Närståendepenning Efter Dödsfall

Närståendepenning efter dödsfall – vad säger lagen?

Det är mycket som ska ordnas med och hanteras efter att någon dör och det är i regel nära anhöriga som ansvara för det arbetet. Eftersom det är en ganska stor uppoffring är det många som oroar sig över missad arbetstid och liknande. Dessutom är det många som fått närståendepenning under sin anhörigas tid i livets slutskede och som nu undrar vad som händer med den penningen.


Tillhör du en av dem som har frågor gällande detta har du kommit rätt. På följande sida täcker vi allt som har med närståendepenning efter dödsfall att göra samt andra rättigheter du som anhörig har.

Närståendepenning

Närståendepenning är ett ekonomiskt bistånd som erbjuds till personer som tvingas avstå från arbete för att hjälpa till att vårda en anhörig som lider av en allvarlig sjukdom eller som befinner i livets slutskede.

För att kvalificera för närståendepenning krävs det att du avstår från arbete samt att du spenderar tiden tillsammans med din anhörige. Däremot krävs det inte att du aktivt vårdar patienten i fråga utan socialt umgänge är tillräckligt. Vården kan ske antingen i hemmet eller på en vårdplats och till en anhörig räknas i princip alla du haft kontakt med inklusive familj, grannar och arbetskamrater.

Detta bidrag betalas ut av Försäkringskassan så det är dem du vänder dig till om du har frågor eller tror att du har rätt till närståendepenning.

Tyvärr slutar närståendepenning gälla så fort personen i fråga gått bort och då erbjuds du istället andra möjligheter till kompensation. I vissa fall kan du erbjudas närståendepenning för dagen efter personen gått bort för att du ska kunna få din “dygnsvila” som är ett av de villkor som påverkar penningen.

Ledighet efter dödsfall

Som sagt slutar man betala ut närståendepenning i samband med att personen du vårdat gått bort trots att det inte nödvändigtvis innebär att ditt arbete är över. Snarare tvärtom.

Efter att en anhörig gått bort är det mycket som måste ordnas med och fixas. Dödsbo ska lösas upp, städas och organiseras, möjliga testamenten ska delas upp, myndigheter ska informeras och framför allt ska en begravning planeras.

Alla dessa uppgifter är tidskrävande och i kombination med den sorg man upplever kan det vara svårt att ta sig tillbaka till jobbet. Som tur är finns det en lösning och som anställd erbjuds du möjlighet att ta ledigt. Hur dina rättigheter och möjligheter ser ut beror på din anställning.

Kollektivavtal

Har du ett kollektivavtal och är anknuten till en av de stora unionerna i Sverige har du rätt till 10 dagars ledighet i samband med att en nära anhörig gått bort. Du kan kontakta din arbetsgivare för mer information och för att planera hur och när du kommer behöva din ledighet.

På många arbetsplatser kan arbetsgivaren erbjuda mer ledighet än så men det är bra för dig att veta att du har rätt till 10 dagars ledighet med fullt betalt, om du har ett kollektivavtal det vill säga.

Utan kollektivavtal

Har du inte ett kollektivavtal har du tyvärr ingen juridiskt bindande rätt till någon ledighet, däremot anses det vara “god sed” att erbjuda minst 10 dagars ledighet.

Med det sagt är det upp till varje arbetsgivare och arbetsplats att besluta om vad som gäller. Därför råder vi dig till att kontakta din arbetsgivare för att diskutera en lösning som fungerar för båda parter.

Låt oss sammanfatta

Närståendepenning är ett ekonomiskt bidrag som erbjuds till personer som vårdar anhöriga som är allvarlig sjuka eller döende och som betalas ut av Försäkringskassan. Bidraget gäller fram tills det att patienten i fråga gått bort och i vissa fall 24 timmar till i efterhand.

Det innebär att du inte längre har rätt till närståendepenning efter dödsfall, istället erbjuds du annan kompensation såsom ledighet beroende på ditt anställningskontrakt och om du har kollektivavtal eller inte.

Lämna en kommentar