
  • Tisdag, torsdag 08.00–18.00
  • Fredag 08.00–16.00

Du kan även kontakt oss direkt så kan vi erbjuda stöd, hjälp samt råd gällande äldrevård, äldreboenden och allt däremellan.

Annan äldrevård i Stockholm

Utöver att erbjuda äldreboende har Stockholm ett omfattande system för geriatrisk vård och en stor samling demensexperter.

Geriatrik i Stockholm hanteras av allt från Karolinska Sjukhuset till mindre mottagningar, vårdcentralen och privata kliniker. Här kan du som äldre erbjuds vård och omsorg samt rehabilitering oavsett hur din situation ser ut.

Stockholm stad har även ett utbrett system för hemtjänst där du som äldre kan erbjudas sjukvård och stöd direkt i ditt hem. Och om ditt sjukdomstillstånd innebär att du behöver lite mer stöd än hemtjänsten erbjuder men inte den dygnet runt uppsyn som erbjuds på äldreboende kan ett serviceboende vara att föredra.

För äldre personer som varit med om olyckor eller behöver hjälp att återhämta sig från en stroke eller hjärtinfarkt finns det rehabiliteringscenter och korttidsboenden med fokus på geriatrisk vård.

Sammanfattning av äldreboende Stockholm

Med fler än 100 äldreboende i Stockholm och en vård som prisats av resten av världen har du som äldre i Stockholm många val när det kommer till äldrevård.

Idag finns det äldreboende utspridda från de mest centrala delarna av Stockholm till ute i förorterna och även ute i Skärgården. Här finns något för alla önskemål och vårdbehov och du är garanterad att få en plats på ett äldreboende som har kapaciteten och kunskapen som behövs för att ge dig den vård du önskar och behöver.

Lämna en kommentar