Dalen Geriatrik

Dalengeriatrik: information och kontaktuppgifter

Dalengeriatriken, ofta kallad Dalen geriatriken, är en allmängeriatrisk klinik med flera avdelningar riktade till äldre med olika funktionsnedsättningar och åldersrelaterade sjukdomar. Dessutom har man en avdelning som utformats för att hantera rehabilitering efter stroke samt ett team som är specialister på ortopedisk rehabilitering.

Nedan hittar du all information du kan tänkas behöva om denna förstklassiga geriatriska klinik i Enskededalen i Söderort, Stockholm.

Information om byte av vårdgivare bakom Dalengeriatriken

Innan vi ger oss i kast med information om kliniken och vårdkapaciteten måste vi nämna en viktig uppdatering som skett.

Tidigare drevs de geriatriska klinikerna på Dalens sjukhus av Capio under namnet Capio geriatriken. Kliniken har sedan dess fått en ny vårdgivare och det är nu Praktikertjänst N.Ä.R.A som driver vården.

Det kan också vara bra att känna till att Dalengeriatriken är en privat vårdgivare som drivs på uppdrag av Stockholms Län Landsting och att du hittar kliniken på Dalens sjukhus.

Kontaktuppgifter för Dalengeriatriken

Dalengeriatriekn består av flertalet kliniker med olika kapacitet och specialistförmågor, något vi kommer diskutera i detalj längre ner. Alla dessa avdelningar hittar du på Dalens sjukhus i Enskede, Stockholm.

För att komma i kontakt med geriatriken på Dalens sjukhus kan du använda dig av följande information.

Dalengeritatriken kontaktinformation:

Adress: Åstorpsringen 6, 121 31 Enskededalen, Stockholm

Telefonnummer: 08 128 15 500 (växel)

Vill du ringa direkt till en av de geriatriska avdelningarna använder du telefonnumret ovan men byter ut de två sista siffrorna till avdelningens nummer, exempelvis 08 128 15 541 för avdelning 41, osv.

Du kan även vända dig direkt till Praktikertjänst N.Ä.R.A som har sitt huvudkontor på Dalens sjukhus via telefonnummer: 08 606 41 00.

Avdelningar och vård på Dalengeriatriken

På Dalens sjukhus har man idag 5 allmängeriatriska avdelningar som i första hand är till för personer som är äldre än 65 och som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar. Avdelningarna är 41, 42, 51, 52 och 82 och de kan erbjuda all den vård äldre personer kan tänkas behöva oavsett sjukdomstillstånd.

Tilläggningsvis driver man även en avdelning (avdelning 71) som endast är till för rehabilitering av personer som haft en stroke. Dessutom har man personal som är specialister på ortopedisk rehabilitering vid benbrott, frakturer osv.

Slutligen driver man även en minnesmottagning som är en del av Dalengeriatriken. Där har man kapaciteten att utreda patienter som misstänks ha demenser för att därefter utforma en lämplig vårdplan. Vården kan därefter antingen erbjudas på de ovannämnda geriatriska mottagningarna eller i hemmet via så kallad Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) vilket är ett av Praktikertjänst N.Ä.R.A:s fokus.

För att få vård på Dalengeriatriken behövs en remiss från en vårdcentral eller ett annat sjukhus men du kan även läggas in akut via ambulans om det behövs.

Vem kan få vård på Dalengeriatriken?

Dalengeriatriken är en privat vårdplats för personer över 65 och man vårdar framför allt personer som bor i sjukhusets närområde, dvs. i och runtomkring Enskededalen och Söderort. I vissa fall kan remisser skrivas från andra delar av Stockholm.

Vården är specialanpassad för personer med sjukdomar och funktionsnedsättningar och man driver med andra ord inga traditionella äldreboenden på plats utan det är i första hand kortsiktig vård som bedrivs på kliniken.

Är du intresserad i att lära dig mer om den vård du kan erbjudas på plats rekommenderar vi att du kontaktar kliniken direkt.

Information om Praktikertjänst N.Ä.R.A

Praktikertjänst N.Ä.R.A AB är en privat vårdgivare med stort inflytande inom sjukvården i Stockholm. Förkortningen N.Ä.R.A står för närsjukvård, äldresjukvård, rehabilitering och ASIH.

Förutom Dalengeriatriken driver Praktikertjänst N.Ä.R.A Handengeriatriken och Löwetgeriatriken samt omfattande ASHI-verksamhet i södra, västra och norra delarna av Stockholm. Man ansvara dessutom över två minnesmottagningar varav än är kopplad till Dalengeriatriken samt en vårdcentral.

Givetvis drivs all vård på uppdrag från Stockholms Läns Landsting.

Praktikertjänst N.Ä.R.A är med andra ord en omfattande aktör inom äldrevården i Stockholm och en av de ledande privata vårdgivarna i landet.

Som tidigare nämnt tog Praktikertjänst N.Ä.R.A över de geriatriska avdelningarna på Dalens sjukhus från Capio.

Lämna en kommentar