Livets sista tid

Livets sista tid – en introduktion och en bokrecension

Frasen “livets sista tid” kan hänvisa till två olika saker som vi täcker i detalj på följande sida. För det första kan det röra sig om skriften “Livets sista tid” som skrevs av Ulla Söderström, eller så kan det hänvisa till den sista tiden i livet.

Oavsett varför du sökt efter eller har ett intresse i livets sista tid så hoppas vi att du hittar svaren nedan.

Vi kommer inleda med en kort recension av Ulla Söderströms skrift innan vi diskuterar livets sista tid, den vård som erbjuds, samt annan information som vi anser relevant.

Livets sista tid av Ulla Söderström

Livet sista tid är namnet på en skrift av Ulla Söderström. Det är en kortare skrift som inte riktigt kvalificerar som en bok men som fortfarande är mycket uppskattad och läst då den är full av viktig och mycket relevant information.

Ulla Söderström är en allmänläkare med omfattande erfarenhet från hospice och palliativ vård i hemmet och i skriften Livet sista tid delar hon med sig av tips och råd. Faktum är att Ulla spenderade majoriteten av sitt aktiva yrkesliv med döende patienter och ett fokus på att hjälpa dem dö bra.

I skriften försöker författaren förklara vad det är som händer med våra kroppar och vårt psyke under livets slutskede. Av naturliga anledningar riktar sig skriften i första hand till anhöriga och personer som befinner sig i närheten av patienter i livets slutskede, och inte så mycket till patienten själv.

Skriften är med andra ord till för dig som har en anhörig, vän eller släkting som är döende och närmare sig livet slut, men även för vårdpersonal som arbetar med eller utbildar sig inom palliativ vård.

Eftersom skriften är så pass kort säljs de i form av en broschyr och idag erbjuds den gratis på en rad relevanta vårdplatser i Sverige, däribland på äldreboenden och hospice. Naturligtvis kan du själv beställa ett exemplar men vi råder dig först att fråga vårdpersonalen i fråga då chansen är stor att de redan har ett exemplar för dig.

Livets sista tid finns även översatt till engelska under titeln “The Last Days of Life”.

En kortfattad introduktion till livet sista tid

Utöver att vara titeln på en mycket bra skrift om livets slutskede riktar sig termen livet sista tid till patienter som drabbats av en dödlig och obotlig sjukdom. Termen “livet slutskede” är något vanligare i allmänt tal men de hänvisar till samma sak.

Det är viktigt att man förstår skillnaden på att få en dödsdom, dvs. en cancerdiagnos eller en annan diagnos som inte går att bota, och livets sista tid. Man kan nämligen leva ganska länge med en obotlig sjukdom innan livet sista tid påbörjas. Som du säker redan vet kan man leva med cancer i många månader och även år och även demens är något man kan lida av under en längre period.

Dessutom finns det många som drabbats av cancer som går att bota i vissa fall och som man försökt bota innan man hamnat i livet sista tid.

Så vad är livets sista tid egentligen?

Officiellt sett är livets sista tid dina sista dagar eller möjligen veckor i livet och en period där man inte längre får botande vård utan istället förbereds inför döden. Det är upp till ansvarig läkare att identifiera när patienten och dennes symtom inte längre svara på behandling brytpunkten och patienten går från att behandlas till livets slutskede.

Efter att brytpunkten passerats inleder man palliativ vård men målet att göra det så bekvämt som möjligt för patienten. Det innebär att varje patientens unika vårdbehov utvärderas och att man sätter upp en unik vårdplan. I de allra flesta fallen fokuseras vården på att lindra smärta då det är en smärtsam upplevelse att dö.

Dessutom inkluderar vård under livet sista tid även mentalt och existentiellt stöd då ångest, oro, rädsla och allmänt obehag är vanligt. Vården varierar även baserat på anledningen till varför patienten är döende, till exempel får en cancerpatient vård som skiljer sig från dementa, osv.

Något som gör palliativ vård unikt är att det även inkluderar anhöriga och att vårdpersonalen dels många gånger låter anhöriga vara med och planera och utföra vården, och även erbjuder anhöriga det stöd de behöver. Som du säkert kan misstänka är det nämligen enormt påfrestande att vara anhörig till en patient i livets slutskede och något som de flesta inte klarar av på egen hand.

Vård i livets sista tid

Idag får de flesta som befinner sig i livets sista tid vård på hospice eller en annan vårdplats där patienten behandlats tidigare. De flesta sjukhus har sina egna hospice-avdelningar och många äldreboenden och särskilda boenden har kapaciteten som krävs för att erbjuda och utföra palliativ vård.

Palliativ vård kan dessutom erbjudas i patientens hem och detta är alltid att föredra när det är möjligt. Eftersom målet med palliativ vård är att se till att patienten är så bekväm som möjligt är vård i hemmet ofta mer effektiv och det bästa valet från patientens synvinkel.

Däremot är det inte alltid möjligt att utföra avancerad sjukvård i hemmet och om patientens välmående riskeras så sker vården istället på en anpassad vårdplats.

Sammanfattning

Termen livets sista tid kan antingen hänvisa till skriften Livet sista tid eller till den tidsperiod som infaller innan de flesta av oss dör. Är du intresserad i skriften kan du kontakta din eller din anhöriges vård plats för att se om de har den, eller så köper du den på egen hand.

Om du å andra sidan är mer intresserad i livets sista tid och den vård som erbjuds finns det mycket att lära sig. I texten ovan hittar du en kort introduktion till livets sista tid men vi erbjuder även en lång rad detaljerade guider för diverse relaterade ämnen och vi hänvisar dig till dem.

Alternativ kan du kontakta oss om du har frågor och funderingar så lovar vi att hjälpa dig så gott vi kan.

Lämna en kommentar