Vad händer efter döden i Islam?

En av de viktigaste skillnaderna mellan alla världens ledande religioner är vad som sker efter döden. Även om alla stora religioner är överens om att man antingen belönas med ett bättre liv eller straffas för sina synder, är skillnaderna i vad man faktiskt tror händer stora.

Inom kristendomen hamnar man antingen i himmelen och paradiset med alla sina nära och kära eller så skickas man till helvetet där man får brinna för sina synder i all evighet. Inom hinduismen återföds man efter man dör och har man levt ett gott liv återföds man på en bättre plats och i en “bättre kropp”, medan de som syndat får ta ett steg tillbaka och hamnar på en sämre plats.

Men hur ser det ut för muslimer? Och vad händer efter döden i islam? Låt oss tar en närmare titt på det.

När någon dör i islam

Eftersom islam och kristendomen delar ursprung och har baserats på Judendomen, delar de även många likheter men de har även flera stora skillnader.

Inom Islam kallas döden för den Yttersta domen och dödsdagen kallas för Qiyamah som löst kan översättas till den Yttersta dagen. I Koranen pratar man även om det Eviga Livet som påbörjas strax efter att döden inträffat.

Mohammed talade även om Uppståndelsen och att det är upp till Allah att utvärdera hur personen i fråga levt sitt liv. De som levt ett gott liv och följt den muslimska läran belönas med ett evigt liv i paradiset medan de som syndat kommer fördömas till ett efterliv i helvetet.

Begravningsceremoni

Förutom skillnader i vad man tror händer i andelivet, skiljer sig även begravningsceremonin mycket. En av de första sakerna som kristna och icke-muslimer ofta lägger märke till är att man inte sörjer på samma sätt eller lika intensivt inom Islam. Anledning till detta är att man inte anser att döden är slutet på något utan starten på något nytt.

En annan stor skillnad är att man inom Islam anser att kroppen måste gravsättas omedelbart efter döden inträffat och bekräftats. Man kremerar inte sina döda inom islam då det anses skada kroppen och hindra personens möjligheter till ett bra efterliv.

Istället förbereder man kroppen direkt efter döden genom att tvätta den med tvål och svepa in den i rena tyger. Och innan begravningen inleds samlas anhöriga i den avlidnes hem där de ber tillsammans.

En annan stor skillnad mellan Islam och andra religioner är att man inte använder en kista vid begravningen, istället placeras kroppen direkt ner i graven och det är anhörigas uppgift att fylla graven med sina händer. Problemet är att detta ofta inte är tillåtet i västvärlden och man har istället fått göra kompromisser. I Sverige kan muslimer till exempel ha ett hål i kistan så att anhöriga kan lägga en näven jord var på den avlidne innan kistan täcks med jord.

Gällande själva gravplatsen är det viktigt att man begravs i närheten av sin familj och sina anhöriga och man brukar inte dekorerar gravplatsen lika utförligt som inom kristendomen. Det är även enormt viktigt att den avlidnes huvud pekar mot Mecka.

Livet efter döden

Livet efter döden som muslim avgörs som sagt av Allah och man hamnar antingen i ett paradis för all evighet eller så får man betala för sina synder och spendera en evighet i helvetet.

Till skillnad från inom Kristendomen kallar man döden för en Uppståndelse och istället för att anse att det är slutet på livet säger muslimer att döden är början på något nytt och bättre. Därför har man ofta en mer sober koppling till döden och livets naturliga gång.

Ett par sista ord

Varje religion har sina egna föreskrifter gällande vad som händer efter döden och hur en begravning sker. Här i Sverige begravs de flesta enligt kristna förordningar men muslimska begravningar blir allt vanligare.

Vi hoppas att vi kunnat utbilda dig gällande efterlivet inom Islam och att vi svarat på dina frågor. Skulle du har fler funderingar kring döden kan du kika på våra andra guider eller ta kontakt med oss direkt.

Lämna en kommentar