Stockholms Sjukhem Bromma

Stockholms sjukhem är en ledande aktör inom äldrevård, geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och rehabilitering i Stockholms län. Verksamheten drivs på två olika platser, antingen på sitt flaggskepssboende på Kungsholmen eller i samarbete med Bromma sjukhus.

På denna sida kommer vi diskutera allt som har att göra med den vård Stockholms sjukhem erbjuder i Bromma.

Besök eller kontakta Stockholms sjukhem Bromma

Om du har en tid bokad på Stockholms sjukhem Bromma eller om du behöver ta kontakt med sjukhemmet kan du använda följande kontaktinformation. Observera att denna information uppdaterades under tidigt 2019 och att den skiljer sig från Stockholm sjukhems tidigare kontaktinformation.

  • Adress: Follingbogatan 32, 168 62 Bromma
  • Telefon: 08-122 800 00
  • E-post: info@stockholmssjukhem.se

Öppettider: Mån-fre 06:30–19.00 – Lör–sön 10:00–17.00

Verksamhetschef är Therese Lindberg

E-post: therese.lindberg@stockholmssjukhem.se

Vilken vård erbjuds på Stockholms sjukhem?

Stockholms sjukhem är en privat vårdgivare som specialiserar sig på geriatrik, äldrevård (både på vårdplats och i hemmet) palliativ vård och rehabilitering. Mycket av den “traditionella” äldrevården sköts på Stockholms sjukhem på Kungsholmen medan mycket av den vardagliga vården och rehabilitering sköts från Bromma.

Det är viktigt att förstå att Stockholms sjukhem i Bromma inte endast erbjuder äldrevård utan att man även erbjuder rehabilitering för alla över 18 års ålder.

Några av Stockholms sjukhems viktigaste vårdenheter på Bromma är:

Geriatrik

Under många år har äldrevård och geriatrik varit Stockholms Sjukhems specialité och så förblir det än idag. I Bromma har man inga vårdplatser men däremot har man ett stort team med proffs som kan hjälpa till att utforma och utföra äldrevård samt möjlighet för äldre att få den vård de behöver i vardagen.

ASIH

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en viktig del av Stockholms Sjukhems verksamhet och mycket av verksamheten drivs också från Bromma. Idag erbjuder Stockholms Sjukhem ASIH till alla som fyllt 18 och vården är med andra ord inte exklusivt för äldre.

Rehabilitering

Rehabilitering är en av grundpelarna för Stockholms Sjukhem i Bromma och man har ett team av sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, dietister, med mera. Detta team kan hjälpa dig med rehabilitering från skador, olyckor, sjukdomar, kirurgi, etc. Några av de viktigaste avdelningarna är:

  • Kirurgisk rehabilitering
  • Neurologisk rehabilitering
  • Primärvårdsrehab

Minnesmottagning

På Bromma Sjukhus har Stockholms Sjukhem även en minnesmottagning för äldre som lider av demenser såsom Alzheimers sjukdom. Fokuset här är att erbjuda utredning av äldre personer som man misstänker har demens eller som lider av minnessvårigheter.

Efter utredningen hjälper minnesmottagningen till att utforma en vårdplan som anpassas efter varje patient och därefter hjälper man till att hitta en passande vårdplats. Minnesmottagningen hjälper även till att justera och anpassa vården i samband med att patienters sjukdomstillstånd utvecklas och förändras.

Många av de som besöker Stockholms Sjukhems minnesmottagning och som diagnostiseras med en demens erbjuds en vårdplats på sjukhemmet på Kungsholmen. Fast tack vare Stockholm Vårdval får du som patient själv välja vilket av alla passande äldreboende som du vill bo på.

Sammanfattning

Verksamheten i Bromma är en viktig del av Stockholms Sjukhem och en av de ledande aktörerna inom rehabilitering i staden.

Förutom sitt fokus på geriatrik, äldrevård och palliativ vård, erbjuder Stockholms Sjukhem rehabilitering för alla som fyllt 18, oavsett vad det är du behöver hjälp att återhämta dig från.

Vill du ha mer information om Stockholms Sjukhem i Bromma kan du använda kontaktuppgifterna ovan till att kontakta dem. För frågor om äldrevård i Sverige kan du vända dig direkt till oss.

Lämna en kommentar